ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletแผ่นพับ/ใบปลิว : รับทำ/พิมพ์
bulletโบรชัวร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletแคตตาล็อก : รับทำ/พิมพ์
bulletหนังสือ/วารสาร : รับทำ/พิมพ์
bulletนิตยสาร/แมกกาซีน: รับทำ/พิมพ์
bulletรายงานประจำปี : รับทำ/พิมพ์
bulletโปสเตอร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletปฏิทิน : รับทำ/พิมพ์
bulletการ์ด/บัตรเชิญ : รับทำ/พิมพ์
bulletนามบัตร : รับทำ/พิมพ์
bulletหัวจดหมาย : รับทำ/พิมพ์
bulletซองกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแฟ้มกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแบบฟอร์ม : รับทำ/พิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์อื่นๆ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletฉลากสินค้า : รับทำ/พิมพ์
bulletกล่องบรรจุภัณฑ์ : รับทำ/พิมพ์
bulletถุงกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
bulletรับถ่ายภาพ/ทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletกระดาษ: ความหมาย/ความเป็นมา
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletการพิมพ์: ความหมาย/วิวัฒนาการ
bulletประวัติการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งทำงานพิมพ์
bulletข้อควรระวังในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับ...
bulletถาม / ตอบ โรงพิมพ์ >>
dot
อื่น ๆ
dot
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


ผลงานของโรงพิมพ์

ผลงานของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์

บุคลากรของโรงพิมพ์ฯ จะได้รับการฝึกฝนในเรื่องการให้บริการลูกค้านอกเหนือจากหน้าที่ของตน เริ่มตั้งแต่การติดต่อแผนกขายของโรงพิมพ์ฯ  ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่คอยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในด้านรายละเอียดของงาน การสอบถามราคา ตลอดจนให้คำแนะนำต่าง ๆ เช่น การจัดทำสิ่งพิมพ์อย่างไรให้ประหยัด พนักงานขายของโรงพิมพ์จะจัดเวลาเข้าพบโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับการร้องขอ และเป็นตัวแทนในการดูแลความคืบหน้าของงานพิมพ์ ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ฝ่ายประสานงานผลิตสิ่งพิมพ์จะคอยวางแผนและบริหารการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถสอบถามความคืบหน้า ซึ่งบ่อยครั้งลูกค้าของโรงพิมพ์มีความจำเป็นขอให้ช่วยเร่งงานพิมพ์ และทางเราก็ยินดีจัดทำให้แม้จะต้องทำการเปิดทำงานล่วงเวลา เมื่องานพิมพ์ได้ทำการส่งมอบแล้ว ทางโรงพิมพ์ของเราก็ยังมีการสอบถามประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระยะไป

คำแนะนำของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อโรงพิมพ์ของเราเป็นอย่างมาก คำแนะนำต่าง ๆ จะถูกนำมาพิจารณา และปรับปรุงการทำงานของเรา เพื่อพัฒนาการผลิตสิ่งพิมพ์และงานบริการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น  ในระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพิมพ์ของเราได้รับข้อคิดและคำแนะนำที่ดี ๆ จากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงพิมพ์ของเราเป็นอย่างมาก

อนึ่งหากท่านมีข้อแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับการพิมพ์งาน การบริการด้านต่างๆเกี่ยวกับงานพิมพ์หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ต้องการให้เพิ่มบริการเสริมใด ๆ โปรดติดต่อโรงพิมพ์ของเราได้ ถึงแม้จะยังมิได้ใช้บริการพิมพ์งานของเราก็ตาม ทางโรงพิมพ์ของเรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะดีๆเหล่านั้นจากท่านเสมอ

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ภูมิใจนำเสนอตัวอย่างผลงานการพิมพ์ของเรา ซึ่งท่านสามารถเข้าชมโดยคลิกที่หัวข้อต่อไปนี้


« ผลงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
ตัวอย่างผลงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว


         
« ผลงานพิมพ์โบร์ชัวร์/พิมพ์แคตตาล็อก
ตัวอย่างผลงานพิมพ์โบรชัวร์/พิมพ์แคตตาล็อก« ผลงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร/พิมพ์รายงานประจำปี
ตัวอย่างผลงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร/พิมพ์รายงานประจำปี« ผลงานพิมพ์โปสเตอร์/พิมพ์การ์ด
ตัวอย่างผลงานพิมพ์โปสเตอร์/พิมพ์การ์ด« ผลงานพิมพ์ปฏิทิน
ตัวอย่างผลงานพิมพ์ปฏิทิน« ผลงานสิ่งพิมพ์สำนักงาน
ตัวอย่างผลงานสิ่งพิมพ์สำนักงาน« ผลงานสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ตัวอย่างผลงานสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์« ผลงานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ตัวอย่างผลงานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
« านออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ« งานถ่าพภาพ/ทำรีทัช

  

โรงพิมพ์สุพริมพริ้นท์ มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท บริการพิมพ์งานทุกขนาด

 

 
 

กลับหน้าแรกโรงพิมพ์