ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ W - Z article

| 0 - B | C - D | E - G | H - K | L - M | N - P | Q - S | T -V | W - Z |


คำศัพท์ที่ใช้ในโรงพิมพ์เกี่ยวกับการออกแบบ การจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ การถ่ายภาพ การตลาด ศิลปะ ซอฟแวร์ออกแบบฯ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตWallpaper   ความหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คือ ภาพที่ใช้เป็นฉากหลังของหน้าต่างหลักของ Windows
 
Water Based Varnishing   เคลือบผิวกระดาษให้เงาด้วยวาร์นิชชนิดใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ความเงาของผิวที่ได้จากการเคลือบแบบนี้จะด้อยกว่าการเคลือบวาร์นิชชนิดใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลาย


Web
   ดูความหมายของ Web Site

Web Browser
   โปรแกรมที่ช่วยในการอ่านสืบค้นข้อมูลในไฟล์หรือใน World Wide Web

Web Page 
  หน้าเว็บ หน้าแต่ละหน้าของเว็บไซต์

Web Server
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นที่จัดเก็บเว็บไซต์สำหรับให้ผู้สนใจเยี่ยมชม

Web Site
   กลุ่มบทความที่มีเนื้อหาต่าง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่สื่อสารรวมทั้งรับส่งข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ซึ่งชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจัดเป็นหน้า ๆ เรียกว่า Web Page มีหน้าหนึ่งเป็นหน้าแรกที่เรียกว่า Home Page

Webcam
   กล้องวิดิโอเล็ก ๆ ที่ติดอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแล้วนำไปเก็บไว้ในหน้าเว็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้อื่น ๆ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้

Webcast
   การออกรายการสดหรือรายการที่บันทึกไว้โดยแสดงแบบต่อเนื่องผ่านทางอินเทอร์เน็ต

Webmaster
   ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเว็บไซต์ ปรับปรุงและเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์

Wide Angle Lenses
   เลนส์มุมกว้างช่วยให้กล้องรับภาพในมุมที่กว้างขึ้น เห็นองค์ประกอบของภาพมากขึ้นกว่าเลนส์ปกติ

Windows
   ในความหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คือ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) ระบบหนึ่ง เป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ใช้กันแพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาโดย Microsoft Corp.

Word Processing
   ขบวนการจัดทำหน้าเอกสารโดยใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

Word Wrap
   การอำนวยความสะดวกในการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการขึ้นบันทัดใหม่ให้และตัดต่อคำอย่างถูกต้องเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของบันทัด

WWW
(World Wide Web)   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมเว็บไซต์ต่าง ๆทั่วโลก ทำให้ผู้ใช้เครือข่ายสามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านี้ได้

XGA (Extended Graphics Array)
   ระบบการส่งสัญญานภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังจอที่พัฒนามาจาก VGA ให้ความละเอียด1020 x 768 พิกเซล ที่ 256 สี

Y (Yellow)
   สีเหลืองซึ่งเป็นแม่สีสีหนึ่งในระบบการพิมพ์แบบสอดสี

Yahoo
   ซอฟแวร์ประเภท Search Engine ใช้ใน World Wide Web  

ZIP File   ไฟล์ที่บรรจุด้วยไฟล์ 1 ไฟล์ หรือหลาย ๆ ไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลงโดยใช้ซอฟแวร์สำหรับบีบอัดไฟล์
 
โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่างานเล็ก/งานใหญ่
    
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์


บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:      
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
 พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โบรชัวร์
 พิมพ์โบรชัวร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แคตตาล็อก
 พิมพ์แคตตาล็อก
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นิตยสาร
 พิมพ์นิตยสาร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์รายงานประจำปี
 พิมพ์รายงานประจำปี 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โปสเตอร์
 พิมพ์โปสเตอร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ปฏิทิน
 พิมพ์ปฏิทิน
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด... 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นามบัตร
 พิมพ์นามบัตร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย  
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์ซองต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ฉลากสินค้า
 พิมพ์ฉลากสินค้า
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
 พิมพ์ถุงกระดาษ
       


 

                                                     <<  กลับหน้าแรกโรงพิมพ์  >>

 
คำศัพท์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ 0 - B article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ C - D article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ E - G article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ H - K article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ L - M article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ N - P article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ Q - S article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ T - V articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.