ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


คำถามเกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ์

 

 

จะมั่นใจอย่างไรว่างานออกมาดี ?
    ลูกค้าสามารถขอดูตัวอย่างผลงานงานพิมพ์จากพนักงานขายของเราได้ อนึ่งช่างพิมพ์ของเราผ่านการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในงานพิมพ์ที่ต้องใช้ความพิถีพิถันสูง เครื่องจักรของเราได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ วัตถุดิบที่ใช้ได้ผ่านการคัดสรร เพื่อสร้างงานให้ได้คุณภาพ ขอเพียงให้ได้ต้นฉบับที่ดี ภาพที่ใช้งานมีคุณภาพทั้งรายละเอียด สีสันและความคมชัด โรงพิมพ์ของเราก็มั่นใจที่จะผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้

 

คุณภาพของงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับโรงพิมพ์ทั้งหมดใช่หรือไม่ ?
    งานพิมพ์ที่ดีมีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมต้นฉบับที่ดี ขั้นตอนต่อไปทุกขั้นตอนจนจบขบวนการต้องดีด้วยจึงจะได้ชิ้นงานพิมพ์ที่ดี หากการจัดทำต้นฉบับไม่ดีพอ เช่น ภาพไม่คมชัดพอ สีสันไม่ดีหรือความละเอียดไม่พอ งานพิมพ์ที่ออกมาก็ย่อมไม่ได้คุณภาพที่ดีพอด้วย ส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของโรงพิมพ์ในด้านคุณภาพของงานพิมพ์ก็คือ เริ่มจากขั้นตอนแรกที่ลูกค้าส่งมอบให้โรงพิมพ์ดูแล เช่น ส่งวัตถุดิบให้โรงพิมพ์จัดทำต้นฉบับ หรือส่งมอบ file งาน หรือส่งมอบเพลทให้โรงพิมพ์ การประเมินคุณภาพงานพิมพ์ของโรงพิมพ์ก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นเหล่านี้จนสิ้นจุดขบวนการผลิต


เพื่อให้งานพิมพ์ออกมาดี ต้นฉบับควรเตรียมอย่างไร ?
    ต้นฉบับควรเตรียมจาก software สำหรับจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ เช่น Illustrator, Photoshop, Indesign, Pagemaker สำหรับ Photoshop นั้นเหมะกับการตกแต่งภาพ ไม่เหมาะกับการจัดหน้าหนังสือเพราะตัวหนังสือจะออกมาไม่คมชัดเท่าที่ควรแม้จะใช้ความละเอียดสูง ๆ ภาพที่นำมาประกอบต้นฉบับ ควรเป็นภาพที่คมชัดมีสีสันที่ดี และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi (การเพิ่มความละเอียดของภาพจากต่ำไปสูงไม่ช่วยให้คุณภาพของภาพดีขึ้น และการนำภาพที่มีความละเอียด 300 dpi หรือต่ำกว่าไปขยายจะทำให้ภาพมีคุณภาพแย่ลงเมื่อนำไปใช้งาน) การจัดหน้าก็ให้เผื่อการตัดตก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อเรื่อง
ข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.