ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletแผ่นพับ/ใบปลิว : รับทำ/พิมพ์
bulletโบรชัวร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletแคตตาล็อก : รับทำ/พิมพ์
bulletหนังสือ/วารสาร : รับทำ/พิมพ์
bulletนิตยสาร/แมกกาซีน : รับทำ/พิมพ์
bulletรายงานประจำปี : รับทำ/พิมพ์
bulletโปสเตอร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletปฏิทิน : รับทำ/พิมพ์
bulletการ์ด/บัตรเชิญ : รับทำ/พิมพ์
bulletนามบัตร : รับทำ/พิมพ์
bulletหัวจดหมาย : รับทำ/พิมพ์
bulletซองกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแฟ้มกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแบบฟอร์ม : รับทำ/พิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์อื่นๆ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletฉลากสินค้า : รับทำ/พิมพ์
bulletกล่องบรรจุภัณฑ์ : รับทำ/พิมพ์
bulletถุงกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
bulletรับถ่ายภาพ/ทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletกระดาษ: ความหมาย/ความเป็นมา
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletการพิมพ์: ความหมาย/วิวัฒนาการ
bulletประวัติการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งทำงานพิมพ์
bulletข้อควรระวังในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในงานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับ...
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


คำถามเกี่ยวกับ file งานที่ส่งโรงพิมพ์

 

 

กรณีลูกค้าส่งต้นฉบับมาให้เป็นไฟล์งานสำเร็จ จะต้องทำในโปรแกรมอะไรบ้าง ? 
    ลูกค้าสามารถทำในโปรแกรมได้หลายโปรแกรม เช่น Illustrator, Photoshop, Indesign, Pagemaker หรือแม้แต่ MS Word แต่ file งานที่นิยมและสะดวกในการทำงานสำหรับโรงพิมพ์คือ file ที่มาจาก Illustrator, Indesign และ ในรูปของ pdf format

 

มีวิธีส่ง file งานอย่างไรบ้าง ?
    ลูกค้าสามารถส่ง file งานผ่านทาง email มายัง  email address ของโรงพิมพ์ฯ หรือส่งทาง EMS หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงพิมพ์ฯไปรับก็ได้

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ เมื่อรับต้นฉบับจากลูกค้ามีอะไรบ้าง ?
    ปัญหาที่พบบ่อยๆ เมื่อลูกค้าส่ง ต้นฉบับมา คือ font ไม่ครบ font โดด สละลอย รูปไม่คมชัด รูปที่ออกมา linkไม่ตรงกับรูปที่ควรเป็น ปัญหาเรื่อง font แก้ไขได้โดยการให้ใช้คำสั่ง Out line ใน Illustrator เรื่องสละลอยสามารถแก้ได้โดยใช้โปรแกรม ก.ไก่ เรื่องภาพไม่คมชัดแก้ได้โดยหารูปที่มีคุณภาพที่ดีกว่ามาแทนที่ หากหาไม่ได้ก็ต้องอนุโลมใช้ไป ส่วนเรื่อง link รูปไม่ตรง แก้ได้โดยฝังรูปเข้าไปใน file แทนการ link ซึ่งอาจมีปัญหาตามมาคือขนาดของ file จะใหญ่ขึ้นมาก