ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


บริการพิมพ์แบบฟอร์ม

โรงพิมพ์แบบฟอร์มต่างๆผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพรับพิมพ์แบบฟอร์มทุกประเภท (Bussiness Forms)  

งานพิมพ์ แบบฟอร์ม (Business Forms): โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ รับพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ  www.supremeprint.net

ในการพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในสำนักงานจะมี 2 ประเภท คือ 

1. การพิมพ์แบบฟอร์มเป็นแผ่นซึ่งจะจัดเป็นชุด (ต้นฉบับพร้อมสำเนา) หรือเก็บรวมเป็นเล่ม
  
2. การพิมพ์แบบฟอร์มแบบต่อเนื่องสำหรับใช้กับพริ้นท์เตอร์ งานพิมพ์แบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ของเราจะคมชัด สะอาดและประณีต 

    เรายังมีบริการรับออกแบบจัดทำงานพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ บริการพิมพ์แบบฟอร์มทุกประเภท รับพิมพ์แบบฟอร์มทั่วไป

 

บริการรับพิมพ์แบบฟอร์มทุกชนิดทุกประเภทด้วยคุณภาพมาตรฐานในราคาย่อมเยา


                 
คลิกดู  « ผลงานสิ่งพิมพ์สำนักงาน

                              งานพิมพ์ แบบฟอร์ม (Business Forms): ตัวอย่างผลงานสิ่งพิมพ์สำนักงาน  www.supremeprint.net

 


  
ขอเรียนเชิญติดต่อสอบถามโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์

ขอเรียนเชิญติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ที่:

แผนกขาย
บริษัทสุพรีมพริ้นท์ จำกัด
 
โทร: 02722 0860, 02321 3452    แฟกซ์: 02722 0861

e-mail: 
sales.supremeprint@gmail.com  

line: Supremeprint


ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์แบบฟอร์ม

กำหนดวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของการจัดทำแบบฟอร์มขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้ ก่อนที่จะจัดทำแบบฟอร์มใด ๆ ควรศึกษาดูระบบการดำเนินงานของหน่วยงานที่จะใช้ ควรดูในภาพรวม ดูการไหลของข้อมูล ความจำเป็นในการใช้ และควรวางผังงานให้ดีเนื่องจากการกรอกเอกสารและการจัดทำเอกสารให้มีคุณค่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองแรงงานและเวลา อย่างไรเสียหากมีการจัดการที่ดี เอกสารที่ใช้งานก็จะให้ข้อมูลและรายงานที่เป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ ตลอดจนลดการสูญเสียต่าง ๆ ได้ เอกสารบางประเภท เช่น ใบเสร็จรับเงินที่ต้องมอบให้แก่บุคคลภายนอก สามารถบรรจุภาพหรือข้อความโฆษณาได้ อนึ่งการจัดทำเอกสารที่ดูดีจะช่วยส่งเสริมภาพพจน์ให้กับองค์กรนั้น ๆ
 
กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างแบบฟอร์มที่มีอยู่ในท้องตลาด ข้อความและจำนวนสำเนาที่ต้องใช้ให้ศึกษาจากระบบงาน สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก "ขนาดของงานพิมพ์แบบฟอร์ม" ที่ระบุข้างล่างได้เพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์โดยระบุรูปแบบหลายรูปแบบหรือจำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างแบบฟอร์มคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่ารูปแบบเหมาะสมและดูดีหรือไม่

ศึกษาเพิ่มการออกแบบสิ่งพิมพ์ขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์

องค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์

การจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด

ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค ในปัจจุบันจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทำต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้ Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker ในการจัดทำต้นฉบับแบบฟอร์มควรจัดให้ดูเรียบง่าย ควรมีการจัดแนวเส้นหลักยึด (Grid) เพื่อวางหัวเรื่องต่าง ๆ ตามแนวดังกล่าวจะทำให้ดูเป็นระเบียบสบายตา การวางหัวเรื่องสำหรับกรอกข้อความ ให้ระลึกถึงผู้กรอกให้ทำงานได้สะดวก โดยจัดอันดับหัวเรื่องก่อนหลังเรียงจากซ้ายไปขวา บนมาล่างเหมือนการอ่านหนังสือ หน่วยงานที่ใช้เอกสารก่อนควรกรอกไล่จากส่วนบนก่อนหน่วยงานที่ใช้ถัดไป อนึ่ง ทางโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์มีบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์แบบฟอร์มให้ลูกค้าของเรา

สั่งพิมพ์งาน เมื่อจัดทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับของแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป 

                คลิกดู  « ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์


    อนึ่งงานพิมพ์แบบฟอร์มที่ดี เริ่มจากต้นฉบับที่ดี ภาพที่คมชัด ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุด การพิมพ์ต้องได้คุณภาพ เมื่อได้แบบฟอร์มที่ดีย่อมมีส่วนช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้


ข้อมูลในการผลิตงานพิมพ์แบบฟอร์ม

รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์แบบฟอร์ม
หนังสือมีขนาดและความหนาต่าง ๆ กัน ส่วนวารสารโดยทั่วไปมักมีขนาด A4 ส่วนการพิมพ์แบบฟอร์มมีการพิมพ์ตั้งแต่สีเดียวจนถึงหลายสี

ขนาดของงานพิมพ์แบบฟอร์ม
ในงานพิมพ์แบบฟอร์มจะใช้กระดาษขนาด  7.5”x 10.25”, 5”x 7.5”, 3.5”x 5”
          8.25”x 11.75”(
A4), 5.75”x 8.25”(A5), 4.125”x 5.75”(A6)
          สำหรับการพิมพ์แบบฟอร์มขนาดอื่น อาจทำให้มีการเสียเศษแผ่นพิมพ์

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์แบบฟอร์ม
ในการพิมพ์แบบฟอร์มจะใช้
กระดาษปอนด์ 55 แกรม  กระดาษแบงค์สี 55 - 80 แกรม หรือกระดาษเอ็นซีอาร์ (Carbonless Paper) 50 – 55 แกรม

การพิมพ์และตกแต่งผิวปกของงานพิมพ์แบบฟอร์ม
มีการพิมพ์แบบฟอร์ม 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า ใช้แม่สี 4 สี (
CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้
โดยทั่วไปการพิมพ์แบบฟอร์มจะพิมพ์หน้าเดียว
 

แบบของการเข้าเล่มงานพิมพ์แบบฟอร์ม (เฉพาะที่ทำเป็นเล่ม)
ทากาวที่สันบนหุ้มปกด้วยกระดาษน้ำตาลสำหรับแบบฟอร์มที่เป็นเล่ม สามารถทำรอยปรุสำหรับฉีก

การปรู๊ฟงานพิมพ์แบบฟอร์มจากโรงพิมพ์ฯ
ปรู๊ฟจาก Computer Printer หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสี
ควรปรู๊ฟแบบ
Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟ
หากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง

เรื่องของกระดาษ
ความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
องค์ประกอบของกระดาษ
สมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
กระบวนการผลิตกระดาษ
ชนิดของกระดาษ
มาตรฐานขนาดของกระดาษ
กระดาษสำหรับงานพิมพ์

เรื่องน่ารู้
ขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์

ข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
RGB vs CMYK
Colour Chart vs โรงพิมพ์

การจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
« คำศัพท์ด้านการพิมพ์
« คำศัพท์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

ระยะเวลาการผลิตงานพิมพ์แบบฟอร์มสำหรับโรงพิมพ์ฯ
ส่งมอบภายใน 4 - 10 วัน (ขึ้นอยู่กับความหนาและจำนวนพิมพ์) หลังจากลูกค้าอนุมัติปรู๊ฟแล้ว
 

การส่งมอบงานพิมพ์แบบฟอร์ม
ส่งมอบฟรีถึงมือลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลหากมียอดสั่งซื้อเกินหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป 

ขอใบเสนอราคางานพิมพ์แบบฟอร์ม

ต้องการกรอกแบบฟอร์มขอราคา งานพิมพ์แบบฟอร์ม    คลิกที่นี่:      « งานพิมพ์แบบฟอร์ม

            

โรงพิมพ์แบบฟอร์มทุกประเภท รับพิมพ์แบบฟอร์ม บริการพิมพ์แบบฟอร์ม โดยทีมงานมืออาชีพ
บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:      
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
 พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์โบรชัวร์
 พิมพ์โบรชัวร์ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์แคตตาล็อก
 พิมพ์แคตตาล็อก
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์นิตยสาร
 พิมพ์นิตยสาร
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์รายงานประจำปี
 พิมพ์รายงานประจำปี 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์โปสเตอร์
 พิมพ์โปสเตอร์ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์ปฏิทิน
 พิมพ์ปฏิทิน
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด... 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์นามบัตร
 พิมพ์นามบัตร
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย  
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์ซองต่าง ๆ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
 พิมพ์ฉลากสินค้า
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์มแล้ว เรายังมีบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
 พิมพ์ถุงกระดาษ
       


 
 

                                                     << กลับหน้าแรกโรงพิมพ์ >>
 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.