ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน

    โรงพิมพ์ของเราได้จัดทำแบบฟอร์มในเว็บไซต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านลูกค้าในการสอบถามราคาและสั่งซื้องานพิมพ์หรือสั่งพิมพ์งานจากโรงพิมพ์ของเรา อนึ่ง ทีมงานของเรากำลังพัฒนาขั้นตอนการใช้งานหลาย ๆ ส่วนเพื่อช่วยให้ขบวนการสั่งพิมพ์งานสะดวกมากยิ่งขึ้น 

    สำหรับท่านที่ประสงค์จะใช้วิธีสื่อสารกับ
โรงพิมพ์

ของเราผ่านทางโทรศัพท์ หรือขอให้พนักงานขายของเราเข้าพบ ท่านสามารถติดต่อโรงพิมพ์ของเราโดยตรงได้ 

    ฝ่ายประสานงานลูกค้า โทร: 02722 0860, 02321 3452, 02321 3459 ต่อ 103       

                                           line : Supremeprint

ขั้นตอนการสั่งงานพิมพ์หรือพิมพ์งานมีดังนี้
 
1. กรอกรายละเอียดงานเพื่อขอใบเสนอราคาพิมพ์งาน

   
ทาง
โรงพิมพ์ของเราได้เตรียมแบบฟอร์มตามแต่ละประเภทของสิ่งพิมพ์

  เพียงแต่ท่านกรอกรายละเอียดของงานพิมพ์ในแบบฟอร์มที่เตรียมให้ใน websiteนี้ แล้วส่งส่งข้อมูลผ่านทาง websiteของเรา เราจะรีบดำเนินการจัดทำใบเสนอราคามายัง e-mail ของท่าน หากรายละเอียดงานพิมพ์ของท่านไม่ตรงกับแบบฟอร์มใด ๆ เลย ท่านสามารถส่งรายละเอียดของงานพิมพ์ผ่านทางแฟกซ์ หรือ email ของเราได้

 

    ฝ่ายประสานงานลูกค้า โทร: 02722 0860, 02321 3452, 02321 3459 ต่อ 103
                                       แฟกซ์: 02722 0861
                                        email:
sales.supremeprint@gmail.com
                                           line : Supremeprint


2. รอรับใบเสนอราคาพิมพ์งาน

3. ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสื่อสิ่งพิมพ์


    เมื่อท่านได้รับใบเสนอราคางานพิมพ์และตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ท่านสามารถออกใบสั่งซื้อ หรือเซ็นอนุมัติซื้อในใบเสนอราคาของเรา แล้วส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานของโรงพิมพ์ฯ ผ่านทางแฟกซ์ หรือ email

    สำหรับลูกค้าทั่วไป ท่านสามารถชำระเงินมัดจำ 50% จากยอดสั่งซื้อโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทเรา ตามเลขที่บัญชีดังนี้
 

                            ชื่อธนาคาร: ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ
                                ชื่อบัญชี: บจก. สุพรีมพริ้นท์
                            เลขที่บัญชี: 198-306292-6
                        ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน
 

    เมื่อชำระเงินแล้วให้แฟกซ์หรือ email สำเนาสลิปพร้อมชื่องานมายังฝ่ายประสานงานของโรงพิมพ์

4. ส่งต้นฉบับงานพิมพ์

    ท่านสามารถส่งต้นฉบับ file งานของท่านได้จาก email ของท่าน หรือส่งให้
โรงพิมพ์ของเราเป็นแผ่น CD หรือ media อื่นก็ได้

 5. อนุมัติปรู๊ฟ

   
โรงพิมพ์ของเราจะจัดส่งปรู๊ฟในรูปแบบต่าง ๆตามที่ตกลงกันไว้ เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้อง ก็ให้ลงลายมือรับส่งกับให้กับ
โรงพิมพ์ของเรา เป็นการอนุมัติให้ดำเนินการผลิตงานพิมพ์ได้

6. รอรับงานพิมพ์

    เมื่อทาง
โรงพิมพ์ของเราทำการพิมพ์งานของท่านจนแล้วเสร็จ โรงพิมพ์ของเราจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อนัดวันส่งมอบ พร้อมเตรียมเงินชำระส่วนที่เหลือ


โรงพิมพ์คุณภาพมาตรฐานที่บริการงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว ( One Stop Services) ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานพิมพ์ออกมาได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา

    สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ตั้งแต่กระดาษพิมพ์งาน นามบัตร ซองจดหมาย ใบปลิว แผ่นพับ โบรชัวร์ ฯลฯ สิ่งพิมพ์ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนต้องใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนการพิมพ์จนถึงขั้นสุดท้าย ต้องพิถีพิถันในทุกรายละเอียด งานพิมพ์จึงจะออกมาดี ซึ่ง
การพิมพ์งานให้ได้มาตรฐานและคุณภาพดีนั้น ต้องเป็นโรงพิมพ์ระดับมืออาชีพเท่านั้นจึงจะทำได้ ทุกคนต้องการงานออกมาดีและมีคุณภาพ ในขณะที่ราคาพิมพ์งานโดยทั่วไปก็ใกล้เคียงกันหรือเท่าๆกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่คุณภาพงานที่ออกมา จ่ายเงินเท่ากัน แต่ได้งานพิมพ์ออกมาไม่ได้คุณภาพ นี่คือความเป็นจริงของผู้สั่งพิมพ์งานในปัจจุบัน ลูกค้าบางท่านต้องจ่ายเงินซ้ำซาก เนื่องจากสั่งพิมพ์งานจากที่อื่นแล้ว งานพิมพ์ที่ออกมาไม่ได้คุณภาพดั่งใจที่ต้องการ การวางรูปแบบและเลย์เอ้าท์ไม่เหมาะสม ต้องแก้ไขใหม่และต้องพิมพ์งานใหม่ทั้งหมด ทำให้ทั้งเสียเวลาและเสียเงินเพิ่มอีก

 

สอบถามเพิ่มเติม:  sales.supremeprint@gmail.com 
โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่างานเล็ก/งานใหญ่
    
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์


บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:      
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
 พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โบรชัวร์
 พิมพ์โบรชัวร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แคตตาล็อก
 พิมพ์แคตตาล็อก
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นิตยสาร
 พิมพ์นิตยสาร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์รายงานประจำปี
 พิมพ์รายงานประจำปี 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โปสเตอร์
 พิมพ์โปสเตอร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ปฏิทิน
 พิมพ์ปฏิทิน
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด... 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นามบัตร
 พิมพ์นามบัตร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย  
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์ซองต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ฉลากสินค้า
 พิมพ์ฉลากสินค้า
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
 พิมพ์ถุงกระดาษ
       


 

                                                     <<  กลับหน้าแรกโรงพิมพ์  >>Copyright © 2010 All Rights Reserved.