ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


บริการพิมพ์ leaflets (แผ่นพับ/ใบปลิว) article

โรงพิมพ์ leaflets

บริการงานพิมพ์ Leaflets (แผ่นพับ/ใบปลิว)

มืออาชีพงานพิมพ์ leaflets (แผ่นพับ/ใบปลิว) ทุกชนิดทุกประเภท รวดเร็วทันใจ คุณภาพสูง ราคามิตรภาพ พิมพ์ leaflets ด้วยระบบออฟเซ็ท, ระบบดิจิตอลคุณภาพสูง 

 โรงพิมพ์ของเรารับพิมพ์ leaflets (แผ่นพับ/ใบปลิว) คุณภาพสูง

การพิมพ์ leaflets โรงพิมพ์ของเราจะใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการดำเนินการพิมพ์ให้ท่าน

    โรงพิมพ์ leaflets คุณภาพมาตรฐานที่บริการพิมพ์งานทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว (One Stop Services) ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือสิ่งพิมพ์ leaflets ออกมาได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา และราคาย่อมเยาเป็นกันเอง  

    leaflets หมายถึงสิ่งพิมพ์ใดที่ขณะใช้งานมีการกางพับเข้าและกางออก จะเรียกสิ่งพิมพ์นั้นว่า "leaflets" ไม่ว่า leaflets นั้นจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือคู่มือสินค้าก็ตาม 

   ในการผลิตงานพิมพ์ leaflets ถ้าจะให้งาน leaflets ออกมาดีและมีคุณภาพมาตรฐานนั้น จะต้องดูแลรายละเอียดในทุก ๆ จุดและทุกขั้นตอนของการผลิต leaflets  ตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ การวางรูปแบบ การเลือกรูปมาใช้ประกอบ การให้สีสัน การใช้กระดาษ การใช้หมึก และการพิมพ์ สิ่งเหล่านี้โรงพิมพ์ของเรามีความเชี่ยวชาญสูง จากประสบการณ์ที่ผลิตงานพิมพ์ leaflets  มีทั้งบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ มาใช้บริการการพิมพ์ leaflets ของเรา

   Leaflets เป็นสื่อโฆษณาชนิดไดเร็คมาร์เก็ตติ้ง ที่ผู้ผลิตสามารถส่งตรงถึงผู้บริโภคทางไปรษณีย์ หรือแจกจ่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ มีลักษณะเป็นแผ่นกระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพ ข้อความ และองค์ประกอบอื่นเพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ใช้ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การศึกษา การรณรงค์ และในกิจการเฉพาะกิจอื่น ๆ รูปแบบของ leaflets นิยมใช้กระดาษขนาดที่เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะขนาด A4 ในการจัดทำโดยอาจพิมพ์สีเดียวหรือสอดสีก็ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของเจ้าของงาน และงบประมาณที่มีอยู่
    ลักษณะเด่นของ leaflets  คือ มีขนาดเล็ก หยิบถือได้สะดวก สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาก ค่าใช้จ่ายในการผลิต leaflets ตํ่าเมื่อเทียบกับสิ่งพิมพ์อื่นๆ และหากออกแบบให้มีลักษณะการพับที่น่าสนใจ จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อสินค้า หรือบริการนั้น ๆ

    โรงพิมพ์ของเรามีผลงานการพิมพ์ leaflets หลากหลายมากมาย มีทั้งบริษัทชั้นนำหลาย ๆ แห่งมาใช้บริการของโรงพิมพ์ leaflets ของเรา

                  คลิกดู  « ผลงานพิมพ์ leaflets


ขอเรียนเชิญติดต่อสอบถามโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ leaflets เพิ่มเติมได้นะคะ ที่:

แผนกขาย
บริษัทสุพรีมพริ้นท์ จำกัด
 
โทร: 02722 0860, 02321 3452       แฟกซ์: 02722 0861

E-Mail:
sales.supremeprint@gmail.com


ขั้นตอนการเตรียมงานพิมพ์ Leaflets

จัดทำแผนการการตลาด ในองค์กรใหญ่ ๆ นั้น การจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ leaflets เพื่อการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาด (Marketing Plan) ทั้งหมด ซึ่งต้องมีการทำวิจัยตลาดและผลิตภัณฑ์ (Marketing Research)  กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) จุดขาย ฯลฯ ซึ่งหากทำเต็มรูปแบบจะต้องใช้งบประมาณที่สูง สำหรับ SME สามารถจัดทำอย่างประหยัด เช่นการวิจัยตลาด ก็ใช้วิธีสอบถามกลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง การหาจุดขายผลิตภัณฑ์ ก็ใช้วิธีเปรียบเทียบสินค้าคู่แข่ง ฯลฯ อย่างไรเสีย ควรมีการวางแผนการตลาดบ้าง เช่นกลุ่มเป้าหมายคือใคร ในรอบปีจะมีการจัดรายการอะไรบ้าง มีการใช้สื่อโฆษณาอย่างไร มีงบประมาณเท่าไร เป็นต้น

กำหนดวัตถุประสงค์ ก่อนที่จะจัดทำพิมพ์ leaflets  จำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ในการจัดทำเสียก่อน เช่น ทำขึ้นเพื่อแนะนำสินค้าหรือบริษัทหรือส่งเสริมการขาย (Promotion) ด้วยการลด แลก แจก แถม หลังจากนั้นก็กำหนดหัวข้อที่จะบรรจุลงใน leaflets  กำหนดช่องทางการแจกจ่ายเช่น แจก leaflets หน้าร้าน แจก leaflets ตามศูนย์การค้าต่าง ๆ หรือส่ง leaflets ทางไปรษณีย์ถึงลูกค้าโดยตรง กำหนดแผนและช่วงเวลาการแจกจ่าย leaflets  และท้ายสุดให้กำหนดความคาดหวังที่จะได้รับ (ทั้งนี้ไม่ควรตั้งความคาดหวังไว้สูงเกินไป เช่นโดยปกติความคาดหวังจากการตอบรับทางไปรษณีย์ควรอยู่ที่ประมาณ 1 ถึง 5 %) ความคาดหวังอาจรวมถึงการรับรู้หรือการตอกย้ำความนึกคิดในผลิตภัณฑ์หรือการบริการนั้น ๆ ด้วย

กำหนดรูปแบบ ขนาด และจำนวนพิมพ์ วิธีง่าย ๆ วิธีหนึ่งในการกำหนดรูปแบบก็คือดูตัวอย่าง leaflets ที่มีอยู่ในท้องตลาด  leaflets ตามศูนย์การค้า หรือ leaflets ที่ได้รับทางไปรษณีย์ เลือกรูปแบบที่เหมาะกับงาน leaflets ที่จะทำ สำหรับขนาดให้เลือกดูจาก "ขนาดของ leaflets" ที่ระบุข้างล่างเพื่อความประหยัดไม่เสียเศษในการพิมพ์ ส่วนจำนวนพิมพ์ให้ดูจากความต้องการใช้งาน ท่านสามารถสอบถามราคาประเมินได้จาก โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ โดยระบุรูปแบบได้หลายรูปแบบหรือจำนวนพิมพ์ได้หลายระดับ ในขั้นนี้ควรจัดทำแบบร่างคร่าว ๆ (Layout) เพื่อดูว่าจะเดินเรื่องอย่างไรหน้าแรกมีหัวเรื่องและภาพประกอบอย่างไร ฯลฯ

ออกแบบจัดทำอาร์ตเวิร์ค ในปัจจุบันจะใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบและจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับภาพและการตกแต่งภาพ มักใช้ Adobe Photoshop ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดหน้า มักใช้ Adobe Indesign, Illustrator, Pagemaker ในการจัดทำต้นฉบับ leaflets  ให้คำนึงถึงหน้าแรกที่ผู้รับจะพบเห็น ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ต้องให้เด่นสดุดสายตา  leaflets บางชิ้นมีการทำไดคัตเป็นรูปให้ดูแปลกตา ข้อความในหน้าแรกของ leaflets ต้องกระชับสื่อถึงสิ่งที่ต้องการให้รับทราบ และเร้าใจให้อ่านรายละเอียดต่อไป ในหน้าอื่น ๆ ให้ผูกเรื่องราวและภาพอย่างต่อเนื่อง หากเป็น leaflets หลายทบให้ดูภาพหน้าที่ติดกันก่อนคลี่และหลังคลี่ให้ดำเนินอย่างสอดคล้องกัน หน้าสุดท้ายหรือส่วนสุดท้ายมักจะเป็นสถานที่ติดต่อหรือจุดที่ให้บริการ อนึ่ง ทางโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์มีบริการรับออกแบบจัดทำต้นฉบับงาน leaflets ให้ลูกค้าของเรา

สั่งพิมพ์งาน เมื่อจัดทำอาร์ตเวิร์คต้นฉบับของ leaflets เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งไฟล์งานและสั่งโรงพิมพ์ดำเนินตามขั้นตอนการพิมพ์ได้ต่อไป

                  คลิกดู  « ขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์


    อนึ่งงานพิมพ์ leaflets ที่ดี เริ่มจากต้นฉบับที่ดี ภาพที่คมชัด ใช้ซอฟแวร์ที่ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุด การพิมพ์ leaflets ต้องได้คุณภาพ เมื่อได้ leaflets ที่ดีย่อมมีส่วนช่วยทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ข้อมูลในการผลิต leaflets ของโรงพิมพ์ leaflets
 

ขนาดของการพิมพ์ leaflets
ขนาดของงานพิมพ์ leaflets เมื่อกางออก 15”x 21”, 10.25”x 15”, 7.5”x 10.25”, 5”x 7.5”, 3.5”x 5”
                         17”x 23.5”(A2), 11.75”x 17”(A3), 8.25”x 11.75”(A4), 5.75”x 8.25”(A5), 4.125”x 5.75”(A6)
                          สำหรับขนาดอื่นที่มิได้กล่าวไว้ อาจทำให้มีการเสียเศษแผ่นพิมพ์

กระดาษที่ใช้ผลิตงานพิมพ์ leaflets
ในการพิมพ์ leaflets นั้นจะต้องใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป
กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป
กระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ)

การพิมพ์และตกแต่งผิวบน leaflets
มีการพิมพ์ leaflets  1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วยระบบ offset หรือระบบ digital
พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่การออกแบบและความต้องการ
การพิมพ์ leaflets สามารถเคลือบ UV เคลือบ plastic เงา หรือเคลือบ plastic ด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊มนูน (Embossing) ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่าง ๆ (Hot Stamping) หากต้องมีการเคลือบดังกล่าว ควรใช้กระดาษอาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 128 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป ไม่ม้วนตัว

แบบของการพับ leaflets
พับ 2 ตอน  พับ 3 ตอน  พับ 4 ตอน  พับตัว Z  พับหน้าต่าง  พับ 2 ทบสลับข้าง
นอกจากนี้ยังมีวิธีพับแบบอื่น ๆ แล้วแต่การออกแบบ

เพิ่มเติมสำหรับงานพิมพ์ leaflets
สามารถทำการปั๊มไดคัท (Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบในการพิมพ์แผ่นพับหรือพิมพ์ใบปลิวนั้นๆ

การปรู๊ฟงานพิมพ์ leaflets จากโรงพิมพ์ฯ
ปรู๊ฟจาก Computer Printer หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสี
ควรปรู๊ฟแบบ Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟหากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง

ระยะเวลาการผลิตงานพิมพ์ leaflets ของโรงพิมพ์ฯ
ส่งมอบภายใน 3 – 5 วันหลังจากลูกค้าอนุมัติปรู๊ฟแล้ว
  
การส่งมอบงานพิมพ์ leaflets
ส่งมอบฟรีถึงมือลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลหากมียอดสั่งซื้อเกินห้าพันบาทขึ้นไป

ขอใบเสนอราคางานพิมพ์ leaflets
ต้องการกรอกแบบฟอร์มขอราคา งานพิมพ์แผ่นพับ/งานพิมพ์ใบปลิว    คลิกที่นี่:      « งานพิมพ์ leaflets


ตัวอย่างงานพิมพ์ leaflets ของ โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์

ตัวอย่างงานพิมพ์ leaflets

 ตัวอย่างงานพิมพ์ leaflets

 ตัวอย่างงานพิมพ์ leaflets

 ตัวอย่างงานพิมพ์ leaflets

 ตัวอย่างงานพิมพ์ leaflets โรงพิมพ์ leaflets  รับพิมพ์ leaflets และเป็นผู้เชี่ยวชาญพิมพ์สิ่งพิมพ์โฆษณาทุกชนิด
 
 


บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ leafletsนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์โบรชัวร์นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์แคตตาล็อกนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์นิตยสารนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์รายงานประจำปีนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว       พิมพ์โบรชัวร์              พิมพ์แคตตาล็อก     พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร        พิมพ์นิตยสาร         พิมพ์รายงานประจำปี           พิมพ์โปสเตอร์              
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ปฏิทินนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์นามบัตรนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆนอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
         พิมพ์ปฏิทิน        พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด...         พิมพ์นามบัตร             พิมพ์หัวจดหมาย           พิมพ์ซองต่าง ๆ       พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ    พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ฉลากสินค้านอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์นอกจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ leaflets แล้ว เรายังให้บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
      พิมพ์ฉลากสินค้า         พิมพ์กล่องกระดาษ           พิมพ์ถุงกระดาษ

 
 

                                                    << กลับหน้าแรกโรงพิมพ์ >>

 

 
สิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา

บริการพิมพ์ brochures article
บริการพิมพ์ catalogues article
บริการพิมพ์ catalogs article
บริการพิมพ์ magazines/journals article
บริการพิมพ์ posters article
บริการพิมพ์ cards/postcards articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.