ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


บริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน

โรงพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนต่างๆ

บริการงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน (Magazines)

มืออาชีพงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนทุกชนิดทุกประเภท รวดเร็วทันใจ คุณภาพสูง ราคามิตรภาพ พิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนด้วยระบบออฟเซ็ท,
ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง

งานพิมพ์ นิตยสาร/แมกกาซีน (Magazines): โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์พิมพ์นิตยสารอย่างมีคุณภาพ  www.supremeprint.net
 

ที่โรงพิมพ์
สุพรีมพริ้นท์ เราใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนให้ท่าน 

    การผลิตสิ่งพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น นอกจากต้องมีความรู้ เทคนิค ตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว โรงพิมพ์ที่ดีต้องมีความรู้และความเข้าใจในด้านของศิลปะมาประกอบการทำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตนิตยสาร/แมกกาซีน โรงพิมพ์ของเราจะมองภาพพิมพ์แต่ละภาพในนิตยสาร/แมกกาซีน หน้าพิมพ์แต่ละหน้าในนิตยสาร/แมกกาซีนเป็นเสมือนหนึ่งงานศิลปะที่มีจิตวิญญาณในขณะเดียวกันก็จะคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของชิ้นงานนิตยสาร/แมกกาซีนเป็นสำคัญ  ท่านจะเห็นความแตกต่างของภาพพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนจากโรงพิมพ์ของเราไม่ว่าภาพพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนนั้นจะเป็นภาพที่มีเพียงตัวอักษรอย่างเดียว หรือภาพที่พิมพ์สีเดียว สองสี ฯลฯ

     สุพรีมพริ้นท์
โรงพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนคุณภาพมาตรฐานที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Services) ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานสิ่งพิมพ์ที่เป็นนิตยสาร/แมกกาซีน เราเน้นการผลิตงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา และราคาย่อมเยาเป็นกันเอง

   งานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน ถ้าจะให้งานออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น จะต้องดูแลรายละเอียดในทุก ๆ จุดและทุกขั้นตอนในการผลิตนิตยสาร/แมกกาซีน ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การวางรูปแบบ การเลือกรูปมาใช้ประกอบ การให้สีสัน การใช้กระดาษ การใช้หมึก และการพิมพ์ สิ่งเหล่านี้โรงพิมพ์ของเรามีความเชี่ยวชาญสูงในประสบการณ์ที่ผลิตงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน มีทั้งบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มาใช้บริการการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนของเรา
 
 

นิตยสาร/แมกกาซีนหมายถึงสิ่งตีพิมพ์ซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป จะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและอาจมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของนิตยสาร/แมกกาซีนเพื่อเผยแพร่บทความ ความคิดเห็น กิจกรรม เหตุการณ์ ข่าวสาร บทประพันธ์ ความรู้ ความเชื่อ ฯลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือภายในกลุ่ม 

    ลักษณะที่สำคัญของงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน ก็คือ เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหา บทความเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ นิตยสาร/แมกกาซีนแต่ละหัวจะมีเรื่องราวหรือบทความเป็นแนวหนึ่งแนวใด เช่น นิตยสาร/แมกกาซีนสำหรับสุภาพสตรี ก็จะมีเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของกล่มเป้าหมายคือสุภาพสตรี นิตยสาร/แมกกาซีนการเงิน ก็จะเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ฯลฯ นิตยสาร/แมกกาซีนจะมีการกำหนดรอบระยะเวลาในการออกเผยแพร่ เช่น เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายสองเดือน เป็นต้น

    ส่วนรูปแบบการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน มักจะทำเล่มแบบ
เย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนากว่าด้านในและมักพิมพ์สอดสีสวยงาม ในการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนบางเล่มอาจจะพิมพ์สีเดียวหรือสองสีในบางหน้าสลับกับสี่สีเพิ่มลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ ปัจจุบันงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนอาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 ซึ่งสะดวกในการวางแผงหนังสือและจัดเก็บบนชั้นวางหนังสือ เนื้อหาด้านในใช้กระดาษปรู๊ฟ หรือกระดาษปอนด์ หรือกระดาษอาร์ต แล้วแต่ความเหมาะสมและงบประมาณ มีการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ทสีเดียว สองสี หรือสอดสี หรือมีหลายแบบในเล่มเดียวกัน

    หากท่านกำลังมองหาโรงพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและใส่ใจติดตามงานอย่างใกล้ชิด โรงพิมพ์ของเรายินดีเสนอบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนดังกล่าวด้วยระบบออฟเซ็ทที่พิมพ์สีสันสดใสสมจริง ท่านจะเห็นถึงความแตกต่างและรู้สึกคุ้มค่ากับบริการของโรงพิมพ์ฯ เรายังมีบริการรับออกแบบจัดทำรูปเล่มสำหรับลูกค้าที่สนใจพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนต่าง ๆ

มืออาชีพโรงพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนต่างๆ รับพิมพ์ปกนิตยสาร/แมกกาซีนทุกประเภท                  คลิกดู  « ผลงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร/พิมพ์รายงานประจำปี

                              งานพิมพ์ หนังสือ/วารสาร/รายงานประจำปี (Books/Journals/Annual Reports): ตัวอย่างผลงานพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร/พิมพ์รายงานประจำปี  www.supremeprint.net

 

ขอเรียนเชิญติดต่อสอบถามโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์

ขอเรียนเชิญติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ที่:

แผนกขาย
บริษัทสุพรีมพริ้นท์ จำกัด
 
โทร: 02722 0860, 02321 3452    แฟกซ์: 02722 0861

e-mail: 
sales.supremeprint@gmail.com  

line: Supremeprintขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน

กำหนดวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะจัดทำงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน จำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทำ หาชื่อหัวนิตยสาร/แมกกาซีนหลาย ๆ ชื่อเผื่อชื่อซ้ำกับของผู้อื่น  กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงในงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน กำหนดช่องทางการจำหน่ายจ่ายแจกเช่น ผ่านสายส่งทั่วประเทศ หรือตามหัวเมือง หรือตามร้านหนังสือ ฯลฯ หรือผ่านระบบสมาชิก กำหนดแผนและช่วงเวลาการจำหน่ายจ่ายแจก และท้ายสุดให้ศึกษางบประมาณ การหารายได้เช่นจากการลงโฆษณาในนิตยสาร/แมกกาซีน จากการจำหน่าย ความคาดหวังที่จะได้รับ รวมถึงระยะเวลาในการทดสอบตลาด

กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่างงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนที่มีอยู่ในท้องตลาด เลือกรูปแบบที่เหมาะกับงานที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก “ขนาดของงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน” ที่ระบุข้างล่างได้เพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์โดยระบุรูปแบบหลายรูปแบบหรือจำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างนิตยสาร/แมกกาซีนคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่าจะเดินเรื่องอย่างไรตลอดทั้งเล่ม มีหัวเรื่องอะไรบ้าง แต่ละเรื่องใช้จำนวนกี่หน้า ฯลฯ

ศึกษาเพิ่มการออกแบบสิ่งพิมพ์ขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์

องค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์

 การจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด

แจ้งจดหัวหนังสือ เมื่อได้รูปแบบและหัวนิตยสาร/แมกกาซีน (ควรเตรียมหัวนิตยสาร/แมกกาซีนไว้หลาย ๆ ชื่อ) ให้ดำเนินการขอรหัสประจำนิตยสาร/แมกกาซีนที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ และขอใบอนุญาตตีพิมพ์จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                คลิกดู « การจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์

ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์คสำหรับงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน ในปัจจุบันจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทำต้นฉบับ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้ Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker นการจัดทำต้นฉบับนิตยสาร/แมกกาซีนให้คำนึงถึงปกที่ผู้รับจะพบเห็น ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ต้องให้เด่นสดุดสายตา ปกนิตยสาร/แมกกาซีนเล่มมีการทำไดคัตหรือปั๊มฟอยล์เงิน/ทอง (Hot Stamping) เป็นรูปให้ดูแปลกตา บางเล่มเคลือบปกด้วยการเคลือบพลาสติกด้านแล้วเคลือบ Spot UV บนภาพที่ต้องการเน้น ฯลฯ ข้อความบนปกต้องเชิญชวนให้ผู้พบเห็นสนใจ  สารบัญ บทนำ ในหน้าอื่น ๆ ให้ดำเนินเรื่องราวและภาพอย่างต่อเนื่องจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่ง การจัดรูปแบบแต่ละหน้าให้มีลักษณะที่เข้ากัน และให้ดูไม่ขัดกันหรือไม่ต่อเนื่องกัน (เช่น จัดระยะขอบเท่ากันทุกหน้า ใช้สีโทนเดียวกันในแต่ละบทของนิตยสาร/แมกกาซีน ใช้ฟ้อนต์ (Fonts) ใกล้เคียงกัน ฯลฯ) อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามเรื่องการบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับงานนิตยสาร/แมกกาซีนจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ได้

สั่งพิมพ์งาน เมื่อจัดทำ
อาร์ตเวิร์คต้นฉบับของนิตยสาร/แมกกาซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป เนื่องจากการจัดพิมพ์วารสาร/แมกกาซีนซึ่งต้องมีรอบการพิมพ์เป็นประจำ ให้ทำการตกลงแผนของระยะเวลาในการส่งต้นฉบับและเวลาในการรับมอบงานในแต่รอบของการพิมพ์  

                คลิกดู
« ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์

อนึ่งงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนที่ดี เริ่มจากต้นฉบับที่ดี ภาพที่คมชัด ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุด การพิมพ์ต้องได้คุณภาพ เมื่อได้นิตยสาร/แมกกาซีนที่ดีย่อมมีส่วนช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ข้อมูลในการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน

รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
การพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนจะมีขนาดและความหนาต่าง ๆ กัน มักมีขนาด A4 ส่วนการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนมีการพิมพ์ตั้งแต่สีเดียวจนถึงหลายสี

ขนาดของงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
ขนาด 10.25”x 15”, 7.5”x 10.25”, 5”x 7.5”,
         8.25”x 11.75”(
A4), 5.75”x 8.25”(A5
         สำหรับขนาดอื่น อาจทำให้มีการเสียเศษแผ่นพิมพ์

การพิมพ์ปกนิตยสาร/แมกกาซีน
กระดาษที่ใช้ทำปกนิตยสาร/แมกกาซีน
กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ)
เพื่อความประหยัด บางครั้งใช้กระดาษเนื้อเดียวกับเนื้อในนิตยสาร/แมกกาซีน

การพิมพ์และตกแต่งผิวปกของงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
มีการพิมพ์นิตยสาร /แมกกาซีน1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี (
CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท
พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่การออกแบบ
การพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนสามารถ
เคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV หรือปั๊มนูน (Embossing) ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping) หากต้องมีการเคลือบดังกล่าว ควรใช้กระดาษอาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 160 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป ไม่ม้วนตัว

เนื้อในงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
กระดาษที่ใช้ทำเนื้อในนิตยสาร/แมกกาซีน
กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษถนอมสายตา

การพิมพ์และตกแต่งผิวเนื้อในนิตยสาร/แมกกาซีน
มีการพิมพ์ 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า ใช้แม่สี 4 สี (
CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้   มักพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท อาจมีการตกแต่งผิวเพิ่มเติมเช่นเดียวกับปกนิตยสาร/แมกกาซีน
เรื่องของกระดาษ
ความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
องค์ประกอบของกระดาษ
สมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
กระบวนการผลิตกระดาษ
ชนิดของกระดาษ
มาตรฐานขนาดของกระดาษ
กระดาษสำหรับงานพิมพ์

เรื่องน่ารู้
ขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์

ข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
RGB vs CMYK
Colour Chart vs โรงพิมพ์

การจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
« คำศัพท์ด้านการพิมพ์
« คำศัพท์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

แบบของการเข้าเล่มงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
เย็บมุงหลังคา หรือไสสันทากาว ( ความหนาของเล่มนิตยสารไม่ควรต่ำกว่า 2 ม.ม.หากต้องการไสกาว)

เพิ่มเติม
สามารถทำการปั๊มไดคัท (
Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ บนปกหรือเนื้อในขึ้นอยู่กับการออกแบบ

การปรู๊ฟจากโรงพิมพ์ฯของงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
ปรู๊ฟจาก Computer Printer หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสี
ควรปรู๊ฟแบบ
Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟหากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง

ระยะเวลาการผลิตงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนสำหรับโรงพิมพ์ฯ
ส่งมอบภายใน 6 - 25 วัน (ขึ้นอยู่กับความหนาและจำนวนพิมพ์) หลังจากลูกค้าอนุมัติปรู๊ฟแล้ว

การส่งมอบงานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
ส่งมอบฟรีถึงมือลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลหากมียอดสั่งซื้อเกินหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป
ขอใบเสนอราคางานพิมพ์นิตยสาร

ขอใบเสนอราคางานพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิว
ต้องการกรอกแบบฟอร์มขอราคา งานพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน    คลิกที่นี่:     
« งานพิมพ์หนังสือ/งานพิมพ์วารสาร/งานพิมพ์รายงานประจำปี

 โรงพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน บริการทำนิตยสาร/แมกกาซีนทุกชนิดทุกประเภท ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ราคาย่อมเยาบริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:

นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิวนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์โบรชัวร์นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์แคตตาล็อกนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์รายงานประจำปีนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว        พิมพ์โบรชัวร์              พิมพ์แคตตาล็อก    พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร       พิมพ์นิตยสาร          พิมพ์รายงานประจำปี           พิมพ์โปสเตอร์              
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ปฏิทินนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์นามบัตรนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
         พิมพ์ปฏิทิน        พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด...         พิมพ์นามบัตร             พิมพ์หัวจดหมาย           พิมพ์ซองต่าง ๆ       พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ    พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ฉลากสินค้านอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีนแล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
     พิมพ์ฉลากสินค้า         พิมพ์กล่องกระดาษ           พิมพ์ถุงกระดาษ

 
 

                                                    << กลับหน้าแรกโรงพิมพ์ >>

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.