ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


คำถามที่เกี่ยวกับราคาของโรงพิมพ์

 

 

แจ้งรายละเอียดของงานเพื่อขอราคาผ่านทางโทรศัพท์ได้ไหม ?
    ลูกค้าสามารถขอใบประเมินราคาโดยแจ้งรายละเอียดของงานผ่านทางโทรศัพท์ได้ โดยทางโรงพิมพ์ของเราจะบันทึกรายละเอียดที่ต้องการและทำใบเสนอส่งให้ลูกค้าทางแฟกซ์หรือทางอีเมล์แล้วแต่ตกลง ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาได้ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการของเรา ลูกค้าสามารถขอดูวัตถุดิบที่ใช้ เช่น กระดาษที่จะนำมาใช้ได้ เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันระหว่างลูกค้ากับโรงพิมพ์ของเรา

 

ราคาแพงไหม ?
    ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ผู้ประกอบการต่างตระหนักดีว่า เพื่อให้อยู่รอดในธุรกิจ จำต้องนำเสนอสินค้าในราคาที่ค่อนข้างต่ำ ทางโรงพิมพ์ของเราก็เช่นกัน เราต้องหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายเพื่อทำราคาที่แข่งขันได้ ในขณะเดียวกันเราจะไม่ใช้วัตถุดิบที่ต่ำกว่าข้อตกลงที่ให้ไว้กับลูกค้าของเรา

ทำอย่างไรจึงเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ่งพิมพ์ได้ไม่แพง ?
    ค่าใช้จ่ายในการผลิตสิ่งพิมพ์ขึ้นอยู่กับปริมาณกระดาษที่ใช้ ค่าแม่พิมพ์ และค่าพิมพ์เป็นหลัก หากเรารู้วิธีใช้กระดาษไม่ให้เหลือเศษมากในการกำหนดขนาดของสิ่งพิมพ์ เลือกใช้ประเภทและความหนาที่เหมาะสม ตลอดจนเลือกใช้จำนวนสีที่พิมพ์ให้เหมาะกับงาน ฯลฯ ท่านก็สามารถใช้จ่ายค่าซื้อสิ่งพิมพ์ได้คุ้มค่า อนึ่งท่านสามารถปรึกษาทีมงานของเราได้ในการกำหนดรายละเอียดของงานพิมพ์

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.