ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


การเตรียมงานพิมพ์ส่งโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์งานที่ต้องการ article

          

ถ้าท่านกำลังมองหาโรงพิมพ์คุณภาพมาตรฐาน แต่ราคาย่อมเยา เพื่อพิมพ์งานของท่านให้ออกมาดีที่สุด โปรดคิดถึงโรงพิมพ์ของเราเป็นอันดับแรก เราคือบริษัทโรงพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการพิมพ์ทุกชนิดทุกระบบ คุณภาพมาตรฐานและราคายุติธรรม บริการแบบมิตรภาพ เรารับพิมพ์งานทุกชนิด ทั้งงานเล็กและงานใหญ่ทุกระดับ บริการประทับใจด้วยมิตรไมตรี
 
โรงพิมพ์คุณภาพมาตรฐานที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว ( One Stop Services )ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานพิมพ์ออกมาได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา 
ถ้าท่านกำลังมองหาโรงพิมพ์คุณภาพมาตรฐาน แต่ราคาย่อมเยา เพื่อพิมพ์งานของท่านให้ออกมาดีที่สุด โปรดคิดถึงโรงพิมพ์ของเราเป็นอันดับแรก เราคือบริษัทโรงพิมพ์ผู้เชี่ยวชาญงานด้านการพิมพ์ทุกชนิดทุกระบบ คุณภาพมาตรฐานและราคายุติธรรม บริการแบบมิตรภาพ เรารับพิมพ์งานทุกชนิด ทั้งงานเล็กและงานใหญ่ทุกระดับ บริการประทับใจด้วยมิตรไมตรี
 
โรงพิมพ์คุณภาพมาตรฐานที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว ( One Stop Services )ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานพิมพ์ออกมาได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา
 

ขั้นตอนในการเตรียมการส่งงานพิมพ์โรงพิมพ์ เพื่อพิมพ์งานที่ต้องการ

1.พูดคุยกับโรงพิมพ์ก่อนเริ่มทำงาน ติดต่อกับโรงพิมพ์ก่อนที่ท่านจะเริ่มการออกแบบจริงๆ การทำแบบนี้จะช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและเงินในภายหลังได้ ท่านต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อคุณทำงานร่วมกับโรงพิมพ์ ท่านไม่ใช่แค่ส่งไฟล์เอกสารที่คุณสร้างขึ้นมาโดยใช้ซอฟต์แวร์พับลิชชิงไปให้โรงพิมพ์เท่านั้น แต่ท่านยังต้องเตรียมไฟล์กราฟิกและตัวอักษรที่ใช้ในผลงานส่งไปด้วย แต่ถ้าท่านไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ ก็สามารถมอบหมายให้มืออาชีพอย่างโรงพิมพ์จดการให้ทั้งหมดก็ได้ สิ่งที่ท่านต้องพูดคุยประกอบด้วย:

• โรงพิมพ์มีบริการสแกนภาพถ่ายหรือไม่ในกรณีที่คุณไม่อาจทำได้เอง
 
• คาดการณ์ค่าใช้จ่ายในเรื่องจำนวน คุณภาพ ชนิดกระดาษ การพับ การม้วน การตัด และระยะเวลาใช้งาน
 
• คำแนะนำที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น โรงพิมพ์สามารถบอกได้ว่ากระดาษชนิดใดมีราคาเท่าไร ขนาดชิ้นงานควรเป็นเท่าใด
 
2.ตัดสินใจว่าท่านจะใช้สีสันอย่างไรถ้าหากท่านต้องการพิมพ์สี ท่านต้องพิจารณาการพิมพ์สีลงไปในผลงานของคุณด้วย ตัวเลือกที่มีประกอบด้วย:

• การพิมพ์แบบสอดสี (CMYK): การพิมพ์แบบสอดสีหมายถึงหมึกแม่สี 4 สี (ฟ้า ชมพู เหลือง และดำ) จะถูกผสมเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างรูปแบบสีสันขั้นสุดท้ายออกมา ถ้าหากท่านใส่ภาพถ่ายสีลงไปในผลงานของคุณ ท่านต้องใช้ระบบการพิมพ์แยกสี การใช้ระบบการพิมพ์แบบสอดสีมักจะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการพิมพ์แบบสีเดียว
 
• การพิมพ์แบบสีเดียว: ในการพิมพ์แบบสีเดียว โรงพิมพ์จะใช้หมึกหนึ่งหรือสองสีเพื่อพิมพ์สีออกมาสีเดียว หรือจุดแต้มของสี ท่านต้องใช้ระบบการพิมพ์สีเดียว ถ้าหากท่านต้องการพิมพ์เฉพาะสีใดสีหนึ่งเท่านั้น
 
• การพิมพ์แบบสอดสีบวกกับการพิมพ์สีเดียว: การพิมพ์แบบสอดสีบวกกับการพิมพ์สีเดียว หมายถึงท่านสามารถเพิ่มหมึกสีอื่นๆลงไปได้ ถ้าหากสีใดสีหนึ่งที่อยากให้ปรากฏออกมาในสิ่งพิมพ์อยู่นอกขอบเขตของการผสมสีแบบพิมพ์สอดสี ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องใช้สีเฉพาะสำหรับโลโกของบริษัทเป็นต้น
 

3.ออกแบบและทบทวนผลงานในโปรแกรม Publisher ได้เตรียมเทมเพล็ตสำหรับการออกแบบที่ท่านสามารถนำไปแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ หรือท่านอาจจะออกแบบโครงการทั้งหมดด้วยตนเองก็ได้ ท่านควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ผลงานของท่านออกมาประสบความสำเร็จ:

• ใช้ชุดตัวอักษรมาตรฐานเพียงไม่กี่แบบ เพื่อทำให้ผลงานของท่านดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น นอกจากนั้นการใช้ชุดตัวอักษรแบบมาตรฐานยังลดโอกาสที่ตัวอักษรแบบหนึ่งจะถูกแทนที่โดยชุดตัวอักษรอีกแบบหนึ่ง เมื่อโรงพิมพ์เรียกดูไฟล์ผลงานของท่านในคอมพิวเตอร์ของพวกเขา (ถ้าหากผลงานของท่านมีชุดตัวอักษรที่ไม่ได้อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เปิดผลงานขึ้นมา หรือไม่ได้ฝังอยู่ในผลงาน ระบบปฏิบัติการ Windows จะใช้ชุดตัวอักษรแบบอื่นๆแทนแบบที่หายไป
 
• เลือกการพิมพ์แบบสีเดียวจากระบบเทียบสี อาทิเช่น Pantone และประมวลผลสีจากตารางเทียบสีที่ได้มาจากโรงพิมพ์  
• ใช้ระบบตรวจเช็คคำสะกดและตรวจปรู๊ฟผลงานของท่านอย่างรอบคอบ การแก้ไขอะไรบางอย่างหลังจากส่งผลงานไปที่โรงพิมพ์แล้วมักจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก
 
• ใช้คุณสมบัติ Graphics Manager and Design Manager ในโปรแกรม Publisher เพื่อค้นหาและแก้ไขความผิดพลาดต่างๆ
 
4.เซฟผลงานของท่านเป็นไฟล์ PostScript หรือ PDFโรงพิมพ์อาจยอมรับฟอร์แมทไฟล์ของ Publisher (.pub) แต่ท่านจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นถ้าหากท่านส่งไฟล์เป็นแบบ PostScript หรือ PDF ไปให้โรงพิมพ์ อุตสาหกรรมโรงพิมพ์ยอมรับฟอร์แมท PDF อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเมื่อท่านเซฟผลงานเป็นไฟล์ PostScript โรงพิมพ์สามารถใช้ซอฟต์แวร์พิเศษสร้างไฟล์เป็นฟอร์แมท PDF ขึ้นมาได้

• ถ้าหากต้องการเตรียมผลงานเป็นไฟล์ PostScript ใน Publisher 2003 ให้คลิก Save As ในเมนู File จากนั้นเลือก PostScript ในรายการประเภทของ Save as
 
• ถ้าหากท่านใช้ Publisher 2007 คลิก Save As ในเมนู File จากนั้นคลิก PDF ในรายการประเภท Save as นอกจากนั้นคุณสมบัติ Pack and Go ใน Publisher 2007 ยังเอกซ์พอร์ตผลงานไปเป็น PDF ได้ด้วย
 
5.พิมพ์และทบทวนการแยกสีและตรวจปรู๊ฟการรวมสีก่อนนำผลงานไปส่งที่โรงพิมพ์ ท่านควรพิมพ์และทบทวนการแยกสีและตรวจปรู๊ฟการรวมสีโดยใช้พรินเตอร์ในสำนักงานดูก่อน วิธีการก็คือใน Publisher คลิกที่ File, Print แล้วเลือกปุ่ม Advanced Print Settings จากนั้นในหัวข้อ Separations ให้เลือกรายการจากกรอบ Output

• การพิมพ์แยกสีหมายถึงการแยกองค์ประกอบแต่ละสีในผลงานออกมา เพื่อดูว่าแต่ละสีมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง
 
• การพิมพ์รวมสีหมายถึง ท่านนำเอาสี ข้อความ และภาพกราฟิกมาพิมพ์รวมอยู่ในหน้าเดียวกัน เพื่อตรวจปรู๊ฟสีและภาพกราฟิก ท่านควรเลือกภาพแบบ CMYK composite เพื่อดูว่าผลลัพธ์สีขั้นสุดท้ายจะมีหน้าตาอย่างไร
 
• ทบทวนผลลัพธ์แต่ละหน้าอย่างละเอียด เพื่อดูว่ามีการแยกสีอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง
 
• ตรวจสอบดูว่ามีภาพกราฟิกขาดหายไปหรือไม่ หรือมีการใช้ชุดตัวอักษรที่ไม่ถูกต้องหรือไม่
 

ถ้าหากท่านต้องการแก้ไขไฟล์ ท่านควรทำที่ไฟล์ต้นฉบับจากนั้นเซฟเป็นไฟล์ PostScript หรือ PDF อีกครั้งหนึ่ง

6.ส่งปรู๊ฟและไฟล์ไปยังโรงพิมพ์ ท่านสามารถส่งผลงานไปยังโรงพิมพ์ได้ 3 วิธี:

• ใส่ไฟล์ลงไปในแผ่นดิสก์: ข้อมูลในนี้อาจรวมชุดตัวอักษรและภาพสีจำเป็นต้องใช้ในผลงานด้วย คุณสมบัติ Pack and Go ใน Publisher ถูกออกแบบมาเพื่อรวมเอาองค์ประกอบทั้งหมดส่งไปให้โรงพิมพ์ ท่านสามารถส่งไฟล์ Pack and Go ที่เซฟเอาไว้ในแผ่นดิสก์ให้โรงพิมพ์ได้ รวมทั้งตัวอย่างแยกสีและการตรวจปรู๊ฟการรวมสีด้วย
 
• ส่งเป็นก็อปปี้ต้นฉบับ: ท่านสามารถส่งผลงานในรูปของเอกสารสีหรือขาวดำที่พิมพ์ออกจากเลเซอร์พรินเตอร์ไปให้โรงพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในรูปของต้นฉบับ ท่านต้องระบุคำสั่งอย่างชัดเจนว่าท่านต้องการพิมพ์ผลงานออกมาอย่างไร
 
• ส่งไฟล์อ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์: : ท่านสามารถใช้อินเทอร์เน็ต อีเมล์ หรือวิธีการส่งไฟล์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นๆได้ แต่ท่านต้องตรวจสอบกับโรงพิมพ์ก่อนว่าพวกเขารับข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใดได้บ้าง

หากท่านไม่สามารถกระทำในสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดตามข้างบนนี้ได้ ก็สามารถใช้บริการกับโรงพิมพ์โดยตรงก็จะเป็นการง่ายไม่ยุ่งยาก จะสะดวกง่ายและรวดเร็วได้งานออกมาดี 
      

งานพิมพ์ทุกชนิดมีความสำคัญอย่างไร? และสำคัญแค่ไหนสำหรับงานพิมพ์ของคุณ ก่อนตัดสินใจพิมพ์งานควรพิจารณาให้รอบคอบอย่างไร?  

     ไม่ว่างานพิมพ์ที่จะทำการพิมพ์นั้นจะมีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เพียงใด สิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดสำหรับงานพิมพ์คือ พิมพ์แล้วงานที่ออกมาไม่ดีไม่ได้คุณภาพหรือไม่ได้ดั่งใจตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบเป็นประจำและบ่อยมาก เช่น สีผิดเพี้ยนไป ภาพไม่คมชัด ตัวหนังสือเบลอหรือสะกดผิดตกหล่นหลายจุด และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งยังไม่รวมถึงกระดาษที่ใช้พิมพ์ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้งานพิมพ์ออกมาไม่ดีและไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหายอดฮิตของงานพิมพ์ทั่วๆไป ที่ลูกค้าเข้ามาปรึกษาหรือขอคำแนะนำช่วยแก้ไขงานพิมพ์ให้ งานพิมพ์เป็นงานที่ละเอียดมากงานหนึ่ง ถ้าไม่มีการพิถีพิถันดูทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปัญหาหนักใจติดตามมาอย่างแน่นอน
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์

บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทด้วยคุณภาพมาตรฐาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.