ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


สิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์

สุพรีมพริ้นท์เชี่ยวชาญในการพิมพ์ leaflets, brochures, catalogues, magazines, journals, posters, cards

    ในปัจจุบันสื่อในการเผยแพร่โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการมีให้เลือกหลายประเภท ความก้าวหน้าทางระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดสื่อใหม่ ๆ ขึ้น เช่น สื่อทางอินเตอร์เน็ท อย่างไรเสียสื่อที่ยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีสื่อหนึ่งก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งสิ่งพิมพ์เหล่านี้ได้แก่  leaflets (แผ่นพับ/ใบปลิว), brochures, catalogues, magazines, journals, posters, cards สิ่งพิมพ์แต่ละประเภทมีบทบาทและการใช้งานในด้านการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ที่ต่างกันออกไปคือ

Leaflets (แผ่นพับ/ใบปลิว) leaflets มีลักษณะเป็นแผ่น ๆ พิมพ์ลงบนกระดาษบางขนาดไม่ใหญ่มาก  leaflets อาจมีการพิมพ์สีเดียว สองสี หรือหลากสี มักพิมพ์ด้วยระบบ offset  leaflets อาจมีการพับครึ่ง พับสองทบ หรือหลายทบเพื่อให้ดูกะทัดรัด  leaflets เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้แจกถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง สามารถแจก ณ จุดขายสินค้าตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้า จะใช้พนักงานเป็นผู้แจก leaflets หรือวางในจุดที่ผู้สนใจสามารถ หยิบ leaflets เองก็ได้ เนื้อหาใน leaflets มักจะเป็นคำโฆษณาหรือส่งเสริมการขายสินค้า/บริการ หรืออาจบรรยายรายละเอียดของสินค้า/บริการต่าง ๆ

Brochures สิ่งพิมพ์ brochure มักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไปและมักมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของ brochures เพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรม และสินค้า/บริการต่าง ๆ คำว่า "brochures" นั้นเป็นที่มาจากภาษาฝรั่งเศส โดยใช้เรียกทับศัพท์ของสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่ง ในความหมายที่แท้จริงแล้ว brochures หมายความถึงหนังสือเล่มเล็กซึ่งก็หมายถึงจะต้องมีการเย็บเล่มเข้าด้วยกันนั่นเอง การแจกจ่าย brochures สามารถกระทำได้เช่นเดียวกับการแจกจ่าย leaflets และเนื้อหาใน brochures ก็มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายสินค้า/บริการ ตลอดจนบรรยายรายละเอียดของสินค้า/บริการต่าง ๆ เช่นเดียวกับ leaflets แต่ brochures สามารถให้รายละเอียดและแสดงภาพได้ดีกว่า leaflets จุดหนึ่งที่ brochures ต่างจาก leaflets ก็คือ leaflets มักใช้เป็นงานเฉพาะกิจ ใช้ในช่วงสั้น ๆ เช่น การส่งเสริมการขาย การแนะนำสินค้าในช่วงต้น ส่วน brochures มักใช้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า

Catalogues catalogues เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดทำเป็นเล่ม catalogues มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้า/บริการ มักมีภาพสินค้า มีคำบรรยายประกอบ จัดแบ่งประเภทสินค้า/การบริการเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา มักพิมพ์ด้วยระบบ offset สี่สีสวยงาม ทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนา ปัจจุบันอาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 เพราะสะดวกต่อการจัดเก็บ  catalogues บางเล่มบรรจุสินค้า/บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้หนังสือมีความหนามาก catalogues มีผลต่อการจำหน่ายสินค้า/บริการค่อนข้างสูง การจัดทำ catalogues จึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก

Magazines/Journals magazines/journals เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอเนื้อหา บทความเพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน หรือกลุ่มคนเฉพาะเจาะจง อาจมีภาพประกอบหรือไม่ก็ได้ มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคาหรือไสสันทากาว มักมีปกหน้า-หลังเป็นกระดาษหนากว่าด้านในและมักพิมพ์สอดสีสวยงาม ปัจจุบัน  magazines/journals อาจจะมีหลายขนาด ที่นิยมมากจะเป็นขนาด A4 หรือใกล้เคียงกับ A4 เนื้อหาด้านในใช้กระดาษปรู๊ฟ หรือกระดาษปอนด์ หรือกระดาษอาร์ต แล้วแต่ความเหมาะสมและงบประมาณ การพิมพ์  magazines/journals มักใช้ระบบ offset สีเดียว สองสี หรือสอดสี หรือมีหลายแบบในเล่มเดียวกัน magazines/journals จะมีการกำหนดรอบระยะเวลาในการออกเผยแพร่ เช่น เป็นรายเดือน รายสองเดือน เป็นต้น การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการใน magazines/journals จัดทำได้โดยแทรกหน้าโฆษณาบนปกหลังปกด้านในหรือตามหน้าต่างภายในเล่ม ซึ่งผู้ลงโฆษณาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าของ magazines/journals ตามแต่จะตกลงกัน นอกจากนี้ยังสามารถทำโฆษณาแฝงในบทความต่าง ๆ ของ magazines/journals ซึ่งก็มีปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง

Posters  poster เป็นสิ่งพิมพ์แผ่นเดียว ขนาดของ poster ที่เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปอยู่ที่ 24x36 นิ้วหรือใกล้เคียง แต่ poster ก็มีขนาดหลากหลาย บางชิ้นเล็กเท่าขนาด A4 หรือเล็กกว่า โดยปกติ poster จะมีการพิมพ์หน้าเดียว ซึ่งอาจพิมพ์สีเดียวหรือพิมพ์สอดสีด้วยระบบoffset  ระบบ inkjet ยังมีโปสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ จะพิมพ์โดยใช้ระบบ screen หรือระบบ inkjet  poster มักติดตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ผนัง ตู้กระจก เสาไฟฟ้า ฯลฯ  poster ใช้เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานดนตรี ภาพยนตร์ งานนิทรรศการ  ฯลฯ การจัดทำ poster ให้ประสบความสำเร็จจำต้องแสดงภาพให้น่าสนใจ และเนื้อหาต้องกระชับ มีหัวเรื่องเด่นสดุดตา สามารถเข้าใจได้ในช่วงเวลาสั้นที่สุด เนื่องจากผู้พบเห็นที่สัญจรไปมามีเวลาค่อนข้างสั้น การพิมพ์ที่ดีมีส่วนทำให้ poster นั้น ๆ ดูเด่นและดึงดูดความสนใจได้ดี นอกจากนี้ poster ที่สวยงามและ poster ที่มีชื่อเสียงจะมีคนเก็บสะสม นักสะสม poster บางรายจะเก็บ poster เก่ามาใส่กรอบรูปติดแสดงข้างผนัง

Cards/Postcards  cards/postcards เป็นสิ่งพิมพ์กระดาษหนามีขนาดเล็ก มีการพิมพ์หน้าเดียวหรือสองหน้า cards/postcards มักพิมพ์ด้วยระบบ offset สีเดียวหรือหลายสีก็ได้ สิ่งพิมพ์ cards/postcards มีการจัดทำไปใช้ในหลายโอกาส เช่น งานพิมพ์ cards แนะนำสินค้า/บริการ งานพิมพ์ cards สำหรับเทศกาลต่าง ๆ (cards อวยพร cards ส.ค.ส. การ์ดเชิญ cards แต่งงานฯลฯ) งานพิมพ์ cards ปฏิทิน งานพิมพ์ cards ส่งทางไปรษณีย์ เป็นต้น การพิมพ์ cards ที่ดีจะทำให้ cards นั้นน่าสนใจและสดุดสายตาโดยเฉพาะ cards แนะนำสินค้า/บริการซึ่งถ้ามีการออกแบบที่ดีประกอบกับการพิมพ์ที่มีคุณภาพจะทำให้ cards นั้นประสบความสำเร็จ ยังผลให้การขายสินค้า/บริการนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จด้วย

ขอเรียนเชิญติดต่อสอบถามโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์


สอบถามสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาเพิ่มเติมได้นะคะ ที่:

แผนกขาย
บริษัทสุพรีมพริ้นท์ จำกัด
 
โทร: 02722 0860, 02321 3452       แฟกซ์: 02722 0861

E-Mail:
sales.supremeprint@gmail.com

    สุพรีมพริ้นท์มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้โดยคลิกตามหัวข้อต่อไปนี้

บริการพิมพ์ leaflets (แผ่นพับ/ใบปลิว)

บริการพิมพ์ brochures

บริการพิมพ์ catalogues

บริการพิมพ์ magazines/journals

บริการพิมพ์ posters

บริการพิมพ์ cards/postcards
 
โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่างานเล็ก/งานใหญ่
    
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์


บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:      
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
 พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โบรชัวร์
 พิมพ์โบรชัวร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แคตตาล็อก
 พิมพ์แคตตาล็อก
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นิตยสาร
 พิมพ์นิตยสาร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์รายงานประจำปี
 พิมพ์รายงานประจำปี 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โปสเตอร์
 พิมพ์โปสเตอร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ปฏิทิน
 พิมพ์ปฏิทิน
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด... 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นามบัตร
 พิมพ์นามบัตร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย  
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์ซองต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ฉลากสินค้า
 พิมพ์ฉลากสินค้า
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
 พิมพ์ถุงกระดาษ
       


 

                                                     <<  กลับหน้าแรกโรงพิมพ์  >>Copyright © 2010 All Rights Reserved.