ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ

โรงพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ

บริการงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร (Books/Journals)

มืออาชีพงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารทุกชนิดทุกประเภท รวดเร็วทันใจ คุณภาพสูง ราคามิตรภาพ พิมพ์หนังสือหรือพิมพ์วารสารด้วยระบบออฟเซ็ท,
ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง
 
 

งานพิมพ์ หนังสือ/วารสาร (Books/Journals): โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ บรรจงพิมพ์หนังสือ/วารสารให้เกิดคุณค่าสูงสุด  www.supremeprint.net


ที่โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ เราใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารให้ท่าน
 

    การผลิตสิ่งพิมพ์หนังสือ/วารสารที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น นอกจากต้องมีความรู้ เทคนิค ตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์หนังสือ/วารสารแล้ว โรงพิมพ์ที่ดีต้องมีความรู้และความเข้าใจในด้านของศิลปะมาประกอบการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตหนังสือ/วารสาร โรงพิมพ์ของเราจะมองภาพพิมพ์แต่ละภาพในหนังสือ/วารสาร หน้าพิมพ์แต่ละหน้าในหนังสือ/วารสารเป็นเสมือนหนึ่งงานศิลปะที่มีจิตวิญญาณในขณะเดียวกันก็จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของชิ้นงานหนังสือ/วารสารเป็นสำคัญ  ท่านจะเห็นความแตกต่างของภาพพิมพ์หนังสือ/วารสารจากโรงพิมพ์ของเราไม่ว่าภาพพิมพ์หนังสือ/วารสารนั้นจะเป็นภาพที่มีเพียงตัวอักษรอย่างเดียว หรือภาพที่พิมพ์สีเดียว สองสี ฯลฯ

     สุพรีมพริ้นท์ โรงพิมพ์หนังสือ/โรงพิมพ์วารสารคุณภาพมาตรฐานที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Services) ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานสิ่งพิมพ์ที่เป็นหนังสือ/วารสาร เราเน้นการผลิตงานพิมพ์หนังสือ/วารสารที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา และราคาย่อมเยาเป็นกันเอง

   งานพิมพ์หนังสือและงานพิมพ์วารสาร ถ้าจะให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น จะต้องดูแลรายละเอียดในทุก ๆ จุดและทุกขั้นตอนในการผลิตหนังสือ/วารสาร ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การวางรูปแบบ การเลือกรูปมาใช้ประกอบ การให้สีสัน การใช้กระดาษ การใช้หมึก และการพิมพ์ สิ่งเหล่านี้โรงพิมพ์ของเรามีความเชี่ยวชาญสูงในประสบการณ์ที่ผลิตงานพิมพ์หนังสือและพิมพ์วารสาร มีทั้งบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มาใช้บริการการพิมพ์หนังสือ/วารสารของเรา
 
 

หนังสือ/วารสารหมายถึงสิ่งตีพิมพ์ซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป จะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและอาจมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของหนังสือ/วารสารเพื่อเผยแพร่บทความ ความคิดเห็น กิจกรรม เหตุการณ์ ข่าวสาร บทประพันธ์ ความรู้ ความเชื่อ ฯลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือภายในกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน 

    ลักษณะที่สำคัญของหนังสือ/วารสาร ก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหา บทความเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ หนังสือจะมีการพิมพ์ครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ ส่วนวารสารจะมีการกำหนดรอบระยะเวลาในการออกเผยแพร่ เช่น เป็นรายเดือน รายสองเดือน เป็นต้น

    ส่วนรูปแบบหนังสือ/วารสาร มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนากว่าด้านในและมักพิมพ์สอดสีสวยงาม ปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 หนังสือมักมีขนาด A4 A5 หรือใกล้เคียง เนื้อหาด้านในใช้กระดาษปรู๊ฟ หรือกระดาษปอนด์ หรือกระดาษอาร์ต แล้วแต่ความเหมาะสมและงบประมาณ มีการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทสีเดียว สองสี หรือสอดสี หรือมีหลายแบบในเล่มเดียวกัน
ประเภทการพิมพ์หนังสือของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์

- พิมพ์หนังสือราชการ หนังสือองค์กรต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หนังสือของรัฐวิสาหกิจ หนังสือของหอสมุด
- พิมพ์หนังสือรุ่น หนังสือรุ่นของสถานศึกษา/โรงเรียน หนังสือรุ่นของสถาบันฝึกอบรม หนังสือรุ่นสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ
- พิมพ์หน้งสือธรรมะ หนังสือคำสอน บทสวดมนต์ คติธรรม

- พิมพ์หนังสือตำราเรียน/แบบเรียน หนังสือเสริมการเรียน หนังสือแนะแนวการศึกษา หนังสือเสริมทักษะ
- พิมพ์หนังสือวิชาชีพ หนังสือความรู้ด้านช่างแขนงต่าง ๆ หนังสือให้ความรู้ในสาขาต่าง ๆ

- พิมพ์คู่มือการเรียน/การสอน คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ คู่มือแนบกับสินค้า คู่มือช่างต่าง ๆ คู่มือการซ่อมฯ
- พิมพ์หนังสือนวนิยาย เรื่องสั้น บทความ เรื่องแปล
- พิมพ์หนังสือข่าวสารต่าง ๆ หนังสือข่าวภายในองค์กร/บริษัท/หน่วยงาน

- พิมพ์หนังสือเด็ก หนังสือเกี่ยวกับเด็ก หนังสือพัฒนาความรู้/ความสามารถเด็ก นิทาน การ์ตูน
   ฯลฯ

ประเภทการพิมพ์วารสารของโรงพิมพ์ของบริษัทเรา

- พิมพ์วารสารภายในองค์กร วารสารที่ให้ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ แก่บุคลากรภายในองค์กร ซึ่งมีรอบพิมพ์เป็นรายเดือน รายสองเดือน หรือแล้วแต่เจ้าของวารสารกำหนด
- พิมพ์วารสารภายนอกองค์กร วารสารที่เผยแพร่บทความ ข่าวสาร กิจกรรม โฆษณา ฯลฯ ให้บุคคลทั่วไป ซึ่งมีรอบพิมพ์เป็นรายปักษ์ รายเดือน รายสองเดือน หรือแล้วแต่เจ้าของวารสารกำหนด
- พิมพ์จุลสาร เป็นวารสารขนาดเล็กหรือมีจำนวนหน้าไม่มาก ใช้เผยแพร่บทความข่าวสารต่าง ๆ อาจพิมพ์สีเดียว สองสี หรือหลากสีแล้วแต่งบประมาณ


    หากท่านกำลังมองหาโรงพิมพ์หนังสือ/โรงพิมพ์วารสารต่าง ๆ โรงพิมพ์จุลสาร ฯลฯ ที่มีคุณภาพและใส่ใจติดตามงานอย่างใกล้ชิด โรงพิมพ์ของเรายินดีเสนอบริการพิมพ์หนังสือหรือพิมพ์วารสารดังกล่าวด้วยระบบออฟเซ็ทที่พิมพ์สีสันสดใสสมจริง ท่านจะเห็นถึงความแตกต่างและรู้สึกคุ้มค่ากับบริการของโรงพิมพ์ฯ เรายังมีบริการรับออกแบบจัดทำรูปเล่มสำหรับลูกค้าที่สนใจพิมพ์หนังสือหรือพิมพ์วารสารต่าง ๆ

มืออาชีพโรงพิมพ์หนังสือต่างๆ พิมพ์หนังสือ/โรงพิมพ์วารสารต่างๆ รับพิมพ์ปกหนังสือ รับพิมพ์ปกวารสาร

 
                  คลิกดู  « ผลงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร/พิมพ์รายงานประจำปี
                              งานพิมพ์ หนังสือ/วารสาร/รายงานประจำปี (Books/Journals/Annual Reports): ตัวอย่างผลงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร/พิมพ์รายงานประจำปีงานพิมพ์  www.supremeprint.net

 


ขอเรียนเชิญติดต่อสอบถามงานพิมพ์จากโรงพิมพ์ของเรา


ขอเรียนเชิญติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ที่:

แผนกขาย
บริษัทสุพรีมพริ้นท์ จำกัด
 
โทร: 02722 0860, 02321 3452       แฟกซ์: 02722 0861

E-Mail:
sales.supremeprint@gmail.com
 

ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์หนังสือ/วารสาร

กำหนดวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะจัดทำหนังสือ/วารสาร จำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทำ หาชื่อหัวหนังสือหลาย ๆ ชื่อเผื่อชื่อซ้ำกับของผู้อื่น  กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในหนังสือ/วารสาร กำหนดช่องทางการจำหน่ายจ่ายแจกเช่น ผ่านสายส่งทั่วประเทศ หรือตามหัวเมือง หรือตามร้านหนังสือ ฯลฯ หรือผ่านระบบสมาชิก กำหนดแผนและช่วงเวลาการจำหน่ายจ่ายแจก และท้ายสุดให้ศึกษางบประมาณ การหารายได้เช่นจากการลงโฆษณาในหนังสือ/วารสาร จากการจำหน่ายและความคาดหวังที่จะได้รับ รวมถึงเวลาในการทดสอบตลาด
 
กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างหนังสือ/วารสารที่มีอยู่ในท้องตลาด เลือกรูปแบบที่เหมาะกับงานที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก ขนาดของหนังสือ/วารสาร ที่ระบุข้างล่างได้เพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์โดยระบุรูปแบบหลายรูปแบบหรือจำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างหนังสือ/วารสารคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่าจะเดินเรื่องอย่างไรตลอดทั้งเล่ม มีหัวเรื่องอะไรบ้าง แต่ละเรื่องใช้จำนวนกี่หน้า ฯลฯ

ศึกษาเพิ่มการออกแบบสิ่งพิมพ์ขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์

องค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์

 การจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด

แจ้งจดหัวหนังสือ เมื่อได้รูปแบบและหัวหนังสือ (ควรเตรียมหัวหนังสือไว้หลาย ๆ ชื่อ) ให้ดำเนินการขอรหัสประจำหนังสือ/วารสารที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

                คลิกดู « การจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์

ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค ในปัจจุบันจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทำต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้ Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker ในการจัดทำต้นฉบับหนังสือ/วารสารให้คำนึงถึงปกที่ผู้รับจะพบเห็น ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ต้องให้เด่นสดุดสายตา ปกหนังสือ/วารสารบางเล่มมีการทำไดคัตเป็นรูปให้ดูแปลกตา บางเล่มเคลือบปกด้วยการเคลือบพลาสติกด้านแล้วเคลือบ Spot UV บนภาพที่ต้องการเน้น ฯลฯ ข้อความบนปกต้องเชิญชวนให้ผู้พบเห็นสนใจ มีสารบัญ บทนำ ในหน้าอื่น ๆ ให้ดำเนินเรื่องราวและภาพอย่างต่อเนื่องจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง การจัดรูปแบบแต่ละหน้าให้มีลักษณะที่เข้ากัน และให้ดูไม่ขัดกันหรือไม่ต่อเนื่องกัน (เช่น จัดระยะขอบเท่ากันทุกหน้า ใช้สีโทนเดียวกัน ใช้ฟ้อนต์ (Fonts) เดียวกัน ฯลฯ) อนึ่ง ทางโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์มีบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับงานหนังสือ/วารสารให้ลูกค้าของเรา

สั่งพิมพ์งาน เมื่อจัดทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับของหนังสือ/วารสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป สำหรับการจัดพิมพ์วารสารซึ่งต้องมีรอบการพิมพ์เป็นประจำ ให้ทำการตกลงแผนระยะเวลาในการส่งต้นฉบับและเวลาในการรับมอบงานในแต่รอบของการพิมพ์  

                คลิกดู « ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์

อนึ่งงานพิมพ์หนังสือ/วารสารที่ดี เริ่มจากต้นฉบับที่ดี ภาพที่คมชัด ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุด การพิมพ์ต้องได้คุณภาพ เมื่อได้หนังสือ/วารสารที่ดีย่อมมีส่วนช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


 ข้อมูลในการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารประเภทต่างๆ

รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
การพิมพ์หนังสือหรือพิมพ์วารสารจะมีขนาดและความหนาต่าง ๆ กัน วารสารโดยทั่วไปมักมีขนาด A4 ส่วนสีสันการพิมพ์หนังสือหรือการพิมพ์วารสารมีการพิมพ์ตั้งแต่สีเดียวจนถึงหลายสี

ขนาดของงานพิมพ์หนังสือ/งานพิมพ์วารสาร
ขนาด 10.25”x 15”, 7.5”x 10.25”, 5”x 7.5”, 3.5”x 5”
         8.25”x 11.75”(A4), 5.75”x 8.25”(A5), 4.125”x 5.75”(A6)
         สำหรับขนาดอื่น อาจทำให้มีการเสียเศษแผ่นพิมพ์

การพิมพ์ปกหนังสือ/วารสาร
กระดาษที่ใช้ทำปกหนังสือ/วารสาร
กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ)
เพื่อความประหยัด บางครั้งใช้กระดาษเนื้อเดียวกับเนื้อในหนังสือ/วารสาร

การพิมพ์และตกแต่งผิวปกของงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
มีการพิมพ์หนังสือหรือวารสาร 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท
พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่การออกแบบงานพิมพ์หนังสือ/วารสารนั้น
การพิมพ์หนังสือหรือวารสารสามารถเคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV หรือปั๊มนูน (Embossing) ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping) หากต้องมีการเคลือบดังกล่าว ควรใช้กระดาษอาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 128 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป ไม่ม้วนตัว

เรื่องของกระดาษ
ความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
องค์ประกอบของกระดาษ
สมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
กระบวนการผลิตกระดาษ
ชนิดของกระดาษ
มาตรฐานขนาดของกระดาษ
กระดาษสำหรับงานพิมพ์

เรื่องน่ารู้
ขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์

ข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
RGB vs CMYK
Colour Chart vs โรงพิมพ์

การจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
« คำศัพท์ด้านการพิมพ์
« คำศัพท์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

เนื้อในงานพิมพ์หนังสือ/งานพิมพ์วารสาร
กระดาษที่ใช้ทำเนื้อในหนังสือ/วารสาร
กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษถนอมสายตา

การพิมพ์และตกแต่งผิวเนื้อในหนังสือ/วารสาร
มีการพิมพ์ 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า ใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท
อาจมีการตกแต่งผิวเพิ่มเติมเช่นเดียวกับปกหนังสือ/วารสาร

แบบของการเข้าเล่มงานพิมพ์หนังสือ/งานพิมพ์วารสาร
เย็บมุงหลังคา หรือไสสันทากาว ( ความหนาของเล่มไม่ควรต่ำกว่า 2 ม.ม.หากต้องการไสกาว)

เพิ่มเติม
สามารถทำการปั๊มไดคัท (Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ บนปกหรือเนื้อในขึ้นอยู่กับการออกแบบ

การปรู๊ฟจากโรงพิมพ์ฯของงานพิมพ์หนังสือหรือพิมพ์วารสาร
ปรู๊ฟจาก Computer Printer หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสี
ควรปรู๊ฟแบบ Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟหากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง

ระยะเวลาการผลิตงานพิมพ์หนังสือหรือพิมพ์วารสารสำหรับโรงพิมพ์ฯ
ส่งมอบภายใน 4 - 25 วัน (ขึ้นอยู่กับความหนาและจำนวนพิมพ์) หลังจากลูกค้าอนุมัติปรู๊ฟแล้ว

การส่งมอบงานพิมพ์หนังสือหรือพิมพ์วารสาร
ส่งมอบฟรีถึงมือลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลหากมียอดสั่งซื้อเกินหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป

ขอใบเสนอราคางานพิมพ์หนังสือหรืองานพิมพ์วารสาร

ต้องการกรอกแบบฟอร์มขอราคา งานพิมพ์หนังสือ/งานพิมพ์วารสาร   คลิกที่นี่:     « งานพิมพ์หนังสือ/งานพิมพ์วารสาร/งานพิมพ์รายงานประจำปี 


โรงพิมพ์หนังสือ/โรงพิมพ์วารสาร บริการทำหนังสือ/ทำวารสารทุกชนิดทุกประเภท ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ราคาย่อมเยา
 หนังสือชวนติดตาม หาอ่านได้ตามร้านหนังสือชั้นนำ 
หนังสือ: PHOTOTECH นิตยสารด้านการถ่ายภาพรายเดือน

PHOTOTECH ปีที่ 24 ฉบับที่ 250 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2558 
เนื้อหาในฉบับ:
Olympus OM-D E-M5 Mark ll  ♦ Panasonic Lumix FZ1000 ♦ Touch & Try : Sony A7 Mark ll ♦ Sony A7 Mark ll Press Event @ Singapore ♦ Editor's Choice of the Year 2014 ♦ Upcoming ♦ Mobile Corner ♦ ความเคลื่อนไหวในวงการฯ ♦ เมืองสายน้ำสามเวลา @ สมุทรสงคราม  เมืองต้องห้าม...พลาด ♦ การตัดสินการประกวดภาพถ่าย "สุขที่สุด @ นครพนม" ♦ พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย "สุขที่สุด @ นครพนม"

หนังสือ: Thailand Industrial Today นิตยสารด้านธุรกิจรายเดือน

Thailand Industrial Today Vol. 7 Issue 79 เดือนกุมภาพันธ์ 2558
เนื้อหาในฉบับ:
กว่าจะเป็น โฟลเมติก (ประเทศไทย) ศูนย์รวมวาล์วทางอุตสาหกรรมครบวงจร ♦ Business Movement ♦ 2020 ปีปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ สแกนทิศทาง-แนวโน้มที่ควรจะเป็น ♦ PR News ♦ Factory Update

หนังสือ: Thailand Business Pages คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม

Thailand Business Pages Industrial Guide 2011-2012 คู่มือซื้อขายสินค้าอุตสาหกรรม จัดพิมพ์รายปี 
สนใจขอหนังสือหรือติดต่อลงโฆษณา โทร 0 2312 4547  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thailandpages.com

เนื้อหาในฉบับ: หมวดสินค้า: ก่อสร้าง - วัสดุ รับเหมา สำนักงานเคลื่อนที่เครื่องจักรกลเครื่องมือและอุปกรณ์อุปกรณ์ขนส่งและลำเลียงวาล์ว ปั๊ม ท่อ นิวเมติก ไฮดรอลิกเหล็ก อะลูมิเนียม งานโลหะพลาสติก เคมีภัณฑ์ แก๊ส น้ำมัน ยางไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์บรรจุภัณฑ์ และการจัดเก็บสินค้ารถยนต์ - อุปกรณ์ และอะไหล่พลังงานทดแทน เพื่อสิ่งแวดล้อม/น้ำ ระบบบำบัดน้ำ และควบคุมมลภาวะเครื่องใช้สำนักงาน โทรศัพท์ ตู้สาขา เฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งแอร์ เครื่องทำความเย็นโลจิสติกส์ และธุรกิจขนส่งธุรกิจบริการ

คู่มือปาล์ม (ฉบับเกษตรกร) คู่มือปาล์ม (ฉบับเกษตรกร) กลุ่มบริษัท สุขสมบูรณ์  โทร 038-442999
เนื้อหาในเล่ม:
บทนำ♦ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มน้ำมัน♦สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน้ำมัน♦พันธุ์ปาล์มและการผลิตกล้าปาล์ม♦การเตรียมพื้นที่และการปลูกปาล์มน้ำมัน♦การบริหารจัดการสวนปาล์ม♦การใช้ปุ๋ยในสวนปาล์มน้ำมัน♦การเก็บเกี่ยวทะลายและคุณภาพทะลายปาล์มน้ำมัน♦โรคและศัตรูปาล์ม
สุขหรือทุกข์...อยู่ที่เราคิด พระอธิบดี อธิปัญโญ ตู้ปณ. 83  อ. เมือง  จ. กาญจนบุรี 71000  โทร 06-174-1277 01-383-4472
เนื้อหาในฉบับ: อาศัยโลกอยู่เพื่อสร้างความดีปรับมุมคิดเสียใหม่เผชิญทุกข์ด้วยใจที่สงบพระพุทธเจ้าไม่สอนให้หนีโลกปัญหากับความทุกข์คนละส่วนกันคิดสักนิด...ก่อนคิดทิ้งครอบครัวเปิดใจให้กว้างเพื่อเรียนรู้อนิจจังถึงท้อแท้แต่อย่าแพ้พ่ายแก้ได้เท่าใดก็เอาเท่านั้นไม่วันนี้ก็วันหน้าต้องแปรเปลี่ยนทุกข์ไม่หมดได้เพราะการไหว้วอนปัญหาคู่กับชีวิตล้มวันนี้เพื่อลุกยืนในวันหน้าชีวิตเหมือนการล่องเรือเรื่องดีหรือเลวเท่านั้นที่เกิดขึ้นถึงไร้ทรัพย์แต่ไม่ไร้ปัญญาสุดท้ายต้องสูญเสียมรดกทางกายคือโรคภัยไข้เจ็บอย่าทุกใจเมื่อโรคภัยมาเยือนโรคน่ากลัวคือโรคทางจิตวิญญาณจงมองดูโลกตามที่เป็นจริงสุขแท้อยู่ที่ใจสงบเย็นสุขไหม้อยู่ที่ใจทะยานอยากเรื่องใหญ่หรือเล็กอยู่ที่เราคิดใครมันน่าขบขันมากกว่ากันปล่อยก่อน...ก่อนถูกบังคับให้ปล่อยคิดแล้วทุกข์ใจลองคิดใหม่อีกทีเสียงเย้ยหยันคือคำพรที่สูงส่ง ปลูกฝังนิสัยเช่นไรย่อมได้เช่นนั้นยอมรับความจริงถึงสิ่งที่สูญเสียถึงเป็นโสดแต่ไม่เศร้าโศกชีวิตคู่ควรมีจุดหมายอยู่ที่การเรียนรู้ในที่สุดต่างคนต่างทิ้งกันแม้อยู่คนเดียวก็ไม่ร้องไห้เพียงแค่ฉากหนึ่งของชีวิตเปิดใจกว้าง...เมื่อบางอย่างเปลี่ยนไปความดีอยู่ที่การทำงาน...มิใช่ลมปาก........... 

ผลสัมฤทธิ์จากการท่องสูตรเทพเจ้ากวนอู มูลนิธิกวนอู อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 538 หมู่ 8 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โทร 038-870838 089-0232041
เนื้อหาในฉบับ: เนื้องอกที่มดลูก หายเป็นปลิดทิ้งปู่และหลานสามชั่วคนต่างได้รับความคุ้มครองบนหลังบ้านปรากฎแสงทองอร่ามเรื่องฟื้นฟูจากอุบัติเหตุรถยนต์ท่องสูตรเทพเจ้ากวนอูเพื่อขับเสนียดจัญไรเรื่องทำการค้าเจริญรุ่งเรืองและมีใบสั่งอย่างต่อเนื่องครอบครัวมีสุข ขอลูกได้ลูกรถหายตามกลับมาได้โรคปวดหลังหายเป็นปลิดทิ้งโดยไม่ต้องรับประทานยาแม่มองเห็นแสงสว่างอีกครั้งด้วยลูกพิมพ์สูตรเทพเจ้ากวนอูและเขียนคำนำเป็นมะเร็งจนสลบและได้ไปท่องสวรรค์ 1 รอบหลังจากท่องสูตรเทพเจ้ากวนอูอาการผิดปกติทางจิตก็กลับฟื้นคืนสูตรเทพเจ้ากวนอูขับไล่ภูตผี คุ้มครองให้ปลอดภัยความศรัทธาสามารถเอาชนะโรคเลือดไหลไม่หยุดลดระดับสายตาสั้นของเด็กลงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากอังกฤษอย่างราบรื่นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จากที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้กลับได้บทส่งท้าย
บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:      
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
 พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์โบรชัวร์
 พิมพ์โบรชัวร์ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์แคตตาล็อก
 พิมพ์แคตตาล็อก
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์นิตยสาร
 พิมพ์นิตยสาร
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์รายงานประจำปี
 พิมพ์รายงานประจำปี 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์โปสเตอร์
 พิมพ์โปสเตอร์ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์ปฏิทิน
 พิมพ์ปฏิทิน
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด... 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์นามบัตร
 พิมพ์นามบัตร
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย  
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์ซองต่าง ๆ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
 พิมพ์ฉลากสินค้า
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
 พิมพ์ถุงกระดาษ
        

                                                     << กลับหน้าแรกโรงพิมพ์ >>

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.