ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


ขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์

 

    สิ่งพิมพ์เป็นสื่อชนิดหนึ่งซึ่งใช้สื่อสารกับผู้ดูหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำเสนอสิ่งที่ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตหรือเจ้าของงานต้องการให้ผู้ดูได้รับทราบ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆเช่น การดึงดูดความสนใจ การให้คำแนะนำตลอดจนการถ่ายทอดวิชาความรู้ เป็นต้น ซึ่งทำให้สิ่งพิมพ์มีความหลากหลายและเป็นสิ่งที่สามารถพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ หนังสือเรียน ไปจนถึงถุงใส่ของและกล่องยาสีพัน การออกแบบสิ่งพิมพ์จึงมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงหลายประการ เริ่มจากกระบวนการออกแบบ ไปจนถึงขั้นตอนการผลิต การเลือกวัสดุ และการเลือกผู้ผลิต
การออกแบบสิ่งพิมพ์ เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจหลายๆเรื่อง เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ผู้ทำงานต้องมีความรู้ในเรื่องหลักการออกแบบ  องค์ประกอบของการออกแบบ วิทยาการของกระบวนการผลิต วิทยาศาสตร์ของวัสดุ และการประสานความคิดของตนให้สอดคล้องกับความต้องการและข้อจำกัดด้านต่างๆของงาน เช่นเดียวกับงานศิลปะในสาขาประยุกต์ศิลป์อื่นเช่น การออกแบบตกแต่งภายใน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งงานของศิลปินหรือผู้ออกแบบต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ และสิ่งที่เจ้าของงานต้องการสื่อออกมา และยังต้องคำนึงถึงวิธีการผลิตตลอดจนวัสดุที่จะใช้ขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์

    นักออกแบบทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการจะสื่อ นักออกแบบอาจต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ดูหรือกลุ่มเป้าหมาย เช่นลักษณะการดำเนินชีวิต มุมมอง ทัศนคติและความชอบ เมื่อสามารถกำหนดแนวคิดของการออกแบบแล้วกระบวนการร่างแบบจึงเริ่มต้นขึ้น สามารถจัดลำดับขั้นตอนการออกแบบได้ดังนี้

1. ศึกษากลุ่มเป้าหมาย การที่จะทำให้งานออกแบบได้รับความสนใจ ผู้ออกแบบควรจะสื่อในสิ่งที่ผู้ดูเข้าใจ สนใจหรือชอบใจ จึงควรมีการศึกษาผู้ดูก่อนเพื่อให้งานออกแบบออกมาได้โดนใจ


2. กำหนดวัตถุประสงค์ของงาน เมื่อทราบว่างานออกแบบน่าจะมีเนื้อหาหรือเรื่องราวในแนวใด มีมโนทัศน์ (Concept) เป็นอย่างไร การกำหนดวัตถุประสงค์ของงานนี้ให้ดูภาพรวมของโครงการทั้งหมดเพื่อการวางแบบจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน เช่น การทำแผ่นพับโฆษณาสินค้าตัวหนึ่ง ให้ดูว่าสินค้าตัวนั้นมีมโนทัศน์ (Concept) อย่างไร รูปแบบ สีสัน ฯลฯ เป็นอย่างไร ตลอดจนการทำสื่ออื่น ๆ สำหรับสินค้านี้เป็นอย่างไร

3. กำหนดลักษณะของงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตั้งแต่รูปแบบของสิ่งพิมพ์ เช่น เป็น
แผ่นพับ หรือ โบรชัวร์ หรือ โปสเตอร์ ฯลฯ วัสดุที่ใช้สำหรับพิมพ์ การดำเนินเนื้อเรื่อง แนวภาพที่จะนำมาประกอบ ลักษณะตัวอักษรที่ปรากฏ สีสัน ตลอดจนงบประมาณที่จะใช้

4. เรียบเรียงเนื้อหา หัวเรื่องหลัก หัวเรื่องรอง รวบรวมภาพประกอบ (หากมี) หรือหาแนวลักษณะภาพที่ต้องการมาประกอบในชิ้นงาน ภาพดังกล่าวอาจเป็นภาพถ่าย ภาพกราฟฟิค รวมถึงภาพแอนนิเมชั่น
  

5. เลือกรูปแบบและ
การวางผัง (Layout) ที่เหมาะสมกับงาน

6. ทำการวางแบบ
เลย์เอ้าท์ นำส่วนประกอบต่างๆมาลองวางลงในหน้ากระดาษ เพื่อดูว่ามีมากพอหรือไม่ ต้องการเพิ่มเติมส่วนใด หรือต้องตัดอะไรออก ดูความเข้ากันของส่วนประกอบทั้งหมดโดยใช้องค์ประกอบศิลปะช่วยในการจัด

7. ตรวจสอบแบบที่จัดทำขึ้นว่าตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ น่าสนใจเพียงใด ยังผลให้โครงการประสบความสำเร็จเพียงใด ในงานประเภทบรรจุภัณฑ์อาจมีการนำบรรจุภัณฑ์ของคู่แข่งมาเปรียบเทียบดูจุดเด่นจุดด้อย ในบางโครงการที่สำคัญและใช้งบประมาณสูงโดยเฉพาะงานที่มีผลทางการตลาด อาจต้องทำการวิจัยทดสอบปฏิกริยาที่มีต่อสิ่งพิมพ์นั้น ๆ

8. กำหนดลักษณะของส่วนประกอบต่างๆของงานที่เหมาะสม เช่น แบบ  ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหา

9. ทำการถ่ายภาพต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบในชิ้นงานหากยังไม่มีมาก่อน ซึ่งอาจต้องอาศัยมืออาชีพพร้อมอุปกรณ์การถ่ายภาพในการจัดทำเพื่อให้ภาพที่ออกมาดูดีมีคุณภาพซึ่งจะยังผลให้ชิ้นงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ หากต้องใช้ภาพที่เป็นภาพกราฟฟิค ก็ให้ทำการสร้างและตกแต่งภาพขึ้นซึ่งปัจจุบันใช้โปรแกรมกราฟฟิค เช่น
 Adobe PhotoshopIllustrator ในการจัดทำ ในกรณีภาพถ่ายที่ได้มาหากยังไม่สมบูรณ์ตามที่ต้องการ ก็ใช้โปรแกรมกราฟฟิคมาตกแต่งเพิ่มเติมได้เช่นกัน

10. การทำต้นฉบับเหมือนพิมพ์ 
อาร์ตเวิร์ค (artwork) นำแบบร่างที่ลงตัวถูกต้องแล้ว มาทำให้เป็นขนาดเท่าของจริง ทั้งภาพและตัวอักษร ช่องไฟ และงานกราฟิคทุกอย่าง ซึ่งปัจจุบันจะใช้โปรแกรมจัดทำอาร์ตเวิร์คเช่น Adobe IndesignIllustrator เป็นต้น

11. ทำการตรวจทาน ดูความถูกต้องของภาษา ความเหมาะสมของรูปภาพ และการจัดวาง


12. แก้ไขรายละเอียดและปรับแต่งขั้นสุดท้าย นำส่งโรงพิมพ์เพื่อทำการจัดพิมพ์ต่อไป อนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาในการจัดพิมพ์ที่อาจเกิดจากการออกแบบ สามารถศึกษาได้ในหัวข้อ "
ข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์"บทความที่เกี่ยวเนื่อง:

« องค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์

« การจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด

โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทั้งงานใหญ่/งานเล็ก 
   
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์งานสี่สี พิมพ์สอดสี พิมพ์ออฟเซ็ท ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา

บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
พิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิว
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์โบรชัวร์
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์แคตตาล็อก
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/วารสาร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์นิตยสาร
พิมพ์นิตยสาร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์รายงานประจำปี
พิมพ์รายงานประจำปี
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์โปสเตอร์
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์ปฏิทิน
พิมพ์ปฏิทิน
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด.
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์นามบัตร
พิมพ์นามบัตร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
พิมพ์ซองต่าง ๆ
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มต่าง ๆ
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
บริการพิมพ์ฉลากสินค้า
พิมพ์ฉลากสินค้า
บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ
บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
พิมพ์ถุงกระดาษ

สร้างคุณค่าของสินค้า
               ด้วยถุงกระดาษเท่ๆ
สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญทำ ถุงกระดาษ
สุพรีมพริ้นท์ ช่วยทำถุงของคุณให้เด่นเป็นสง่า 

สุพรีมพริ้นท์
โรงพิมพ์ถุงกระดาษ ถุงช็อปปิ้ง (Shopping bags) ถุงหูหิ้ว ถุงน้ำตาล ถุงขาว ถุงใส่ของ ถุงร้อยเชือก ถุงโฆษณา เรารับทำถุงกระดาษทุกประเภท ราคาย่อมเยา

« ดูรายละเอียดบริการทำถุงกระดาษ
 

 

สายด่วนติดต่อฝ่ายขาย 
       โทร : 02722 0860, 02321 3452 ต่อ 103
     email : sales.supremeprint@gmail.com  
       
 line : Supremeprint

เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพ  


พบกับเนื้อหาทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การถ่ายภาพ

 ประวัติของกล้องถ่ายภาพ 
 หลักการทำงานของกล้อง 
 หลักการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน  
 Photo Gallery 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.