ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


ผลงานของโรงพิมพ์ของเรา

บุคลากรของโรงพิมพ์ฯ จะได้รับการฝึกฝนในเรื่องการให้บริการลูกค้านอกเหนือจากหน้าที่ของตน เริ่มตั้งแต่การติดต่อแผนกขายของโรงพิมพ์ฯ  ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่คอยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในด้านรายละเอียดของงาน การสอบถามราคา ตลอดจนให้คำแนะนำต่าง ๆ เช่น การจัดทำสิ่งพิมพ์อย่างไรให้ประหยัด พนักงานขายของโรงพิมพ์จะจัดเวลาเข้าพบโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับการร้องขอ และเป็นตัวแทนในการดูแลความคืบหน้าของงานพิมพ์ ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า ฝ่ายประสานงานผลิตสิ่งพิมพ์จะคอยวางแผนและบริหารการผลิตให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถสอบถามความคืบหน้า ซึ่งบ่อยครั้งลูกค้าของโรงพิมพ์มีความจำเป็นขอให้ช่วยเร่งงานพิมพ์ และทางเราก็ยินดีจัดทำให้แม้จะต้องทำการเปิดทำงานล่วงเวลา เมื่องานพิมพ์ได้ทำการส่งมอบแล้ว ทางโรงพิมพ์ของเราก็ยังมีการสอบถามประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระยะไป

    คำแนะนำของลูกค้าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อโรงพิมพ์ของเราเป็นอย่างมาก คำแนะนำต่าง ๆ จะถูกนำมาพิจารณา และปรับปรุงการทำงานของเรา เพื่อพัฒนาการผลิตสิ่งพิมพ์และงานบริการที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น  ในระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพิมพ์ของเราได้รับข้อคิดและคำแนะนำที่ดี ๆ จากลูกค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงพิมพ์ของเราเป็นอย่างมาก

    อนึ่งหากท่านมีข้อแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับการพิมพ์งาน การบริการด้านต่างๆเกี่ยวกับงานพิมพ์หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ต้องการให้เพิ่มบริการเสริมใด ๆ โปรดติดต่อโรงพิมพ์ของเราได้ ถึงแม้จะยังมิได้ใช้บริการพิมพ์งานของเราก็ตาม ทางโรงพิมพ์ของเรายินดีรับฟังข้อเสนอแนะดีๆเหล่านั้นจากท่านเสมอโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ภูมิใจนำเสนอตัวอย่างผลงานการพิมพ์ของเรา ซึ่งท่านสามารถเข้าชมโดยคลิกที่หัวข้อต่อไปนี้

« ผลงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
ตัวอย่างผลงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
         
« ผลงานพิมพ์โบร์ชัวร์/พิมพ์แคตตาล็อก
ตัวอย่างผลงานพิมพ์โบรชัวร์/พิมพ์แคตตาล็อก

« ผลงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร/พิมพ์รายงานประจำปี
ตัวอย่างผลงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร/พิมพ์รายงานประจำปี

« ผลงานพิมพ์โปสเตอร์/พิมพ์การ์ด
ตัวอย่างผลงานพิมพ์โปสเตอร์/พิมพ์การ์ด

« ผลงานพิมพ์ปฏิทิน
ตัวอย่างผลงานพิมพ์ปฏิทิน

« ผลงานสิ่งพิมพ์สำนักงาน
ตัวอย่างผลงานสิ่งพิมพ์สำนักงาน

« ผลงานสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
ตัวอย่างผลงานสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์

« ผลงานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
ตัวอย่างผลงานสิ่งพิมพ์อื่น ๆ


« านออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ« งานถ่าพภาพ/ทำรีทัช

  

โรงพิมพ์สุพริมพริ้นท์ มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท บริการพิมพ์งานทุกขนาดCopyright © 2010 All Rights Reserved.