ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


คำถามเกี่ยวกับ file งานที่ส่งโรงพิมพ์

 

 

กรณีลูกค้าส่งต้นฉบับมาให้เป็นไฟล์งานสำเร็จ จะต้องทำในโปรแกรมอะไรบ้าง ? 
    ลูกค้าสามารถทำในโปรแกรมได้หลายโปรแกรม เช่น Illustrator, Photoshop, Indesign, Pagemaker หรือแม้แต่ MS Word แต่ file งานที่นิยมและสะดวกในการทำงานสำหรับโรงพิมพ์คือ file ที่มาจาก Illustrator, Indesign และ ในรูปของ pdf format

 

มีวิธีส่ง file งานอย่างไรบ้าง ?
    ลูกค้าสามารถส่ง file งานผ่านทาง email มายัง  email address ของโรงพิมพ์ฯ หรือส่งทาง EMS หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงพิมพ์ฯไปรับก็ได้

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ เมื่อรับต้นฉบับจากลูกค้ามีอะไรบ้าง ?
    ปัญหาที่พบบ่อยๆ เมื่อลูกค้าส่ง ต้นฉบับมา คือ font ไม่ครบ font โดด สละลอย รูปไม่คมชัด รูปที่ออกมา linkไม่ตรงกับรูปที่ควรเป็น ปัญหาเรื่อง font แก้ไขได้โดยการให้ใช้คำสั่ง Out line ใน Illustrator เรื่องสละลอยสามารถแก้ได้โดยใช้โปรแกรม ก.ไก่ เรื่องภาพไม่คมชัดแก้ได้โดยหารูปที่มีคุณภาพที่ดีกว่ามาแทนที่ หากหาไม่ได้ก็ต้องอนุโลมใช้ไป ส่วนเรื่อง link รูปไม่ตรง แก้ได้โดยฝังรูปเข้าไปใน file แทนการ link ซึ่งอาจมีปัญหาตามมาคือขนาดของ file จะใหญ่ขึ้นมาก

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.