ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


เรื่องของแสงและเงา (Light and Shade) article
แสงเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดภาพที่ตาของเราสามารถมองเห็น แสงที่เราเห็นเป็นสีขาวประกอบด้วยคลื่นแสงของสีหลาย ๆ สีมารวมกัน เมื่อแสงเดินทางไปกระทบวัตถุหนึ่ง ๆ คลื่นแสงของสีบางสีถูกวัตถุดูดกลืนไปและสะท้อนคลื่นแสงสีอื่นเข้าสู่ตาเราทำให้เรามองเห็นวัตถุเป็นสีนั้น การที่ตาของเราเห็นความเข้มของแสงที่บริเวณต่าง ๆ บนผิวของวัตถุไม่เท่ากันเนื่องมาจากระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดแสงกับผิวของวัตถุที่บริเวณต่าง ๆ ยาวไม่เท่ากัน และระนาบของผิวของวัตถุทำมุมกับแหล่งกำเนิดแสงไม่เท่ากัน บริเวณที่สว่างที่สุดบนผิววัตถุเรียกว่า Highlight ส่วนบริเวณของวัตถุที่ไม่ถูกแสงกระทบจะพบกับความมืด ความมืดบนผิวของวัตถุจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่ามีแสงจากที่ใดที่หนึ่งมากระทบน้อยหรือมาก บริเวณที่มืดที่สุดบนผิววัตถุเรียกว่า High Shade การที่แสงส่องมายังวัตถุ จะถูกตัววัตถุบังไว้ทำให้เกิดเงาของวัตถุไปปรากฏบนพื้นที่ที่วางวัตถุนั้น บริเวณของเงาจะแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ส่วนที่มืดที่สุดเรียกว่า Umbra ส่วนที่มืดปานกลางเรียกว่า Penumbra ส่วนที่มืดน้อย เป็นวงจาง ๆ ถัดจาก Penumbra เรียกว่า Antumbra ซึ่งบางครั้งจะไม่ปรากฏชั้นของ Antumbra ให้เห็น

        
                                                             ภาพจาก www.sharon-whyte.hubpages.com

 
คุณภาพของแหล่งกำเนิดแสงมีความสำคัญมาก แหล่งกำเนิดแสงที่ดูมีขนาดเล็กเช่นหลอดไฟ หรือดวงอาทิตย์ (เนื่องจากอยู่ไกลจากโลก) เมื่อตกกระทบลงบนผิวของวัตถุจะปรากฏจำนวนชั้นความแตกต่างของความเข้มของแสงมีน้อย กล่าวคือที่สว่างสว่างมาก ที่มืดก็มืดมาก ส่วนบริเวณที่สว่างกลาง ๆ มีน้อย (High Contrast) ทำให้ภาพของวัตถุดูแข็ง ขาดความนุ่มนวล  หากแหล่งกำเนิดแสงมีขนาดกว้างใหญ่  เช่น ช่วงที่พระอาทิตย์อยู่หลังก้อนเมฆ ท้องฟ้าบริเวณนั้นเปรียบเหมือนแผ่นแสงขนาดใหญ่ที่ส่องลงมา หรือช่องหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ปูด้วยกระจกฝ้า/พลาสติกขาวขุ่นและมีแสงส่องจากอีกด้านหนึ่ง เมื่อแสงดังกล่าวกระทบลงบนวัตถุจะทำให้ภาพของวัตถุดูนุ่มนวล ถือเป็นแสงที่มีคุณภาพ ในสตูดิโอถ่ายภาพนั้น ไฟแฟลชถือเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ด้อยคุณภาพเช่นเดียวกับแสงจากหลอดไฟ แต่เมื่อหุ้มด้วยกระโจมกระจายแสง (Soft Box) ลักษณะแสงที่ได้จะเป็นแผ่น ทำให้แสงตกกระทบบนวัตถุดูนุ่มขึ้น
www.hawksphotovideo.co.uk

                   
                                                                                                  ภาพจาก www.
buzzlington.blogspot.com


การถ่ายภาพจึงให้คำนึงถึงแหล่งที่มาของแสง คุณภาพของแสงเป็นสำคัญ ในทางปฏิบัติแสงบนวัตถุที่จะถ่ายนั้นอาจมาจากหลายทิศทาง อาจจะมาจากการสะท้อนบนผิววัตถุอื่น เช่นผนังตึก หรือมาจากแหล่งกำเนิดแสงอื่น เช่นแสงจากหลอดไฟ ช่างภาพจึงต้องฝึกให้มีทักษะในการมองชั้นความเข้มของแสงบนผิววัตถุว่ามีมากน้อยเพียงใด (ภาพของวัตถุดูนุ่มนวลหรือไม่) นอกจากนี้ให้ดูเรื่องทิศทางที่มาของแหล่งกำเนิดแสง โดยปกติจะเลี่ยงไม่ให้แสงมาจากด้านหลังของช่างภาพ เนื่องจากทำให้วัตถุดูแบนขาดมิติ ทิศของแสงที่ดีควรทำมุม 45 องศากับวัตถุ ในด้านที่มืดของวัตถุ หากมีฉากสีขาวช่วยสะท้อนแสงจะช่วยทำให้วัตถุดูนุ่มนวลขึ้น อนึ่งการถ่ายภาพที่ใช้แสงแข็ง ๆ หรือเล่นกับเงาของวัตถุก็สามารถทำให้ภาพดูโดดเด่นได้เช่นกันขึ้นอยู่กับงานสร้างสรรค์ของช่างภาพแต่ละคนในเรื่องของสีสันของภาพนั้น การถ่ายภาพไม่จำเป็นต้องได้ภาพที่มีสีสันสดใสเสมอไป ภาพที่มีโทนสีออกไปทางสีหนึ่งสีใดก็สามารถให้ความหมาย สร้างอารมณ์ และทำให้ภาพน่าสนใจได้ แม้แต่จะเป็นภาพสีขาวดำหรือภาพที่ใช้สีเดียว (Mono Tone) ภาพบางภาพให้ความรู้สึกที่ดีกว่าภาพที่มีสีสันเสียอีก ภาพที่มีชื่อเสียงที่เป็นภาพขาวดำก็มีอยู่มากมาย

 
โรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท 
   
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี พิมพ์ออฟเซ็ท ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษางานพิมพ์


บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:      
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
 พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โบรชัวร์
 พิมพ์โบรชัวร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แคตตาล็อก
 พิมพ์แคตตาล็อก
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นิตยสาร
 พิมพ์นิตยสาร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์รายงานประจำปี
 พิมพ์รายงานประจำปี 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โปสเตอร์
 พิมพ์โปสเตอร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ปฏิทิน
 พิมพ์ปฏิทิน
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด... 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นามบัตร
 พิมพ์นามบัตร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย  
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์ซองต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ฉลากสินค้า
 พิมพ์ฉลากสินค้า
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
 พิมพ์ถุงกระดาษ
       สร้างคุณค่า
ของ

สินค้า
               ด้วย
ถุงกระดาษเท่ๆ

สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญทำ ถุงกระดาษ

สุพรีมพริ้นท์ ช่วยทำถุงของคุณให้เด่นเป็นสง่า 

สุพรีมพริ้นท์
โรงพิมพ์ถุงกระดาษ ถุงช็อปปิ้ง (Shopping bags) ถุงหูหิ้ว ถุงขาว ถุงน้ำตาล ถุงใส่ของ ถุงร้อยเชือก ถุงโฆษณา เรารับทำถุงกระดาษทุกประเภท ราคาย่อมเยา

« ดูรายละเอียดบริการทำถุงกระดาษ
 

สายด่วนติดต่อฝ่ายขาย 
       โทร : 02722 0860, 02321 3452 ต่อ 103
     email : sales.supremeprint@gmail.com  
       
 line : Supremeprint


 
เทคนิคการถ่ายภาพขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้การใช้กล้อง article
องค์ประกอบของภาพ article
อารมณ์และความหมายของภาพ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.