ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


บริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว

โรงพิมพ์แผ่นพับ / โรงพิมพ์ใบปลิว
บริการงานพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิว (Leaflets)

มืออาชีพงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวทุกชนิดทุกประเภท รวดเร็วทันใจ คุณภาพสูง ราคามิตรภาพ พิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง 

 งานพิมพ์ แผ่นพับ/ใบปลิว (Leaflets): โรงพิมพ์lสุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวคุณภาพสูง  www.supremeprint.net


ที่ โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์   เราใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวให้ท่าน

งานพิมพ์ แผ่นพับ/ใบปลิว (Leaflets): ตัวอย่างงานพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวคุณภาพสูงจาก โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์  www.supremeprint.net

                                                                ตัวอย่างงานพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวคุณภาพจาก โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์

    การผลิตสิ่งพิมพ์แผ่นพับ/สิ่งพิมพ์ใบปลิวที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น นอกจากต้องมีความรู้ เทคนิค ตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์แผ่นพับ/สิ่งพิมพ์ใบปลิวแล้ว โรงพิมพ์ที่ดีต้องมีความรู้และความเข้าใจในด้านของศิลปะมาประกอบการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตแผ่นพับ/ใบปลิว โรงพิมพ์ของเราจะมองภาพพิมพ์แต่ละภาพในแผ่นพับ/ใบปลิว หน้าพิมพ์แต่ละหน้าในแผ่นพับ/ใบปลิวเป็นเสมือนหนึ่งงานศิลปะที่มีจิตวิญญาณในขณะเดียวกันก็จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของชิ้นงานแผ่นพับ/ใบปลิวเป็นสำคัญ  ท่านจะเห็นความแตกต่างของภาพพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวจากโรงพิมพ์ของเราไม่ว่าภาพพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวนั้นจะเป็นภาพที่มีเพียงตัวอักษรอย่างเดียว หรือภาพที่พิมพ์สีเดียว สองสี ฯลฯ

     สุพรีมพริ้นท์ โรงพิมพ์แผ่นพับ/โรงพิมพ์ใบปลิวคุณภาพมาตรฐานที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Services) ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานสิ่งพิมพ์ที่เป็นแผ่นพับ/ใบปลิว เราเน้นการผลิตงานพิมพ์แผ่นพับ/งานพิมพ์ใบปลิวที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา และราคาย่อมเยาเป็นกันเอง


บริการพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวด้วยระบบดิจิตอล

    
หากเป็นงานปริมาณน้อย เรามีระบบพิมพ์ดิจิตอลไว้ให้บริการ งานพิมพ์ดิจิตอลที่สุพรีมพริ้นท์มีความคมชัดและสีสรรสวยงามใกล้เคียงต้นฉบับ เพิ่มความโดเด่นแก่สินค้าหรือโฆษณาที่ปรากฎบนแผ่นพับ/ใบปลิวของท่าน บริการงานพิมพ์ดิจิตอลของสุพรีมพริ้นท์สามารถรองรับความเร่งด่วนที่ท่านต้องการ
งานพิมพ์ดิจิตอล โรวงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์


     งานพิมพ์ใบปลิวและงานพิมพ์แผ่นพับ ถ้าจะให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น จะต้องดูแลรายละเอียดในทุก ๆ จุดและทุกขั้นตอนในการผลิตใบปลิว/แผ่นพับ ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การวางรูปแบบ การเลือกรูปมาใช้ประกอบ การให้สีสัน การใช้กระดาษ การใช้หมึก และการพิมพ์ สิ่งเหล่านี้โรงพิมพ์ของเรามีความเชี่ยวชาญสูงในประสบการณ์ที่ผลิตงานพิมพ์ใบปลิวและพิมพ์แผ่นพับ

     หากท่านกำลังมองหาโรงพิมพ์แผ่นพับ/โรงพิมพ์ใบปลิวต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและใส่ใจติดตามงานอย่างใกล้ชิด โรงพิมพ์ของเรายินดีเสนอบริการพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวดังกล่าวด้วย ระบบออฟเซ็ทระบบดิจิตอล ที่พิมพ์สีสันสดใสสมจริง ท่านจะเห็นถึงความแตกต่างและรู้สึกคุ้มค่ากับบริการของโรงพิมพ์ฯ เรายังมีบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสำหรับลูกค้าที่สนใจพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวต่าง ๆ


    
โรงพิมพ์ของเรามีผลงานการพิมพ์หลากหลายมากมาย มีทั้งบริษัทชั้นนำหลาย ๆ แห่งมาใช้บริการของโรงพิมพ์ของเรา


   คลิกดู  « ผลงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว

               งานพิมพ์ แผ่นพับ/ใบปลิว (Leaflets); ตัวอย่างผลงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว  www.supremeprint.net

ขอเรียนเชิญติดต่อสอบถามโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
ขอเรียนเชิญติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ที่:

แผนกขาย
 บริษัทสุพรีมพริ้นท์ จำกัด
 
โทร: 02722 0860, 02321 3452    แฟกซ์: 02722 0861

e-mail: 
sales.supremeprint@gmail.com  

line: Supremeprint
 

ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว

จัดทำแผนการการตลาด ในองค์กรใหญ่ ๆ  การพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวเพื่อการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด (Marketing Plan) ทั้งหมด ซึ่งต้องมีการทำวิจัยตลาดและผลิตภัณฑ์ (Marketing Research)  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) จุดขาย ฯลฯ ซึ่งหากทำเต็มรูปแบบจะต้องใช้งบประมาณที่สูง สำหรับ SME สามารถจัดทำอย่างประหยัด เช่นการวิจัยตลาด ก็ใช้วิธีสอบถามกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง การหาจุดขายผลิตภัณฑ์ ก็ใช้วิธีเปรียบเทียบสินค้าคู่แข่ง ฯลฯ อย่างไรเสีย ควรมีการวางแผนการตลาดบ้าง เช่นกลุ่มเป้าหมายคือใคร ในรอบปีจะมีการจัดรายการอะไรบ้าง มีการใช้สื่อโฆษณาอย่างไร มีงบประมาณเท่าไร เป็นต้น   

กำหนดวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะจัดทำพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว จำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทำ เช่น ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าหรือบริษัทหรือส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้วยการลด แลก แจก แถม กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในแผ่นพับ/ใบปลิว กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจกหน้าร้าน แจกตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่งทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย และท้ายสุดให้กำหนดความคาดหวังที่จะได้รับ (ทั้งนี้ไม่ควรตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป เช่นโดยปกติความคาดหวังจากการตอบรับทางไปรษณีย์ควรอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 5 %) ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ด้วย 

กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างแผ่นพับ/ใบปลิวที่มีอยู่ในท้องตลาด แผ่นพับ/ใบปลิวตามศูนย์การค้า หรือแผ่นพับที่ได้รับทางไปรษณีย์ เลือกรูปแบบที่เหมาะกับงานที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก "ขนาดของแผ่นพับ/ใบปลิว" ที่ระบุข้างล่างเพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จาก โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ โดยระบุรูปแบบได้หลายรูปแบบหรือจำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่าจะเดินเรื่องอย่างไรหน้าแรกมีหัวเรื่องและภาพประกอบอย่างไร ฯลฯ

ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค ในปัจจุบันจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทำต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้ Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe IndesignIllustratorPagemaker ในการจัดทำต้นฉบับ ให้คำนึงถึงหน้าแรกที่ผู้รับจะพบเห็น ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ต้องให้เด่นสดุดสายตา แผ่นพับ/ใบปลิวบางชิ้นมีการทำไดคัตเป็นรูปให้ดูแปลกตา ข้อความในหน้าแรกต้องกระชับสื่อถึงสิ่งที่ต้องการให้รับทราบ และเร้าใจให้อ่านรายละเอียดต่อไป ในหน้าอื่น ๆ ให้ผูกเรื่องราวและภาพอย่างต่อเนื่อง หากเป็นแผ่นพับหลายทบให้ดูภาพหน้าที่ติดกันก่อนคลี่และหลังคลี่ให้ดำเนินอย่างสอดคล้องกัน หน้าสุดท้ายหรือส่วนสุดท้ายมักจะเป็นสถานที่ติดต่อหรือจุดที่ให้บริการ อนึ่ง ทางโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์มีบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับงานแผ่นพับ/ใบปลิวให้ลูกค้าของเรา

สั่งพิมพ์งาน เมื่อจัดทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป

                  คลิกดู  « ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์


    อนึ่งงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวที่ดี เริ่มจากต้นฉบับที่ดี ภาพที่คมชัด ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุด การพิมพ์ต้องได้คุณภาพ เมื่อได้แผ่นพับ/ใบปลิวที่ดีย่อมมีส่วนช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


ข้อมูลในการผลิตแผ่นพับของโรงพิมพ์แผ่นพับ/โรงพิมพ์ใบปลิว

ขนาดของการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
ขนาดของงานพิมพ์แผ่นพับหรืองานพิมพ์ใบปลิวเมื่อกางออก 
                         15”x 21”, 10.25”x 15”, 7.5”x 10.25”, 5”x 7.5”, 3.5”x 5”
                         17”x 23.5”(
A2), 11.75”x 17”(A3), 8.25”x 11.75”(A4), 5.75”x 8.25”(A5),
                            4.125”x 5.75”(
A6)
                          สำหรับขนาดอื่นที่มิได้กล่าวไว้ อาจทำให้มีการเสียเศษแผ่นพิมพ์แผ่นพับ
หมายถึง
สิ่งพิมพ์ใด ๆ มีการพับเข้าหรือกางออกขณะที่ใช้งาน ซึ่งจะเรียกสิ่งพิมพ์นั้นว่า "แผ่นพับ" ไม่ว่าแผ่นพับนั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือคู่มือสินค้า ตัวอย่างแผ่นพับ เช่น แผ่นพับแนะนำสินค้า แผ่นพับแนะนำบริการ แผ่นพับส่งเสริมการขาย แผ่นพับแนะนำองค์กร แผ่นพับแนะนำสถานที่สำคัญ แผ่นพับแนะนำสถานศึกษา แผ่นพับแนะนำสถานที่เที่ยว แผ่นพับแจ้งข่าวสาร แผ่นพับแนะนำร้านค้า แผ่นพับรับสมัครสมาชิก แผ่นพับคู่มือสินค้า แผ่นพับคู่มือการใช้บริการ แผ่นพับแผนที่ ฯลฯ

ใบปลิว หรือแผ่นปลิว (Leaflet) หมายถึง สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียงเรื่องเดียวได้แก่ คำแถลง ประกาศ ชี้แจง แจ้งความ โดยข้อความเหล่านั้นมักจะเป็นการให้ข้อมูล เพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา หรือเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ก็ได้ ตัวอย่างใบปลิว เช่น ใบปลิวแนะนำสินค้า ใบปลิวเสนอบริการ ใบปลิวส่งเสริมการขาย ใบปลิวลดราคาสินค้า ใบปลิวคูปองสินค้า ใบปลิวแนะนำสถานศึกษา ใบปลิวแนะนำสถานที่เที่ยว ใบปลิวแนะนำร้านค้า ใบปลิวแจ้งข่าวสาร ใบปลิวตารางกิจกรรม ใบปลิวรับสมัครสมาชิก ใบปลิววิธีใช้สินค้า ใบปลิวเผยแพร่กิจกรรม ใบปลิวชักชวนเข้าร่วมกิจกรรม ฯลฯ

   แผ่นพับหรือใบปลิวยังเป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คมาร์เก็ตติ้งที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภคทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ใช้ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่น ๆ รูปแบบของแผ่นพับนิยมใช้กระดาษขนาดที่เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะขนาด A4 ในการจัดทำโดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของงาน และงบประมาณที่มีอยู่

    ลักษณะเด่นของแผ่นพับหรือใบปลิว คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิตตํ่าเมื่อเทียบกับ สิ่งพิมพ์อื่นๆหากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้น ๆ 

 


      สร้างคุณค่าของสินค้า

               ด้วยถุงกระดาษเท่ๆ
สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญทำ ถุงกระดาษ
สุพรีมพริ้นท์ ช่วยทำถุงของคุณให้เด่นเป็นสง่า 

สุพรีมพริ้นท์โรงพิมพ์ถุงกระดาษ ถุงช็อปปิ้ง (Shopping bags) ถุงหูหิ้ว ถุงใส่ของ ถุงน้ำตาล 
ถุงขาว ถุงร้อยเชือก ถุงโฆษณา เรารับทำถุงกระดาษทุกประเภท ราคาย่อมเยา

« ดูรายละเอียดบริการทำถุงกระดาษ 

สายด่วนติดต่อฝ่ายขาย 
       โทร : 02722 0860, 02321 3452 ต่อ 103
     email : sales.supremeprint@gmail.com  
       
 line : Supremeprint


ศึกษาเพิ่มการออกแบบสิ่งพิมพ์ ขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์

 องค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์

• การจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด

เรื่องของกระดาษ
• ความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
• องค์ประกอบของกระดาษ
• สมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
• กระบวนการผลิตกระดาษ
• ชนิดของกระดาษ
• มาตรฐานขนาดของกระดาษ
• กระดาษสำหรับงานพิมพ์

เรื่องน่ารู้
• ขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
• ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์

• ข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
• RGB vs CMYK
• Colour Chart vs โรงพิมพ์

• การจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
« คำศัพท์ด้านการพิมพ์
« คำศัพท์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

กระดาษที่ใช้ผลิตงานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
ในการพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวนั้นจะต้องใช้
กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป
กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป
กระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ)

การพิมพ์และตกแต่งผิวบนแผ่นพับ/ใบปลิว
มีการพิมพ์แผ่นพับหรือใบปลิว 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี (
CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท หรือระบบดิจิตอล
พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่การออกแบบและความต้องการ
การพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวสามารถ
เคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊มนูน (Embossing) ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping) หากต้องมีการเคลือบดังกล่าว ควรใช้กระดาษอาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 128 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป ไม่ม้วนตัว

แบบของการพับแผ่นพับ
พับ 2 ตอน  พับ 3 ตอน  พับ 4 ตอน  พับตัว Z  พับหน้าต่าง  พับ 2 ทบสลับข้าง
นอกจากนี้ยังมีวิธีพับแบบอื่น ๆ แล้วแต่การออกแบบ

เพิ่มเติมสำหรับงานพิมพ์แผ่นพับและพิมพ์ใบปลิว
สามารถทำการปั๊มไดคัท (
Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบในการพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวนั้นๆ

การปรู๊ฟงานพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวจากโรงพิมพ์ฯ
ปรู๊ฟจาก Computer Printer 
หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสี
ควรปรู๊ฟแบบ Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟหากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง


ระยะเวลาการผลิตงานพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวของโรงพิมพ์ฯ
ส่งมอบภายใน 3 – 5 วันหลังจากลูกค้าอนุมัติปรู๊ฟแล้ว
   
การส่งมอบงานพิมพ์แผ่นพับและงานพิมพ์ใบปลิว
ส่งมอบฟรีถึงมือลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลหากมียอดสั่งซื้อเกินห้าพันบาทขึ้นไป

ขอใบเสนอราคางานพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิว
ต้องการกรอกแบบฟอร์มขอราคา งานพิมพ์แผ่นพับ/งานพิมพ์ใบปลิว    คลิกที่นี่:      
« งานพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว

 

โรงพิมพ์ใบปลิวโรงพิมพ์แผ่นพับ รับพิมพ์ใบปลิว รับพิมพ์แผ่นพับ ผู้เชี่ยวชาญพิมพ์งานทุกชนิด

 

บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:      
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
 พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์โบรชัวร์
 พิมพ์โบรชัวร์ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์แคตตาล็อก
 พิมพ์แคตตาล็อก
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์นิตยสาร
 พิมพ์นิตยสาร
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์รายงานประจำปี
 พิมพ์รายงานประจำปี 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์โปสเตอร์
 พิมพ์โปสเตอร์ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ปฏิทิน
 พิมพ์ปฏิทิน
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด... 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์นามบัตร
 พิมพ์นามบัตร
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย  
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์ซองต่าง ๆ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ฉลากสินค้า
 พิมพ์ฉลากสินค้า
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิวแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
 พิมพ์ถุงกระดาษ
       

 
 

                                                    << กลับหน้าแรกโรงพิมพ์ >>

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.