ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ 0 - B article

| 0 - B | C - D | E - G | H - K | L - M | N - P | Q - S | T -V | W - Z |

คำศัพท์ที่ใช้ในโรงพิมพ์เกี่ยวกับการออกแบบ การจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ การถ่ายภาพ การตลาด ศิลปะ ซอฟแวร์ออกแบบฯ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 4P   ความหมายที่เกี่ยวกับการตลาดคือ การวางแผนการตลาดโดยใช้ 4P คือ Product Price Place Promotion 

A4   ขนาดกระดาษมาตรฐานในชุด A ระบบ ISO มีความกว้าง x ยาว เท่ากับ  210 x 297 มม. หรือ 8.27 x 11.69 นิ้ว ดูเพิ่มเติมได้ใน มาตรฐานขนาดของกระดาษ 

Above the Line   ความหมายที่เกี่ยวกับการตลาดคือ การทำกิจกรรมด้านโฆษณาผ่านสื่อในวงกว้าง เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูง 

Abstract   ศิลปะแนวหนึ่งซึ่งภาพที่แสดงออกมาไม่มีความเหมือนและไม่ลอกเลียนสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 

Acrobat   ซอฟแวร์ซึ่งเป็นของ Adobe Systems Inc. เป็นซอฟแวร์ที่อ่านและจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบของ PDF

Adobe Systems   บริษัทผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ Acrobat, Photoshop, Illustrator, Indesign และซอฟแวร์อื่น ๆ

Advertising   การใช้สื่อต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ ทีวี หนังสือรายเดือน ฯลฯ ในการป่าวประกาศ อวดอ้างสรรพคุณ ชักชวนให้ซื้อหรือใช้ ฯลฯ  เป็นส่วนหนึ่งในการสนับการตลาดและการขาย 

AE (Account Executive)   ในความหมายของการโฆษณาคือ ผู้ที่เป็นตัวแทนของบริษัทโฆษณาหรือบริษัทออกแบบทำหน้าที่คอยประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท 

Alias   สำหรับระบบปฏิบัติการ Macintosh หมายถึง iconของไฟล์ที่วางไว้ตามที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกวางเอาเอง เพื่อความสะดวกและเป็นทางเลือกในการเปิดไฟล์นั้น

Aliasing   ปรากฏการณ์ที่เป็นขั้นบันไดตรงขอบของวัตถุต่าง ๆ ในภาพแทนที่จะมีความต่อเนื่องกลมกลืน ถ้าเป็นเส้นจะเห็นเป็นหยัก ๆ ตามแนวเส้น ทั้งนี้เป็นเพราะความละเอียดของไฟล์ภาพต่ำเกินไป 

Align   ความหมายที่เกี่ยวกับโปรแกรมจัดพิมพ์คือ การจัดข้อความให้ชิดขอบซ้าย ขวา กึ่งกลาง หรือให้ชิดขอบทั้งสองข้าง 

Animation   การจัดทำภาพชุดด้วยซอฟแวร์สร้างภาพ แสดงภาพทีละภาพภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ เพื่อทำให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว 

Anti-Aliasing   เทคนิคในการขจัดปรากฏการณ์ขั้นบันไดโดยวิธีแต่งเติมหรือลบพิกเซลส่วนที่ขาดและเกิน ทำให้ภาพมีความกลมกลืนขึ้น เส้นก็จะคมเรียบขึ้น

Aperture   รูเข็มที่อยู่ในชุดเลนส์ของกล้องถ่ายภาพ มีไว้เพื่อควบคุมปริมาณแสงจากภายนอกที่มาตกลงบนฟิล์มหรือหน่วยรับภาพของกล้องถ่ายภาพ หากรูยิ่งกว้างบริมาณแสงยิ่งเข้ามามาก แต่ความชัดลึกจะน้อยลง Aperture และ Shutter Speed ต้องทำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดการรับปริมาณแสงที่เหมาะสม 

Application Program   คือโปรแกรมที่สามารถนำมาใช้งานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ออกแบบไว้ซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์การทำงานภายในของคอมพิวเตอร์เอง ตัวอย่าง Application Program เช่น โปรแกรมตกแต่งภาพ โปรแกรมจัดเรียงหน้า ฯลฯ 

Approach   ความคิดเห็นหรือการกระทำเพื่อจัดการกับปัญหาหรือเหตุการณ์หนึ่ง ๆ 

Art Deco   ลักษณะการวาดภาพที่นิยมกันในปี ค.ศ. 1920 - 1930 ภาพมักจะแสดงรูปทรงของเรขาคณิต มีสีสัน สะท้อนถึงความก้าวหน้าด้านการค้า และอุตสาหกรรมในยุคนั้น 

Art Nouveau   ศิลปะระหว่างปี ค.ศ. 1880 ถึง 1910 มาจากคำภาษาฝรั่งเศสแปลว่า "ศิลปะสมัยใหม่" ภาพจะแสดงการไล่เรียงของเส้นสาย เส้นโค้ง ระลอกคลื่น 

Artwork   ต้นฉบับที่ประกอบด้วยข้อความ ภาพ และการตกแต่งลวดลายให้สีต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันจะจัดเก็บเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ ทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการนำไปจัดพิมพ์

ASCII (American Standard Code for Information Interchange)   รหัสที่ใช้หน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 7 บิทในการกำหนดตัวอักษรแต่ละตัว ตัวเลข ตลอดจนสัญญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นรหัสมาตรฐานในการสื่อสารและจัดเก็บข้อมูล

B (Blue)   สีน้ำเงินซึ่งเป็นหนึ่งในแม่สีของแสง 

Back End   ส่วนของระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ทำการโต้ตอบและรับข้อมูลจากผู้มาติดต่อโดยตรง แต่จะปฏิบัติการต่าง ๆ อยู่เบื้องหลัง 

Back Office   ขบวนการทำงานภายในองค์กร เริ่มตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การจัดหาหรือผลิตสินค้า การส่งมอบ ฯลฯ 

Back Wall   พื้นที่กำแพงด้านหลัง ซึ่งสามารถใช้ติดภาพโฆษณาได้ 

Background   ส่วนที่อยู่ด้านหลังสุดของภาพ 

Backup   สำเนาของไฟล์งานทำขึ้นเพื่อป้องกันการสูญเสียของไฟล์งานอันเนื่องมาจากปัญหาต่าง ๆ เช่น หน่วยความจำที่เก็บไฟล์เสียหาย ไฟล์ถูกลบโดยไม่ตั้งใจ ฯลฯ ปกติมักจะเก็บสำเนาไว้ในหน่วยความจำที่สามารถขนย้ายไปเก็บในที่ปลอดภัยอีกแห่งหนึ่ง  

Bandwidth   ความหมายทางระบบคอมพิวเตอร์คือ อัตราการส่งข้อมูลในหนึ่งหน่วยเวลา มีหน่วยเป็น bits per second

Banner   ผืนผ้าผืนใหญ่ที่มีภาพและคำโฆษณาปรากฏอยู่; พื้นที่สี่เหลี่ยมวางตามจุดต่าง ๆ บนหน้าเว็บ ใช้สำหรับใส่คำโฆษณาและเป็นหน้าต่างนำไปยังหน้าเว็บที่ต้องการ 

Bar Code   รหัสตัวเลขที่แสดงออกมาในรูปกลุ่มของเส้นหนาบางต่าง ๆ กัน  ซึ่งเมื่อเครื่องสแกนเนอร์อ่านแล้วสามารถแปลงเส้นเหล่านี้กลับเป็นรหัสตัวเลขที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ 

Baroque   ศิลปะในศตวรรษที่ 17 ลักษณะภาพมีการใช้สีที่จัดจ้าน เน้นแสงเงา และการแสดงออกที่เกินจริง

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ง่ายและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง  

Below the Line   ความหมายที่เกี่ยวกับการตลาดคือ การทำกิจกรรมเพื่อการตลาดในวงแคบ ๆ เน้นเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง (บางสำนักกล่าวรวมถึงการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ไดเร็คเมล์ด้วย) 

Benchmark   สิ่งบางสิ่งที่สามารถวัดค่าได้และใช้เป็นมาตรฐานสำหรับสิ่งอื่นในการนำไปเปรียบเทียบ 

Beta Testing   การทดสอบซอฟแวร์เกิดใหม่ซึ่งเป็นการทดสอบขั้นที่สองก่อนที่จะออกจำหน่ายในท้องตลาด โดยใช้อาสาสมัครเป็นผู้ทดสอบ 

Binary Number   เลขฐานสอง มีค่าเพียง 0 กับ 1 

Bit(Binary Digit)   หน่วยที่เล็กที่สุดของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ มีค่าเพียง 0 หรือ 1

Bitmap   เป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดเก็บไฟล์ภาพใช้เพื่อเก็บภาพดิจิตอล  โดย 1 พิกเซลจะมีข้อมูลของภาพ 1 บิท

BITNET   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบหนึ่งซึ่งเชื่อมระหว่างศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหลาย ๆ ประเทศ 

Bleed   ในการออกแบบอาร์ตเวิร์ค จำเป็นต้องขยายพื้นที่ภาพพิมพ์ใหญ่กว่าขนาดจริงเล็กน้อย เป็นการเผื่อความคลาดเคลื่อนในการทำงานภายในโรงพิมพ์ เช่น ปัญหากระดาษพิมพ์มีขนาดขาดเกินกันเล็กน้อย ปัญหาจากการพิมพ์ ปัญหาตอนจัดเจียน จึงเรียกการเผื่อนี้ว่าเผื่อตัดตก 

Blue Ocean   ความหมายที่เกี่ยวกับการตลาดคือ ตลาดของสินค้าที่ยังไม่มีคู่แข่งมากนัก เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งคาดว่าจะมีตลาดใหม่รองรับอยู่ 

Blur   ความหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบ/ถ่ายภาพคือ การทำให้ภาพพร่ามัวในลักษณะไม่คมชัด  

Bookmark   ที่อยู่ของหน้าเว็บที่ถูกจดจำไว้ เพื่อความสะดวกในการเข้าเยี่ยมในภายหลังโดยไม่ต้องพิมพ์ที่อยู่ใหม่ ปกติ Web Browserจะมีบริการนี้ให้ผู้ใช้ได้ใช้

Bps (Bits per Second)   อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลเป็น บิทต่อวินาที

Brochure (โบร์ชัวร์)   สิ่งพิมพ์เป็นเล่ม มักมีปกซึ่งอาจใช้กระดาษที่หนากว่าเนื้อใน โดยทั่วไปออกแบบอย่างสวยงาม ใช้เพื่ออธิบายหรือโฆษณาสินค้า/บริการ 

Browse   กระทำการสำรวจรายการ เนื้อหา หรือไฟล์ต่าง ๆ ใน World Wide Web, เครือข่ายคอมพิวเตอร์, หน่วยความจำ ฯลฯ

Browser   โปรแกรมที่ช่วยในการอ่าน/สืบค้นข้อมูลในไฟล์หรือใน World Wide Web

Buffer   ที่พักข้อมูลคอมพิวเตอร์ชั่วคราวในหน่วยความจำ มักใช้กับการส่งถ่ายข้อมูล เช่น การส่งข้อมูลให้พริ้นเตอร์ 

Bug   ความผิดพลาดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำให้ทำงานผิดพลาด หรือไม่สามารถทำงานต่อได้ 

Bullet   ความหมายที่เกี่ยวกับโปรแกรมจัดพิมพ์คือ จุดกลมทึบที่ใส่อยู่ด้านหน้าของหัวข้อเรื่อง ทำให้รู้ว่าขึ้นเรื่องใหม่ มักใช้กับหัวข้อที่มีเนื้อหาแต่ละเรื่องไม่ยาวมาก และบางครั้งมีแต่เนื่อเรื่องไม่มีหัวข้อเรื่อง 

Burn   กระทำการบันทึกข้อมูลลงในซีดี 

Byte   จำนวนหน่วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Bit) ที่ต้องใช้เพื่อประกอบเป็นตัวอักษร 1 ตัว ปกติตัวอักษร 1 ตัวใช้ 8 บิท เรียกว่า 8 bit bytes 
โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่างานเล็ก/งานใหญ่
    
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์


บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:      
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
 พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โบรชัวร์
 พิมพ์โบรชัวร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แคตตาล็อก
 พิมพ์แคตตาล็อก
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นิตยสาร
 พิมพ์นิตยสาร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์รายงานประจำปี
 พิมพ์รายงานประจำปี 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โปสเตอร์
 พิมพ์โปสเตอร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ปฏิทิน
 พิมพ์ปฏิทิน
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด... 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นามบัตร
 พิมพ์นามบัตร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย  
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์ซองต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ฉลากสินค้า
 พิมพ์ฉลากสินค้า
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
 พิมพ์ถุงกระดาษ
       


 

                                                     <<  กลับหน้าแรกโรงพิมพ์  >>
คำศัพท์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ C - D article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ E - G article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ H - K article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ L - M article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ N - P article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ Q - S article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ T - V article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ W - Z articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.