ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


เกี่ยวกับโรงพิมพ์ฯ

 โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์

    โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ของเราคือกลุ่มทีมงานที่อยู่ในแวดวงการการพิมพ์และมีประสบการณ์ในขบวนการการพิมพ์มายาวนาน  โรงพิมพ์ของเราได้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2547 ด้วยองค์ความรู้จริงในงานและประสบการณ์ที่สั่งสมมา ทำให้เรามีลูกค้าที่อยู่กับโรงพิมพ์ของเรามาตลอด สิ่งที่เรายึดมั่นอยู่เสมอมา คือการผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ใกล้ชิดเป็นกันเอง ในขณะที่ควบคุมราคาให้แข่งขันได้กับราคาในท้องตลาด นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานในโรงพิมพ์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายประสานงาน จนถึงฝ่ายผลิต ต่างยินดีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แม้แต่ข้อติติง เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโรงพิมพ์ของเราให้เจริญก้าวหน้าและให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของโรงพิมพ์ฯ

กราฟฟิคภาพรวมงานพิมพ์

    งานพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของเราสามารถให้บริการมีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก เช่น นามบัตร หัวจดหมาย บิล  แผ่นพับ/ใบปลิว ไปจนถึงงานใหญ่ เช่น โบร์ชัวร์ แคตตาล็อก หนังสือ ไดเร็คตอรี่ เรามีประสบการณ์และผลงานจริงที่ใช้อ้างอิงได้ งานที่มีจำนวนไม่มาก เราสามารถนำเสนอด้วยการพิมพ์ในระบบการพิมพ์แบบดิจิตอล (digital printing) ซึ่งความสวยงามไม่แพ้การพิมพ์ระบบออฟเซ็ท  (Offset Printing) ในขณะที่งานพิมพ์ปริมาณสูงมาก ๆ เราจะนำเสนอการพิมพ์ในระบบพิมพ์ม้วนแบบเวป (Web Offset Printing) ท่านสามารถดูตัวอย่างงานพิมพ์ของเราได้จากหน้าเพจที่เกี่ยวข้อง หรือเรียกฝ่ายขายจากโรงพิมพ์ 

ของเราไปนำเสนอได้ และเพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ลูกค้าของเรา โรงพิมพ์ของเรายังมีบริการรับออกแบบสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่โลโก้ นามบัตร หัวจดหมาย ไปจนถึงโบร์ชัวร์ แคตตาล็อก รายงานประจำปี ฯลฯ อีกทั้งมีบริการถ่ายภาพประกอบสิ่งพิมพ์ ทำรีทัชภาพ (Retouch) ในราคาที่ย่อมเยาว์ ท่านจึงสามารถสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ทั้งขบวนการจากจุดเดียว 

    สิ่งพิมพ์จะไม่ให้คุณค่าเท่าที่ควรเลยหากชิ้นงานพิมพ์ไม่ได้คุณภาพแม้ว่าราคาค่าพิมพ์นั้นจะถูกสักเท่าไร และเลวร้ายไปกว่านั้น สิ่งพิมพ์ที่ด้อยคุณภาพอาจมีส่วนนำพาให้โครงการที่วางไว้ประสพความล้มเหลว โรงพิมพ์ของเราตระหนักดีว่าการจัดพิมพ์ที่ดีจะสร้างมูลค่าที่ดีให้กับสิ่งพิมพ์นั้น ๆ และจะช่วยทำให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้นในการนำสิ่งพิมพ์นั้นไปใช้งาน เราจึงให้ความสำคัญกับรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ นอกจากการเลือกใช้เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ และวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพแล้ว ขบวนการจัดการและบุคลากรก็จะร่วมมือกันเพื่อผลิตงานพิมพ์ให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ สีสันที่ถูกต้อง ควบคู่ไปกับงานบริการที่ใส่ใจในลูกค้า ท่านจะเห็นความแตกต่างเหล่านี้เมื่อเริ่มมาใช้บริการของโรงพิมพ์ของเรา

 

    ที่โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ เรามีการบริหารจัดการเป็นระบบ เรามีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันแต่ละส่วนงานก็มีการประสานงานกันเป็นทีมเดียวกัน เมื่อมีปัญหาหรือุปสรรค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันแก้ไขและปรับปรุงขบวนการทำงานหากเห็นว่ามีความจำเป็น บุคลลากรของเราจะได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะ เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทีมงานของเราประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ  

ฝ่ายขายและประสานงานขาย 

ฝ่ายผลิตและประสานงานการผลิต 

ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ 

ฝ่ายการเงินและการบัญชี

กราฟฟิค บอลล์ไฮเทค

    ในโลกแห่งโลกาภิวัฒน์  การปฏิบัติงานหลายประการของกิจการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่อาจไม่สามารถทำให้ความสำเร็จได้หากขาดสายสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจด้วยกัน โรงพิมพ์ของเรามีเครือข่ายพันธมิตรที่อยู่ในสาขาอาชีพเดียวกันและต่างสาขา ซึ่งจะคอยให้ความร่วมมือพึ่งพากัน ทำให้โครงสร้างการประกอบการของเราแข็งแกร่ง และนำมาซึ่งผลสำเร็จของงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท

    โรงพิมพ์โดยทั่วไปแม้จะดูคล้าย ๆ กันหมด แต่ในความเหมือนก็มีความแตกต่าง หากท่านกำลังเสาะหาโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์งานของท่านให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานและราคายุติธรรม ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ พิมพ์งานด่วน พิมพ์งานคุณภาพ ออกแบบพิมพ์งาน ต้องการบริการที่เป็นกันเอง ราคาที่คุยกันได้ เรียนเชิญเรียกใช้บริการพิมพ์งานจากโรงพิมพ์ของเรา การันตีในคุณภาพทุก ๆ ผลงานพิมพ์

     โรงพิมพ์ของเรารับพิมพ์งานประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว  แผ่นพับหรือใบปลิวถือสื่อสิ่งพิมพ์อีกรูปแบบหนึ่งสำหรับงานประชาสัมพันธ์/โฆษณาสินค้าและบริการที่ไม่ควรมองข้าม ข้อได้เปรียบของงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว คือประหยัดค่าใช้จ่าย คล่องตัว สามารถแจกจ่ายได้ในวงกว้างด้วยงบประมาณที่จำกัด เหมาะสำหรับการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ เช่นการส่งเสริมการขาย การนำเสนอรายการลด แลก แจก แถมหรือรายการโปรโมชั่นของสินค้าและบริการต่างๆทุกชนิด
    โรงพิมพ์ของเรามีความชำนาญและประสบการณ์ในการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวเป็นอย่างดี แผ่นพับ/ใบปลิวที่ผลิตจากโรงพิมพ์ของเราจะมีสีสันสดใส คมชัด คุณภาพมาตรฐาน แต่ราคาย่อมเยา 
    อนึ่งหากมีการออกแบบจัดทำพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวได้ดี สิ่งพิมพ์ประเภทนี้ก็สามารถใช้แทนแค็ตตาล็อกในการแนะนำสินค้า/บริการได้ดีในระดับหนึ่ง ทางโรงพิมพ์ของเรามีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวสำหรับลูกค้าทั่วไปทั้งรายเล็กและรายใหญ่ครอบคลุมทุกกลุ่ม
ดูรายละเอียดพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวทั้งหมด

พิมพ์โปสเตอร์ ถึงแม้โปสเตอร์ ( Posters ) จะเป็นเพียงแผ่นพิมพ์ที่ใช้ติดโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ตามที่ต่าง ๆ  การพิมพ์โปสเตอร์การ์ดที่ดีมีส่วนอย่างมากที่จะดึงดูดสายตาผู้ที่เดินผ่านไปมา และทำให้การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์นั้นสัมฤทธิ์ผลได้ ไม่ว่ายอดสั่งพิมพ์โปสเตอร์การ์ดจะปริมาณมากหรือน้อย โรงพิมพ์ของเราพร้อมที่ให้การดูแลและจัดทำโปสเตอร์การ์ดด้วยคุณภาพที่สวยสดงดงามในราคาที่ย่อมเยาอย่างแน่นอน 
    การสื่อด้วยภาพพิมพ์บนแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ผู้ชมได้เข้าถึง เป็นความท้าทายสำหรับผู้ออกแบบโปสเตอร์ ทางโรงพิมพ์ของเราก็มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบโปสเตอร์สำหรับลูกค้าทั่วไป
ดูรายละเอียดพิมพ์โปสเตอร์ทั้งหมด 

พิมพ์การ์ดต่างๆ ( Cards )  การ์ดมีการจัดทำไปใช้ในหลายโอกาส เช่น พิมพ์การ์ดแนะนำสินค้า พิมพ์การ์ดสำหรับเทศกาลต่าง ๆ (พิมพ์การ์ดอวยพร พิมพ์การ์ด ส.ค.ส. พิมพ์การ์ดงานแต่งงาน พิมพ์การ์ดเชิญ ฯลฯ) พิมพ์การ์ดปฏิทิน พิมพ์การ์ดส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นงานพิมพ์การ์ดประเภทไหน จำนวนพิมพ์เท่าใด ทางโรงพิมพ์ของเรามีความยินดีจัดทำให้ด้วยคุณภาพงานพิมพ์การ์ดที่น่าประทับใจในราคาที่ย่อมเยา นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบพิมพ์การ์ดสำหรับลูกค้าทั่วไป ดูรายละเอียดพิมพ์การ์ดทั้งหมด


พิมพ์โบรชัวร์ ( Brochures ) งานพิมพ์โบรชัวร์เป็นงานที่พิถีพิถัน พิมพ์โบรชัวร์ที่ดีมีคุณภาพจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือภาพลักษณ์ให้กับสินค้า/บริการของบริษัทห้างร้านได้อย่างมาก อีกทั้งงานพิมพ์โบรชัวร์ทำให้สินค้า/การบริการนั้นมีความโดดเด่นซึ่งโรงพิมพ์ของเรามีความเข้าใจและเชี่ยวชาญช่ำชองในการพิมพ์งานพิมพ์โบรชัวร์เป็นอย่างดี อีกทั้งราคาก็เป็นกันเอง การออกแบบรูปเล่มและเนื้อหาของงานพิมพ์โบรชัวร์ที่ดีย่อมทำให้สินค้า/การบริการนั้น ๆ โดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้จุดมุ่งหมายของงานพิมพ์โบรชัวร์นั้นประสบความสำเร็จ ทั้งนี้โรงพิมพ์ของเราก็รับออกแบบหรือให้คำแนะนำปรึกษาในการจัดทำงานพิมพ์โบรชัวร์ทุกประเภททุกชนิด ดูรายละเอียดพิมพ์โบรชัวร์ทั้งหมด

พิมพ์แคตตาล็อก ( Catalogues ) งานพิมพ์แคตตาล็อกที่ซึ่งแสดงรายการสินค้า/การบริการจะช่วยส่งเสริมการขายให้ประสบความสำเร็จได้หากมีการจัดพิมพ์งานออกมาดีมีคุณภาพ โรงพิมพ์ของเรามีความพิถีพิถันใส่ใจในการพิมพ์แคดตาล็อก เพื่อให้ได้งานใกล้เคียงกับต้นฉบับเพื่อให้สินค้า/การบริการนั้นมีความโดดเด่นและมีสีสันที่สมจริง โรงพิมพ์ของเรายังรับบริการการออกแบบจัดทำต้นฉบับถ่ายภาพสินค้าลงในแคดตาล็อกในราคาที่เป็นกันเอง ดูรายละเอียดแคดตาล็อกทั้งหมด

พิมพ์วารสาร/พิมพ์หนังสือ/
พิมพ์รายงานประจำปี  ( Books/Journals ) หากท่านกำลังมองหาโรงพิมพ์ที่บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารที่มีคุณภาพและใส่ใจติดตามงานอย่างใกล้ชิด โรงพิมพ์ของเรายินดีเสนอบริการงานพิมพ์หนังสือและงานพิมพ์วารสารดังกล่าว ท่านจะเห็นความแตกต่างและรู้สึกถึงความคุ้มค่ากับบริการของโรงพิมพ์ฯ เรายังมีบริการรับออกแบบจัดทำรูปเล่มสำหรับผู้สนใจทำวารสารต่างๆ ดูรายละเอียดพิมพ์วารสาร/พิมพ์หนังสือ/พิมพ์รายงานประจำปีทั้งหมด

พิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะและพิมพ์ปฏิทินทุกรูปแบบ  ( Calendars ) ปฏิทินที่จัดทำขึ้นโดยทั่วไปใช้สำหรับแจกโดยมีพื้นที่บางส่วนในแต่ละหน้าเป็นส่วนของการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินที่มีคุณภาพและดูดีจะมีผู้นำมาใช้สอยอย่างกว้างขวางเป็นสื่อในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ที่คุ้มค่า โรงพิมพ์ของเราสามารถจัดทำพิมพ์ปฏิทินตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยคุณภาพที่อยู่ในระดับแนวหน้าในราคาที่ย่อมเยา โรงพิมพ์ของเรายังรับบริการการออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คถ่ายภาพในราคาที่เป็นกันเอง ดูรายละเอียดพิมพ์ปฏิทินทั้งหมด

พิมพ์สิ่งพิมพ์สำนักงาน เป็นงานพิมพ์ที่เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์สำนักงานทั้งหมด ซึ่งรวมถึง นามบัตร หัวจดหมาย และซองต่าง แฟ้ม แบบฟอร์มต่างๆของบริษัท

งานพิมพ์แบบฟอร์ม ( Forms ) งานพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในสำนักงานจะมี 2 ประเภท คือ แบบเป็นแผ่นซึ่งจะจัดเป็นชุด (ต้นฉบับพร้อมสำเนา) หรือเก็บรวมเป็นเล่ม  และแบบเป็นฟอร์มต่อเนื่องสำหรับใช้กับพริ้นท์เตอร์ งานพิมพ์แบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ของเราจะคมชัด สะอาดและประณีต เรายังมีบริการรับออกแบบจัดทำพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
ดูรายละเอียดงานพิมพ์แบบฟอร์มทั้งหมด

พิมพ์นามบัตร ( Name Cards ) ปัจจุบันนามบัตรมีส่วนสำคัญต่อภาพพจน์ของเจ้าของ มีการพิมพ์นามบัตรสอดสี แสดงภาพและสินค้าซึ่งช่วยในการส่งเสริมการขายได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าการพิมพ์นามบัตรจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ถือว่าคุ้มค่า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบนามบัตรสำหรับลูกค้าทั่วไปด้วยความยินดี 
ดูรายละเอียดพิมพ์นามบัตรทั้งหมด

พิมพ์ซองจดหมาย/พิมพ์หัวจดหมาย ( Letter Heads ) บริการพิมพ์หัวจดหมายหรือพิมพ์ซองจดหมายโดยทั่วไปหัวจดหมายหรือซองจดหมายจะมีแบบและสีสันในแนวเดียวกับนามบัตร ปัจจุบันมีการพิมพ์ซองจดหมายหรือพิมพ์หัวจดหมายสอดสีสำหรับจัดทำหัวจดหมายซึ่งช่วยสร้างภาพพจน์และช่วยในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์บริษัทได้เป็นอย่างดี ทางโรงพิมพ์ของเรามีความพร้อมที่จะช่วยจัดพิมพ์หัวจดหมายหรือพิมพ์ซองจดหมายไม่ว่าจะเป็นงานสีเดียวหรือหลากสีด้วยคุณภาพและราคาที่คุณประทับใจ นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบหัวจดหมายสำหรับลูกค้าทั่วไป ทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ดูรายละเอียดพิมพ์ซองจดหมาย/พิมพ์หัวจดหมายทั้งหมด

พิมพ์ซองต่างๆ ( Envelopes ) โรงพิมพ์ของเรารับพิมพ์ซองจดหมายและพิมพ์ซองใส่เอกสารขนาดมาตรฐานต่าง ๆ  หรือจะให้จัดทำพิมพ์ซองที่มีรูปแบบพิเศษก็ได้  โดยทั่วไปภาพพิมพ์บนซองจะมีแบบและสีสันเดียวกับนามบัตรและหัวจดหมาย ปัจจุบันจะมีการพิมพ์ซองสอดสีลงบนซองที่ใช้กระดาษขาว ทำให้ซองดูโดดเด่นขึ้นและใช้เป็นสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ทางโรงพิมพ์ของเรามีความพร้อมที่จะช่วยจัดพิมพ์ซองไม่ว่าจะเป็นงานสีเดียวหรือหลากสีด้วยคุณภาพและราคาที่ท่านประทับใจ นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็มีบริการให้คำปรึกษาแนะนำและออกแบบพิมพ์ซองสำหรับลูกค้าทั่วไป ดูรายละเอียดพิมพ์ซองทั้งหมด 

พิมพ์แฟ้มเอกสาร ( Folders ) แฟ้มนอกจากถูกนำมาใช้ใส่เอกสาร ใบแทรกแล้ว ปกแฟ้มที่มีภาพพิมพ์ปรากฏยังช่วยในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย โรงพิมพ์ของเราบริการรับพิมพ์แฟ้มทั้งแบบมาตรฐานหรือพิมพ์แฟ้มเอกสารตามแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยคุณภาพและสีสันที่งดงามในราคาย่อมเยา นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบงานพิมพ์แฟ้มต่าง ๆ สำหรับลูกค้าทั่วไป ดูรายละเอียดพิมพ์แฟ้มเอกสารทั้งหมด

  
พิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ เป็นงานพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์ของสินค้าทั้งหมด เช่น ฉลาก กล่อง ซอง ฯลฯ

พิมพ์ฉลาก ( Labels ) โรงพิมพ์ของเรารับพิมพ์ฉลากหลายรูปแบบ ทั้งพิมพ์ฉลากกระป๋องผลไม้ พิมพ์ฉลากกระป๋องปลา พิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์รูปแบบต่าง ๆ งานพิมพ์ฉลากของเรามีสีสันสมจริง ภาพคมชัด ทนต่อแสงและการขีดข่วนในราคาที่ย่อมเยา นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบพิมพ์ฉลาก ดูรายละเอียดพิมพ์ฉลากทั้งหมด

พิมพ์กล่องกระดาษต่าง ๆ ( Paper Boxes ) กล่องกระดาษที่ดีต้องสามารถรองรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน การออกแบบรูปทรง การเลือกใช้กระดาษตลอดจนความแม่นยำในการผลิตพิมพ์กล่องกระดาษจึงเป็นเรื่องสำคัญ อนึ่งการพิมพ์กล่องกระดาษที่ดีย่อมสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าตลอดจนช่วยในการส่งเสริมการขาย นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบพิมพ์กล่องกระดาษแบบต่าง ๆ สำหรับลูกค้าทั่วไป ดูรายละเอียดกล่องกระดาษทั้งหมด
 
พิมพ์ถุงกระดาษ ( Paper Bags ) ถุงกระดาษนอกจากจะถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุสิ่งของ ยังถูกใช้เป็นสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ ถุงที่พิมพ์สวย ๆ ย่อมจูงใจให้ผู้ใช้อยากใช้ เมื่อมีผู้ถือเดินไปไหน ก็เหมือนป้ายโฆษณา/ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โรงพิมพ์ของเรายินดีรับบริการผลิตพิมพ์ถุงกระดาษตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการด้วยงานพิมพ์ถุงกระดาษและการประกอบชิ้นงานที่ได้คุณภาพในราคาย่อมเยา นอกจากนี้โรงพิมพ์ของเราก็ยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาและออกแบบพิมพ์ถุงกระดาษสำหรับลูกค้าทั่วไป
ดูรายละเอียดพิมพ์ถุงกระดาษทั้งหมด

พิมพ์สิ่งพิมพ์อื่นๆ ( Other Printing Materials ) นอกจากสิ่งพิมพ์ที่มีปรากฏในรายการแล้ว ยังมีสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่ทางโรงพิมพ์ของเราเปิดให้บริการทั้งด้านการพิมพ์และงานออกแบบด้วยคุณภาพที่ประทับใจและในราคาที่ย่อมเยาว์ ตัวอย่างสิ่งพิมพ์เหล่านี้มีอาทิเช่น เมนูอาหาร  กระดาษก้อน  ป้ายเสื้อ  ป้ายแขวนหน้าประตู ซองใส่ซีดี สติ๊กเกอร์ กระดาษรองจาน ฯลฯ
 
      บริการรับออกแบบ จัดทำต้นฉบับสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยแนวคิดที่สร้างสรรค์
   
บริการออกแบบสิ่งพิมพ์ สิ่งที่สำคัญที่สุดจุดแรกของ
งานพิมพ์ทุกชนิดคือการออกแบบต้นฉบับที่จะนำไปพิมพ์จริง ก่อนลงมือพิมพ์งานทุกชนิดต้องมีต้นฉบับก่อน ถ้าต้นฉบับออกแบบมาดีมีคุณภาพ งานพิมพ์ที่ออกมาก็จะสวยงามมีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการ ตั้งแต่มีการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ จัดทำต้นฉบับเป็นต้นมา บริษัทห้างร้านต่าง ๆ เริ่มมีการออกแบบจัดทำต้นฉบับให้แก่ลูกค้าของโรงพิมพ์ อีกทั้งยินดีให้คำปรึกษาแม้ว่าลูกค้าจะมิได้ใช้บริการออกแบบ จัดทำต้นฉบับจากโรงพิมพ์ของเรา อนึ่ง การมอบหมายให้โรงพิมพ์ของเราเป็นผู้จัดออกแบบทำต้นฉบับด้วย เป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากเราเข้าใจถึงความเกี่ยวเนื่องและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพิมพ์อันเป็นผลจากการออกแบบ อีกทั้งยังสามารถดึงจุดเด่นต่าง ๆ ที่ทำได้ในการผลิตสิ่งพิมพ์มาใช้ ทำให้ได้งานที่ฉีกแหวกแนวออกไป นอกจากนี้การจัดทำทั้งขบวนการภายในโรงพิมพ์ของเรายังช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามที่ลูกค้ากำหนด อีกทั้งเป็นการดีที่กรอบแนวความคิดของสื่อสิ่งพิมพ์เกิดจากหน่วยงานภายนอกมองเข้ามาในองค์กร ซึ่งเป็นเหตุผลเช่นเดียวกับที่บริษัทต่าง ๆ ใช้บริการทำโฆษณาจากบริษัทโฆษณาภายนอกแทนที่จะเปิดแผนกโฆษณาในบริษัทของตน

บริการ
ออกแบบโลโก้ ที่โรงพิมพ์ของเรา เรามีฝ่ายออกแบบจัดทำต้นฉบับสำหรับงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ โลโก้บริษัท โลโก้สินค้า สิ่งพิมพ์ทั่วไป เช่น นามบัตร หัวจดหมาย แผ่นพับ โบร์ชัวร์ แคตตาล็อก วารสาร ปฏิทิน หรือแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์กระดาษต่าง ๆ เช่น กล่อง ฉลากสินค้า

บริการ
จัดทำต้นฉบับ / บริการจัดทำอาร์ตเวิร์ค จัดทำอาร์ตเวิร์คกันเองเพื่อความคล่องตัวและได้สิ่งพิมพ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของตน

    ส่วนประกอบที่สำคัญในการออกแบบ จัดทำต้นฉบับ จัดทำอาร์ตเวิร์ค คือการหาภาพที่เกี่ยวข้องมาประกอบ ซึ่งปัจจุบันมักนำภาพมาจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีข้อควรระวังคือปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ภาพที่พึงต้องการบางส่วนเช่นภาพสินค้า ภาพตัวอาคาร สถานที่ทำการ ฯลฯ จำเป็นต้องมีการถ่ายทำขึ้น
บริการ
รับถ่ายภาพทั้งในและนอกสถานที่/ทำรีทัช / บริการภาพให้เช่า  เรามีทีมงานมืออาชีพในเรื่องการถ่ายภาพที่เน้นคุณภาพและความละเอียดเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพให้สวยงาม เรามีกล้องและอุปกรณ์ครบครันเป็นของโรงพิมพ์ของเราเอง เพื่อบริการลูกค้าให้ครอบคลุมมากที่สุด

    ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ของเราได้ดังที่อยู่ e-mail ข้างล่างนี้ 

ฝ่ายขาย         :   sales.supremeprint@gmail.com

ข้อมูลทั่วไป    :   info.supremeprint@gmail.com

ฝ่ายออกแบบ  :   art.supremeprint@gmail.com
 
line                 :   Supremeprint


 สร้างสรรค์งานพิมพ์ มุ่งเน้นการบริการ

บริษัทสุพรีมพริ้นท์ จำกัด 

2925 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร: 02722 0860, 02321 3452, 023213459

 

แฟกซ์: 02722 0861

แผนที่เดินทางไปโรงพิมพ์ คลิกที่นี่


โรงพิมพ์สุพริมพริ้นท์ มืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท บริการพิมพ์งานทุกขนาดCopyright © 2010 All Rights Reserved.