ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletแผ่นพับ/ใบปลิว : รับทำ/พิมพ์
bulletโบรชัวร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletแคตตาล็อก : รับทำ/พิมพ์
bulletหนังสือ/วารสาร : รับทำ/พิมพ์
bulletนิตยสาร/แมกกาซีน: รับทำ/พิมพ์
bulletรายงานประจำปี : รับทำ/พิมพ์
bulletโปสเตอร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletปฏิทิน : รับทำ/พิมพ์
bulletการ์ด/บัตรเชิญ : รับทำ/พิมพ์
bulletนามบัตร : รับทำ/พิมพ์
bulletหัวจดหมาย : รับทำ/พิมพ์
bulletซองกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแฟ้มกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแบบฟอร์ม : รับทำ/พิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์อื่นๆ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletฉลากสินค้า : รับทำ/พิมพ์
bulletกล่องบรรจุภัณฑ์ : รับทำ/พิมพ์
bulletถุงกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
bulletรับถ่ายภาพ/ทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletกระดาษ: ความหมาย/ความเป็นมา
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletการพิมพ์: ความหมาย/วิวัฒนาการ
bulletประวัติการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งทำงานพิมพ์
bulletข้อควรระวังในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับ...
bulletถาม / ตอบ โรงพิมพ์ >>
dot
อื่น ๆ
dot
bulletบริหารและจัดการ


ค้นหาด้วยกูเกิ้ล


การใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์

                          
 

การใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์


ขนาดมาตรฐานของกระดาษแบบแผ่น

ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษขนาดใหญ่สำหรับใช้ในโรงพิมพ์จะมีการบรรจุกระดาษเป็นห่อ ๆ ละ 500 แผ่นซึ่งเรียกว่า 1 รีม และมีการจัดขนาดของกระดาษเป็นมาตรฐานดังนี้
 
                   ขนาด         31 x 43    นิ้ว
                   ขนาด         35 x 43    นิ้ว
                   ขนาด         28 x 40    นิ้ว
                   ขนาด         25 x 36    นิ้ว
                   ขนาด         24 x 35    นิ้ว
 

(นอกจากนี้ยังมีกระดาษบางประเภทซึ่งมีขนาดบรรจุสำหรับจำหน่ายต่างไปจากที่กล่าวมาแล้วนี้) 

ในการพิมพ์สิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์มักใช้ขนาด 31 x 43 นิ้ว, 35 x 43 นิ้วและ 28 x 40 นิ้ว ส่วนการพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไปรวมถึงหนังสือต่างๆ มักใช้ขนาด 31 x 43 นิ้ว, 25 x 36 นิ้ว และ 24 x 35 นิ้ว (ขนาด 31 x 43 นิ้ว เป็นขนาดที่จัดสำหรับมาตรฐานรหัสชุด B ซึ่งใหญ่กว่าขนาด B1 เล็กน้อยเพื่อเผื่อไว้สำหรับขบวนการพิมพ์ ส่วนขนาด 25 x 36 นิ้ว และ 24 x 35 นิ้ว เป็นขนาดที่จัดสำหรับมาตรฐานรหัสชุด A ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า A1 เล็กน้อย) อนึ่งกระดาษแต่ละชนิดแต่ละน้ำหนักอาจไม่มีขนาดจำหน่ายครบตามขนาดมาตรฐานที่ระบุไว้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายแต่ละราย
 

ขนาดพิมพ์

เครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบป้อนแผ่นมีขนาดต่าง ๆ กัน ซึ่งยังผลให้ต้องตัดเจียนกระดาษที่สั่งซื้อมาให้เหมาะเครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องก่อนที่จะนำมาพิมพ์งาน ขนาดของเครื่องพิมพ์จะเรียกตามขนาดกระดาษที่ใหญ่ที่สุดที่สามารถเข้าเครื่องได้ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ 

               ขนาดตัดหนึ่ง             พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  35 x 49 นิ้ว
               ขนาดตัดสอง              พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  25 x 36 นิ้ว
               ขนาดตัดสองพิเศษ     พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  28 x 41 นิ้ว
               ขนาดตัดสาม              พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  21 x 31 นิ้ว
               ขนาดตัดสี่                  พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  18 x 25.5 นิ้ว
               ขนาดตัดสี่พิเศษ         พิมพ์กระดาษได้ใหญ่สุด  21 x 28 นิ้ว
 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก คือ ขนาดตัดห้า ขนาดตัดแปด ขนาดตัดสิบเอ็ด หรือเล็กกว่านั้น   เครื่องพิมพ์ในระบบออฟเซ็ทแบบป้อนม้วนจะวัดขนาดด้วยข้อจำกัดของเส้นรอบวงของโมลพิมพ์ โดยมีขนาดด้านเข้าเครื่องตายตัว ส่วนด้านขวางเครื่องสามารถปรับความกว้างได้ ส่วนใหญ่เครื่องพิมพ์ที่มีอยู่จะมีขนาดด้านเข้าเครื่องจะมี 21 นิ้ว กับ 24 นิ้ว

ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ ให้คำนึงถึงชิ้นงานเทียบกับแผ่นพิมพ์เพื่อเป็นการประหยัดและไม่ให้เกิดการเสียเศษกระดาษ สำหรับการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์แบบป้อนแผ่น ให้นำชิ้นงานมาวางลงในกระดาษขนาดพิมพ์ซึ่งถูกตัดแบ่งมาจากขนาดมาตรฐานต่าง ๆ (เช่น กระดาษขนาด 31 x 43 นิ้ว เข้าเครื่องตัดสี่ ต้องแบ่งสี่ส่วนได้แผ่นพิมพ์ขนาด 15.5 x 21.5 นิ้ว) ว่ามีการเสียเศษมากน้อยเพียงใด แต่ทั้งนี้ต้องไม่วางชิดจนเกินไป ให้มีการเว้นช่องว่างระหว่างชิ้นงานไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร และเว้นระยะห่างของชิ้นงานจากขอบกระดาษด้านยาวด้านหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20 มิลลิเมตร ส่วนด้านที่เหลือไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร

ชนิดและรายละเอียดของกระดาษที่มีจำหน่ายเป็นแผ่น

เนื่องจากแหล่งผลิตกระดาษมาจากหลาย ๆ แหล่งและมีความแตกต่างกันในกรรมวิธีการผลิตและการกำหนดรายละเอียด ข้อมูลตามตารางข้างล่างจึงเป็นแนวทางเพื่อให้เห็นภาพรวม ในทางปฏิบัติอาจมีรายละเอียดที่ต่างกันออกไป

 

ขนาด (นิ้ว) น้ำหนัก (กรัม/ตารางเมตร)           เหมาะสำหรับประเภทงาน
กระดาษปรู๊ฟ 31x43 48.8, 50, 55

หนังสือพิมพ์ หนังสือ  แผ่นพับ

กระดาษแบ้งก์ 31x43  25x35.5 45, 55, 70, 80, 100 แบบฟอร์มต่าง ๆ
กระดาษปอนด์ 31x43  24x35 55, 60, 70, 80, 100, 120 แผ่นพับ หนังสือ แบบฟอร์ม
กระดาษถนอมสายตา 31x43  24x35 65, 70, 75 หนังสือ แผ่นพับ
กระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 31x43  24x35 25x36 85, 90, 100, 105, 115, 120, 128, 130, 150, 157, 160 แผ่นพับ โบร์ชัวร์ หนังสือ
กระดาษอาร์ตมันหน้าเดียว 31x43 75, 80, 85, 90 ฉลากบรรจุภัณฑ์
กระดาษคราฟท์ขาว 31x43  35x47 100, 110, 120 ถุงกระดาษ
กระดาษคราฟท์น้ำตาล 31x43  35x47 80, 110, 125 ถุงกระดาษ ซองเอกสาร
กระดาษการ์ดสี 31x43  25x35.5 34x40.5 110, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 350 แฟ้ม ปกหนังสือ การ์ด
นามบัตร
กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 31x43 170, 180,190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 275, 280, 300, 325, 330, 350, 380, 390 กล่องบรรจุภัณฑ์ ป้าย
กระดาษอาร์ตการ์ดสองหน้า 31x43  25x36 190, 210, 230, 260, 300, 310, 360 ปกหนังสือ กล่อง ป้าย 
นามบัตร

 

กระดาษกล่องขาว (ไม่เคลือบผิว)

31x43  35x43 180, 230, 250, 270, 290, 310, 350, 400, 450, 500 กล่องบรรจุภัณฑ์ ป้าย
กระดาษกล่องแป้ง  (เคลือบผิวมัน) 31x43  35x43 250, 270, 310, 350, 400, 450, 500, 550, 600 กล่องบรรจุภัณฑ์ ป้าย
กระดาษกล่องแป้งหลังขาว 31x43  35x43 220, 250, 270, 310, 350, 400, 450, 500, 550, 600 กล่องบรรจุภัณฑ์ ป้าย
กระดาษแข็ง 31x27 430, 535, 642, 752, 845, 1110, 1324, 1544, 1730, 2000 ใส้ในปกแข็ง ปฏิทินตั้งโต๊ะบรรจุภัณฑ์
กระดาษแฟนซีต่างๆ 25x37  31x43 100, 120, 160, 200, 240, 300, 360 นามบัตร หัวจดหมาย ปกและเนื้อในหนังสือ


 

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท 

บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี พิมพ์ออฟเซ็ท ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษางานพิมพ์ 

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
พิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิว

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์โบรชัวร์

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์แคตตาล็อก

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/วารสาร

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร
พิมพ์นิตยสาร

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์รายงานประจำปี
พิมพ์รายงานประจำปี

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์โปสเตอร์

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ปฏิทิน
พิมพ์ปฏิทิน

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดประเภทต่าง ๆ
พิมพ์การ์ด/บัตรเชิญ

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นามบัตร
พิมพ์นามบัตร

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย
พิมพ์หัวจดหมาย

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ซองกระดาษ
พิมพ์ซองกระดาษ

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์แฟ้มกระดาษ

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์แบบฟอร์ม

 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ฉลากสินค้า
พิมพ์ฉลากสินค้า

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ถุงกระดาษ
พิมพ์ถุงกระดาษ

 

 

จำหน่ายปฏิทินราคาพิเศษ

จำหน่าย/พิมพ์ปฏิทินราคาพิเศษ โรงพิมพ์ ของเราขอเสนองานพิมพ์ปฏิทิน (Calendars) ในราคาสุดพิเศษ ไม่ว่าปฏิทินจำนวนน้อยไม่กี่ชุด จนถึงปฏิทินจำนวนมากเรามีแบบปฏิทินให้้เลือกมากมาย

สายด่วนติดต่อฝ่ายขาย 
        โทร : 0 2722 08600 2321 3452 ต่อ 103
     email : 
sales.supremeprint@gmail.com  
       
 line : 
Supremeprint 


    สร้างคุณค่าของสินค้า
               ด้วยถุงกระดาษเท่ๆ
สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญทำ ถุงกระดาษ
สุพรีมพริ้นท์ ช่วยทำถุงของคุณให้เด่นเป็นสง่า 

สุพรีมพริ้นท์: 
โรงพิมพ์ถุงกระดาษ ถุงช้อปปิ้ง (Shopping bags) ถุงหูหิ้ว ถุงใส่ของ ถุงน้ำตาล ถุงร้อยเชือก ถุงโฆษณา เรารับทำถุงกระดาษทุกประเภท ราคาย่อมเยา

« ดูรายละเอียดบริการทำถุงกระดาษ 

สายด่วนติดต่อฝ่ายขาย 
        โทร : 0 2722 08600 2321 3452 ต่อ 103
     email : 
sales.supremeprint@gmail.com  
       
 line : 
Supremeprint 

 

 
 

กลับหน้าแรกโรงพิมพ์