ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletแผ่นพับ/ใบปลิว : รับทำ/พิมพ์
bulletโบรชัวร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletแคตตาล็อก : รับทำ/พิมพ์
bulletหนังสือ/วารสาร : รับทำ/พิมพ์
bulletนิตยสาร/แมกกาซีน : รับทำ/พิมพ์
bulletรายงานประจำปี : รับทำ/พิมพ์
bulletโปสเตอร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletปฏิทิน : รับทำ/พิมพ์
bulletการ์ด/บัตรเชิญ : รับทำ/พิมพ์
bulletนามบัตร : รับทำ/พิมพ์
bulletหัวจดหมาย : รับทำ/พิมพ์
bulletซองกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแฟ้มกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแบบฟอร์ม : รับทำ/พิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์อื่นๆ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletฉลากสินค้า : รับทำ/พิมพ์
bulletกล่องบรรจุภัณฑ์ : รับทำ/พิมพ์
bulletถุงกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
bulletรับถ่ายภาพ/ทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletกระดาษ: ความหมาย/ความเป็นมา
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletการพิมพ์: ความหมาย/วิวัฒนาการ
bulletประวัติการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งทำงานพิมพ์
bulletข้อควรระวังในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในงานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับ...
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


คำถามเกี่ยวกับคุณภาพงานพิมพ์

 

 

จะมั่นใจอย่างไรว่างานออกมาดี ?
    ลูกค้าสามารถขอดูตัวอย่างผลงานงานพิมพ์จากพนักงานขายของเราได้ อนึ่งช่างพิมพ์ของเราผ่านการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในงานพิมพ์ที่ต้องใช้ความพิถีพิถันสูง เครื่องจักรของเราได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ วัตถุดิบที่ใช้ได้ผ่านการคัดสรร เพื่อสร้างงานให้ได้คุณภาพ ขอเพียงให้ได้ต้นฉบับที่ดี ภาพที่ใช้งานมีคุณภาพทั้งรายละเอียด สีสันและความคมชัด โรงพิมพ์ของเราก็มั่นใจที่จะผลิตสิ่งพิมพ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าได้

 

คุณภาพของงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับโรงพิมพ์ทั้งหมดใช่หรือไม่ ?
    งานพิมพ์ที่ดีมีคุณภาพต้องเริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมต้นฉบับที่ดี ขั้นตอนต่อไปทุกขั้นตอนจนจบขบวนการต้องดีด้วยจึงจะได้ชิ้นงานพิมพ์ที่ดี หากการจัดทำต้นฉบับไม่ดีพอ เช่น ภาพไม่คมชัดพอ สีสันไม่ดีหรือความละเอียดไม่พอ งานพิมพ์ที่ออกมาก็ย่อมไม่ได้คุณภาพที่ดีพอด้วย ส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของโรงพิมพ์ในด้านคุณภาพของงานพิมพ์ก็คือ เริ่มจากขั้นตอนแรกที่ลูกค้าส่งมอบให้โรงพิมพ์ดูแล เช่น ส่งวัตถุดิบให้โรงพิมพ์จัดทำต้นฉบับ หรือส่งมอบ file งาน หรือส่งมอบเพลทให้โรงพิมพ์ การประเมินคุณภาพงานพิมพ์ของโรงพิมพ์ก็จะเริ่มจากจุดเริ่มต้นเหล่านี้จนสิ้นจุดขบวนการผลิต


เพื่อให้งานพิมพ์ออกมาดี ต้นฉบับควรเตรียมอย่างไร ?
    ต้นฉบับควรเตรียมจาก software สำหรับจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ เช่น Illustrator, Photoshop, Indesign, Pagemaker สำหรับ Photoshop นั้นเหมะกับการตกแต่งภาพ ไม่เหมาะกับการจัดหน้าหนังสือเพราะตัวหนังสือจะออกมาไม่คมชัดเท่าที่ควรแม้จะใช้ความละเอียดสูง ๆ ภาพที่นำมาประกอบต้นฉบับ ควรเป็นภาพที่คมชัดมีสีสันที่ดี และมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi (การเพิ่มความละเอียดของภาพจากต่ำไปสูงไม่ช่วยให้คุณภาพของภาพดีขึ้น และการนำภาพที่มีความละเอียด 300 dpi หรือต่ำกว่าไปขยายจะทำให้ภาพมีคุณภาพแย่ลงเมื่อนำไปใช้งาน) การจัดหน้าก็ให้เผื่อการตัดตก รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากหัวข้อเรื่อง
ข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์