ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


องค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
    การออกแบบสิ่งพิมพ์นับเป็นสาขาหนึ่งของงานออกแบบ สามารถนำองค์ประกอบและหลักการออกแบบมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติม ซึ่งหลักและองค์ประกอบของการออกแบบมีดังต่อไปนี้
 
องค์ประกอบของการออกแบบ (The Elements of Design)

     องค์ประกอบต่าง ๆ ของการออกแบบสามารถนำมาใช้ประกอบกันเมื่อเริ่มคิดแบบและวาง
เลย์เอ้าท์ เป็นสิ่งที่ช่วยให้มีจุดยืนในการเริ่มต้นออกแบบ และเพิ่มความหลากหลายของงาน องค์ประกอบของการออกแบบได้แก่


เส้น (Line) เส้นคือการเชื่อมต่อของจุดสองจุดด้วยจุดหรือเครื่องหมายใด ๆ อย่างต่อเนื่องกัน  เส้นมีหลายลักษณะ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหนา เส้นบาง เส้นประ เป็นต้น

การใช้เส้นในงานออกแบบสิ่งพิมพ์
   • เป็นเส้นกรอบของรูปภาพหรือข้อความ
   • สร้าง
กริด (Grid)
   • จัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ
   • เน้นส่วนสำคัญ
   • เชื่อมส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
   • สร้างกราฟหรือผังข้อมูล
   • สร้างลวดลายด้วยเส้นสายรูปแบบต่าง ๆ
   • นำสายตาผู้ดูไปยังจุดที่ต้องการ หรือสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว
   • สร้างอารมณ์หรือโน้มนำความรู้สึก


รูปทรง (Shape) รูปทรงคือสิ่งที่มีความกว้างและความสูง มี 3 แบบคือ 
   1. รูปทรงเรขาคณิต  ได้แก่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม เป็นต้น
   2. รูปทรงตามธรรมชาติ เช่น ภูเขา รูปร่างของคนและสัตว์ต่าง ๆ
   3. รูปทรงดัดแปลงซึ่งได้มาจากการนำรูปร่างธรรมชาติมาทำให้เรียบง่ายขึ้น

การใช้รูปร่างในงานออกแบบสิ่งพิมพ์
   • จัดวางข้อความอยู่ภายในกรอบที่มีรูปทรงแบบต่าง ๆ
   • สร้างรูปแบบใหม่ ๆ
   • ใส่สีเป็นรูปทรงต่าง ๆ บนข้อความที่ต้องการเน้นหรือดึงดูดความสนใจ
   • ทำรูปทรงเฉพาะขึ้นแทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ
   • ตัดกรอบภาพเป็นรูปทรงที่แปลกออกไปเพื่อให้ดูน่าสนใจขึ้น


พื้นผิว (Texture) พื้นผิวคือสิ่งที่มองเห็นหรือสัมผัสได้บนผิวหน้าของงาน พื้นผิวที่ไม่เหมือนกันทำให้งานออกแบบเดียวกันดูแตกต่างกัน พื้นผิวจะเพิ่มมิติให้กับงาน และผู้ดูสามารถสัมผัสกับพื้นผิวที่นักออกแบบใช้กับงานได้

การใช้พื้นผิวในงานออกแบบสิ่งพิมพ์
   • เพื่อกระตุ้นอารมณ์และความรู้สึก
   • สร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดความสนใจ
   • ทำให้งานมีเอกลักษณ์
   • ลวงสายตาด้วยลวดลายและแสงเงาของพื้นผิว
   • สร้างมิติและความลึก


ช่องไฟ (Space) ช่องไฟคือพื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างหรือโดยรอบวัตถุ หรือตัวอักษร ช่องไฟทำให้สิ่งที่นำมาใส่ไว้ในหน้างานแยกออกจากกัน หรือดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้เกิดการเน้น และเป็นจุดพักสายตา

การใช้ช่องไฟในงานออกแบบสิ่งพิมพ์
   • ช่วยให้เรื่องราวใน
เลย์เอ้าท์ง่ายต่อการติดตาม
   • ช่วยให้แต่ละองค์ประกอบของงานดูเสมอกัน
   • เป็นจุดพักสายตา
   • ช่วยเน้นส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น ปล่อยให้มีช่องว่างรอบๆส่วนประกอบนั้นมากกว่าที่อื่น
   • ทำให้ตัวอักษรดูเด่นชัดขึ้น


ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุทั้งใหญ่หรือเล็กเป็นส่วนประกอบกันที่ทำให้เลย์เอ้าท์มีรูปแบบขึ้นมา การจัดขนาดส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ดีจะทำให้เลย์เอ้าท์น่าสนใจยิ่งขึ้นและดูเป็นระเบียบขึ้น ขนาดจะทำให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่ต้องการเน้น ช่วยดึงดูดความสนใจ และช่วยให้เลย์เอ้าท์ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม

การใช้ขนาดในงานออกแบบสิ่งพิมพ์
   • แสดงความสำคัญขององค์ประกอบ
   • ดึงดูดความสนใจ เช่น ใช้ขนาดที่ต่างกันเพื่อให้เกิดการตัดกัน
   • ทำให้มองเห็นองค์ประกอบแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้น
   • ทำให้งานดูมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งหน้า


ค่าความดำ (Value) ค่าความดำคือ ความมืดหรือความสว่างของพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งเกิดจากการไล่ค่าระดับความสว่างหรือความมืดที่อยู่ระหว่างขาวไปจนถึงดำ ค่าความดำนี้จะแสดงเฉดของสีต่าง ๆ เป็นเฉดของสีเทา เฉดสีเทาเหล่านี้จะมีค่าความดำจากอ่อนที่สุดไปถึงเข้มที่สุด ค่าความดำทำให้เกิดอารมณ์ ความหม่นมัวและความลึก

การใช้ค่าความดำในงานออกแบบสิ่งพิมพ์
   • ทำให้สิ่งของดูมีมิติ มีความลึก และมีแสงเงา
   • ทำให้รู้สึกถึงสิ่งของใดอยู่ด้าน สิ่งใดอยู่ด้านหลัง
   • ทำให้ภาพรวมเป็น
ภาพประเภทสว่าง (High Key) หรือมืด (Low Key) ตามปริมาณค่าความดำรวม
   • ใช้เน้นส่วนสำคัญ โดยให้ค่าความดำของส่วนที่ต้องการเน้นแตกต่างกับส่วนที่อยู่โดยรอบ 
   • ใช้นำสายตาไปยังจุดที่ต้องการ

โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทั้งงานใหญ่/งานเล็ก 
    
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์งานสี่สี พิมพ์สอดสี พิมพ์ออฟเซ็ท ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา

บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
พิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิว
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์โบรชัวร์
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์แคตตาล็อก
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/วารสาร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์นิตยสาร
พิมพ์นิตยสาร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์รายงานประจำปี
พิมพ์รายงานประจำปี
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์โปสเตอร์
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์ปฏิทิน
พิมพ์ปฏิทิน
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด.
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์นามบัตร
พิมพ์นามบัตร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
พิมพ์ซองต่าง ๆ
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มต่าง ๆ
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
บริการพิมพ์ฉลากสินค้า
พิมพ์ฉลากสินค้า
บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ
บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
พิมพ์ถุงกระดาษ


สร้างคุณค่าของ
สินค้า
               ด้วยถุงกระดาษเท่ๆ
สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญทำ ถุงกระดาษ
สุพรีมพริ้นท์ ช่วยทำถุงของคุณให้เด่นเป็นสง่า 

สุพรีมพริ้นท์
โรงพิมพ์ถุงกระดาษ ถุงช็อปปิ้ง (Shopping bags) ถุงหูหิ้ว ถุงน้ำตาล ถุงขาว ถุงใส่ของ ถุงร้อยเชือก ถุงโฆษณา เรารับทำถุงกระดาษทุกประเภท ราคาย่อมเยา

« ดูรายละเอียดบริการทำถุงกระดาษ
 

สายด่วนติดต่อฝ่ายขาย 
       โทร : 02722 0860, 02321 3452 ต่อ 103
     email : sales.supremeprint@gmail.com  
        line : Supremeprint 

เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพ  

พบกับเนื้อหาทฤษฎีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ  
การถ่ายภาพ

 • ประวัติของกล้องถ่ายภาพ 
 • หลักการทำงานของกล้อง 
 • หลักการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน  
 • Photo Gallery 

สี (Color) สีเป็นองค์ประกอบของการออกแบบที่มีความสำคัญมาก เพราะสีจะมีผลด้านอารมณ์ และความรู้สึก สียังทำให้เกิดภาพ ดึงดูดความสนใจ และบอกความรู้สึกของสิ่งต่าง ๆ ก่อนจะเลือกใช้สีต้องพิจารณาก่อนว่าต้องการใช้สีทำให้เกิดผลในลักษณะใด และสีใดที่เหมาะกับวัตถุประสงค์นั้น ๆ

การใช้สีในงานออกแบบสิ่งพิมพ์
   • สามารถดึงดูดสายตาให้เกิดความสนใจ
   • ช่วยสร้างอารมณ์ ความรู้สึก
   • ช่วยดึงสายตาว่าจุดใดเป็นจุดแรกที่ต้องการให้มอง
   • สามารถจัดองค์ประกอบของงานรวมกลุ่มกัน หรือจะแยกมันออกจากกันด้วยการเลือกใช้สีที่ต่างกันไป
   • ช่วยผสมผสานให้ภาพรวมมีความสมดุล
   • ใช้เน้นข้อความสำคัญหรือหัวเรื่อง


ตัวอักษร (Typography) 
ตัวอักษรเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างไปจากองค์ประกอบอื่น ตัวอักษรสามารถเรียงร้อยบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้อ่านได้โดยตรง ไม่ต้องแปลความหมายเหมือนเช่นองค์ประกอบอื่น ในขณะเดียวกันเราก็สามารถตกแต่งตัวอักษรโดยใช้รูปแบบ ขนาด และสีสัน มาจัดวางเป็นรูปแบบต่าง ๆ สร้างแรงดึงดูดให้สนใจและน่าติดตาม

การใช้ตัวอักษรในงานออกแบบสิ่งพิมพ์ 
   • ใช้บอกกล่าวข้อความที่องค์ประกอบอื่นไม่สามารถสื่อออกมาได้
   • ดึงดูดให้เกิดความสนใจด้วยขนาด สีสันและข้อความที่เร้าใจ
   • จัดลำดับความสำคัญและบอกเล่ารายละเอียดโดยจัดทำหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และเนื้อหา ฯลฯ
   • สามารถจัดเรียงตัวอักษรประกอบเป็นภาพ หรือรูปทรงต่าง ๆ โดยใช้แบบอักษร ขนาด และสีสัน ที่ต่าง ๆ กัน
   • สามารถจัดแบ่งเป็นกลุ่มก้อน จัดวางและใช้ช่องไฟ สีสันตลอดจนองค์ประกอบอื่นในการแบ่งแยกให้เป็นระเบียบ ง่ายต่อการสื่อสาร และดูสวยงาม
   • ใช้ขยายความ หรืออธิบายภาพประกอบต่าง ๆ


หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ (The Principles of Design)

หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์เป็นหลักในการพิจารณาว่าจะใช้องค์ประกอบของการออกแบบอย่างไร และช่วยให้สามารถผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานจนจัดวางเป็นเลย์เอ้าท์ที่ดีได้

หลักการออกแบบฯ มี 4 ข้อดังนี้


 1.  ความสมดุล (Balance) สมดุลคือการกระจายอย่างทั่วถึงของน้ำหนัก ในงานออกแบบสิ่งพิมพ์ น้ำหนักของส่วนประกอบต่าง ๆ เป็นน้ำหนักที่สายตารู้สึกเมื่อมองส่วนประกอบนั้น ๆ  ทุกส่วนบน
เลย์เอ้าท์มีน้ำหนักซึ่งรู้สึกได้จากขนาด ความมืดหรือความสว่าง สีและความเข้มของสี ความหนาและบางของเส้น ความสมดุลมีสองแบบ คือสมดุลที่กระจายเท่ากันทั้งซ้ายขวาของศูนย์กลาง (Symmetrical Balance) และความสมดุลที่เกิดจากการนำส่วนประกอบที่มีขนาดไม่เท่ากันมาจัดวางแต่เมื่อดูโดยรวมแล้วน้ำหนักทั้งหมดสมดุลกัน (Asymmetry Balance)  องค์ประกอบของการออกแบบที่นำมาใช้เพื่อสร้างความสมดุลได้แก่ รูปร่าง ขนาด ค่าความดำ สี
 
     Symmetrical Balance จะให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง เหมาะสำหรับสิ่งพิมพ์ที่ต้องการสื่อถึงความมีระเบียบแบบแผน และความอนุรักษ์นิยม

     Asymmetrical Balance  จะสื่อถึงความขัดแย้ง ความหลากหลาย ความไม่เป็นระเบียบ และความประหลาดใจ

การสร้างความสมดุล
   • กำหนดจุดศูนย์กลางของชิ้นงาน
   • ส่วนประกอบเล็กๆหลายชิ้นสามารถสมดุลกับส่วนประกอบใหญ่หนึ่งชิ้น
   • ใช้รูปร่างที่แปลกออกไปหนึ่งหรือสองชิ้นร่วมกับรูปร่างทั่ว ๆ ไป
   • เว้นช่องว่างสีขาวให้มากรอบ ๆ คอลัมน์สีเข้ม หรือรูปภาพมืด ๆ
   • ตัวอักษรที่หนาหนัก ควรมีภาพสีสว่าง สดใสมาช่วยให้สว่างขึ้น
   • ภาพถ่ายหรือภาพประกอบสีทึม ควรวางตัวหนังสือชิ้นเล็กๆหลายชิ้นประกอบเข้าไป และเว้นช่องไฟสีขาวโดยรอบเยอะ ๆ


2. จังหวะ (Rhythm) จังหวะคือรูปแบบที่เกิดจากการซ้ำกันขององค์ประกอบต่างๆ การซ้ำกันขององค์ประกอบเดียวกันในลักษณะที่สม่ำเสมอ และความแตกต่างเช่น การเปลี่ยนรูปร่าง ขนาด หรือตำแหน่งขององค์ประกอบ เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการมองเห็นจังหวะในงานออกแบบ การวางองค์ประกอบซ้ำ ๆ กันที่ระยะห่างเท่า ๆ กันทำให้เกิดความรู้สึกราบเรียบ จังหวะที่เท่า ๆ กัน สงบและผ่อนคลาย การเปลี่ยนขนาดและช่องไฟของส่วนประกอบอย่างฉับพลันจะทำให้เกิดจังหวะเร็วและมีชีวิตชีวา และสร้างความรู้สึกน่าตื่นเต้น

การสร้างจังหวะในงานออกแบบ
   • วางองค์ประกอบเดิมซ้ำกันและให้มีช่องไฟเท่ากัน
   • วางองค์ประกอบเดิมในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และขยายช่องไฟขึ้นให้รับกัน
   • มีการกลับความหนาบางของตัวอักษร เช่นให้มีตัวอักษรบางเบา สลับกับตัวทึบหนา
   • วางองค์ประกอบเดิมในหลาย ๆ จุดบน
เลย์เอ้าท์
   • ถ้ามีหลายหน้าอาจวางองค์ประกอบเดิมที่จุดเดียวกันบนทุก ๆ หน้า


3.  การเน้น (Emphasis) การเน้นคือการทำให้องค์ประกอบหนึ่งเป็นที่สังเกตเห็นก่อนส่วนอื่น ๆ  จะเกิดขึ้นเมื่อองค์ประกอบนั้นแตกต่างจากองค์ประกอบอื่น บนงานออกแบบทุกชิ้นควรมีจุดเด่นนี้เพื่อดึงดูดสายตาของผู้ดูไปสู่ส่วนสำคัญของงาน แต่ถ้ามีจุดเด่นมากเกินไปก็อาจไม่เกิดผลตามที่ต้องการ

การทำให้เกิดจุดสนใจ
   • วางรูปภาพที่ต้องการเน้นให้กรอบภาพมีรูปทรงแปลกออกไปท่ามกลางรูปที่มีกรอบสี่เหลี่ยมและมีช่องไฟเท่า ๆ กัน
   • ใช้เส้นโค้งเป็นรูปร่างของตัวอักษรที่จะเน้นท่ามกลางตัวอักษรตรง ๆ
   • ใช้ตัวอักษรสีหรือรูปแบบตัวอักษรที่ต่างออกไปเมื่อต้องการเน้น
   • ใช้ตัวอักษรขาวบนพื้นสีสำหรับสิ่งที่จะเน้น
   • ใช้ตัวหนาสำหรับหัวข้อและตัวอักษรที่บางลงสำหรับเนื้อหา


4.  เอกภาพ (Unity) เอกภาพทำให้งานออกแบบดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะช่วยผู้อ่านรู้ว่าเป็นงานชิ้นเดียวกัน ใช้
กริด (Grid) เพื่อวางกรอบโครงร่างของงาน (การเว้นคั่นหน้า คั่นหลัง คอลัมน์ การเว้นช่องไฟ และสัดส่วน) ให้เป็นระบบระเบียบ การจัดกลุ่มให้องค์ประกอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้ดูเรื่องการซ้ำกันของสี รูปร่างและพื้นผิว เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นตัวอักษร หัวเรื่อง รูปภาพ ภาพถ่าย เป็นงานเดียวกัน

การสร้างเอกภาพ
   • ใช้ตัวอักษรเพียงหนึ่งหรือสองแบบตลอดชิ้นงาน ถ้าจะให้มีการตัดกันให้ใช้ขนาดที่แตกต่างกัน
   • ให้มีความสม่ำเสมอในเรื่องแบบตัวอักษร ขนาดของหัวข้อ หัวข้อย่อย และข้อความ
   • เลือกภาพที่มีโครงสีคล้ายคลึงกัน
   • วางรูปภาพและคอลัมน์ในเส้น
กริดเดียวกัน
   • เลือกใช้สีจากชุดสีเดียวกันตลอดทั้งงาน
   • ให้มีการซ้ำกันของสี รูปร่างและพื้นผิวในที่ต่าง ๆ ตลอดทั้งงานบทความที่เกี่ยวเนื่อง:

« ขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์

« การจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริดCopyright © 2010 All Rights Reserved.