ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletแผ่นพับ/ใบปลิว : รับทำ/พิมพ์
bulletโบรชัวร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletแคตตาล็อก : รับทำ/พิมพ์
bulletหนังสือ/วารสาร : รับทำ/พิมพ์
bulletนิตยสาร/แมกกาซีน: รับทำ/พิมพ์
bulletรายงานประจำปี : รับทำ/พิมพ์
bulletโปสเตอร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletปฏิทิน : รับทำ/พิมพ์
bulletการ์ด/บัตรเชิญ : รับทำ/พิมพ์
bulletนามบัตร : รับทำ/พิมพ์
bulletหัวจดหมาย : รับทำ/พิมพ์
bulletซองกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแฟ้มกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแบบฟอร์ม : รับทำ/พิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์อื่นๆ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletฉลากสินค้า : รับทำ/พิมพ์
bulletกล่องบรรจุภัณฑ์ : รับทำ/พิมพ์
bulletถุงกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
bulletรับถ่ายภาพ/ทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletกระดาษ: ความหมาย/ความเป็นมา
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletการพิมพ์: ความหมาย/วิวัฒนาการ
bulletประวัติการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งทำงานพิมพ์
bulletข้อควรระวังในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับ...
bulletถาม / ตอบ โรงพิมพ์ >>
dot
อื่น ๆ
dot
bulletบริหารและจัดการ


ค้นหาด้วยกูเกิ้ล


คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ E - G article

                        
 

คำศัพท์การออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

 0 - B   C - D   E - G  |  H - K  |  L - M  |  N - P  |  Q - S  |  T - V  |  W - Z  | 

คำศัพท์ที่ใช้ในโรงพิมพ์เกี่ยวกับการออกแบบ การจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ การถ่ายภาพ การตลาด ศิลปะ ซอฟแวร์ออกแบบฯ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 


EDI (Electronic Data Interchange)   การส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับการค้าจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งโดยใช้รูปแบบมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ ช่วยในการลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ 

Edit   กระทำการจัดเตรียมบทความ ข้อเขียน 

Electronic Publishing   การสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ประเภท Word Processing หรือ Desktop Publishing แล้วสามารถจัดเก็บ นำไปใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

E-Mail (Electronic Mail)   ข้อความที่ส่งผ่านเครือข่ายเชื่อมโยงทางคอมพิวเตอร์ไปยังผู้รับ    

Embedded Font   ฟ้อนต์ที่แนบมากับไฟล์งานเพื่อป้องกันการนำฟ้อนต์ที่ไม่ตรงกับของเดิมที่ถูกต้องไปใช้งาน

Embossing   คือวิธีการที่โรงพิมพ์ขึ้นรูปกระดาษโดยการกดทับกระดาษให้นูนขึ้นได้รูปลักษณ์ตามแบบของแม่พิมพ์ที่ใช้กดทับ
 

ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Culculator)   เครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรก สร้างสำเร็จโดย มหาวิทยาลัย Pennsylvania ในปีค.ศ. 1945   

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory)   ชิปหน่วยความจำแบบหนึ่งที่บรรจุคำสั่ง/ข้อมูล สามารถอ่านได้ แต่หากต้องการลบข้อมูลออกต้องใช้แสง UV ช่วย 

EPS (Encapsulated Postscript File)   เป็นรูปแบบการจัดเก็บ/ฟอร์แมทของไฟล์แบบหนึ่งที่พัฒนาโดย Adobe เป็นการจัดเก็บภาพในรูปแบบของสูตรทางคณิตศาสตร์ (Vector Images)  และมีการเก็บภาพแบบ bitmap ที่ความละเอียดต่ำ สำหรับแสดงภาพบนจอได้อย่างรวดเร็ว 

EPS (Encapsulated PostScript)   รูปแบบการจัดเก็บไฟล์ที่สามารถทำให้ไฟล์ภาพที่อยู่ในรูปแบบ Postscript ถูกนำไปใช้งานในซอฟแวร์ต่าง ๆ ได้ 

ERP (Enterprise Resource Planning)   ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการบริหารงานขององค์กรซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยด้านบัญชี ทรัพยากรบุคคล ซับพลายเชน ฯลฯ โดยข้อมูลจากทุกส่วนเชื่อมต่อกันเสมือนเป็นระบบเดียวกัน  

Ethernet   เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งที่พัฒนาโดย Xerox Corp. สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 10 Mb/s 

Excel   ซอฟแวร์ประเภท spread sheet ใช้ทำตารางคำนวน พัฒนาโดยบริษัท Microsoft ช่วงแรกใช้กับคอมพิวเตอร์ Macintosh ต่อมาภายหลังใช้ใน MS Windows 

Explorer   มาจากคำเต็ม Internet Explorer เป็นโปรแกรมแบบหนึ่งที่ช่วยในการอ่านและสืบค้นข้อมูลในไฟล์หรือใน World Wide Web 

Export   ความหมายที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ การจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบอื่นที่ไม่ตรงกับรูปแบบปกติสำหรับโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ 

Exposure   การเปิดรับภาพมาบันทึกในแผ่นฟิล์มหรือหน่วยรับภาพของกล้องถ่ายภาพ 

FAQ (Frequently Asked Questions)   รายการคำถามที่มักถามกันบ่อยพร้อมกับคำตอบสำหรับคำถามแต่ละคำถามนั้น 

Feather   ความหมายที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ ทำให้ขอบฟุ้งไม่เป็นสันคมชัด 

File Extensions   อักษรย่อ (มักใช้อักษร 3 ตัว) ต่อท้ายชื่อไฟล์เพื่อบ่งบอกว่าเป็นไฟล์ที่จัดเก็บในรูปแบบ/ฟอร์แมทใด ตัวอย่างเช่น .doc, .pdf, .tiff, .psd 

File Format   รูปแบบการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ไฟล์บางสกุลเก็บเป็นตัวอักษรอย่างเดียว ในขณะที่บางสกุลเก็บเป็นภาพอย่างเดียว บางสกุลเก็บได้หลายรูปแบบ   

Filter   ความหมายที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพคือ แผ่นกระจกหรือพลาสติกที่ไว้ด้านหน้าของเลนส์กล้องถ่ายภาพเพื่อสร้างปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น ฟิวเตอร์สีช่วยเพิ่มสีให้ภาพ ฟิวเตอร์ UV ช่วยกรองแสง UV 

Filter   ความหมายที่เกี่ยวกับซอฟแวร์ออกแบบคือ เครื่องมือที่ใช้ในการตกแต่งภาพให้เป็นลักษณะต่าง ๆ ตามที่เลือกมาใช้ เช่น ทำให้เหมือนภาพเขียน ทำให้พร่ามัว ทำให้บิดเบี้ยว  

Firewall   ระบบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต  Firewall มีทั้งระบบที่เป็น hardware และ software หรือระบบที่รวม hardware กับ software   

Fish Eye Lenses เลนส์ที่มีมุมกว้างมากสามารถถ่ายภาพได้กว้างถึง 180 องศา เลนส์นี้มองด้านหน้าเหมือนตาของปลา 

Flash Memory   หน่วยความจำประเภทหนึ่ง มีขนาดเล็ก สามารถอ่าน เขียน และลบได้ ไม่ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าคอยเลี้ยง ใช้ในกล้องถ่ายภาพ มือถือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 

Flatbed Scanner   เครื่องสแกนเนอร์ที่ออกแบบให้รับภาพจากต้นฉบับที่วางในแนวราบ โดยวางภาพต้นฉบับที่จะสแกนบนแผ่นกระจกราบ ตัวรับภาพ (ในระบบนี้นิยมใช้ CCD) จะค่อย ๆ เคลื่อนเก็บภาพจากต้นฉบับแล้วแปลงเป็นภาพดิจิตอล 

Flaten   ความหมายที่เกี่ยวกับซอฟแวร์ออกแบบคือ กระทำการรวมชั้นต่าง ๆ ของภาพ (Layers) ให้เหลือเป็นชั้นเดียว 

Flexography (การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี)   ระบบการพิมพ์แบบหนึ่ง ใช้แผ่นพอลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นที่ดีเป็นแม่พิมพ์โดยกัดส่วนที่ไม่รับหมึกเว้าลึกลงไป การพิมพ์ในระบบนี้ใช้หลักการคล้ายกับการพิมพ์แบบเลตเตอร์เพรสคือใช้การกดทับ แต่หมึกที่ใช้จะเหลวกว่าและใช้ลูกกลิ้งที่ทำขึ้นเป็นพิเศษทำหน้าที่จ่ายหมึกในปริมาณที่สม่ำเสมอให้กับแม่พิมพ์ แล้วถ่ายทอดไปยังวัสดุที่ใช้พิมพ์ต่อไป 

Flip Horizontal   การพลิกภาพจากซ้ายไปขวา จากขวาไปซ้าย 

Flip Vertical   การพลิกภาพจากบนไปล่าง จากล่างไปบน 

Flyer (ฟลายเออร์)   สิ่งพิมพ์ที่เป็นใบเดียว ทำแบบง่าย ๆ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรืองานแสดง

Foil/Hot Stamping   คือกรรมวิธีที่โรงพิมพ์ทำภาพพิมพ์บนกระดาษโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีความร้อนรีดแผ่นฟอล์ยเงิน/ทองลงให้ติดผิวกระดาษให้เกิดภาพตามแม่พิมพ์ แผ่นฟอล์ยที่ใช้อาจมีสีหรือลวดลายเป็นอย่างอื่นก็ได้
 

Folder   ความหมายที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์คือ ที่ซึ่งเป็นที่เก็บกลุ่มของไฟล์ดิจิตอล หรือ folder อื่น ๆ 

Font   รูปแบบ ลักษณะเฉพาะของชุดตัวอักษรแต่ละชุด อาจมีขนาดใหญ่เล็กได้แต่มีรูปแบบเหมือนเดิม

Formatting   ขั้นตอนขั้นแรกในการทำให้แผ่นความจำสามารถนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์ได้ โดยจะทำการจัดสรรพื้นที่ที่ว่างเพื่อใช้เป็นที่เก็บข้อมูลต่อไป 

Fragmentation   การที่ไฟล์ไฟล์หนึ่งถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ จัดเก็บไว้ต่างที่กันในหน่วยความจำ (ไม่ได้รวมอยู่ในที่ที่เดียวกัน) ใช้ในการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Freeware   ซอฟแวร์ที่ให้ใช้ฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของ ปัจจุบันสามารถดึงมาใช้จากเว็บไซต์ที่จัดเตรียมไว้ให้ 

Front End   ส่วนของระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวลูก การโต้ตอบและรับข้อมูลจากผู้มาติดต่อ ข้อมูลที่ได้รับนี้จะถูกนำเข้าไปใช้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องภายใน จึงเรียกส่วนหลังนี้ว่า Back End 

Front Office   ขบวนการทำงานขององค์กรในส่วนที่ติดต่อกับลูกค้าซึ่งรวมถึงการทำใบเสนอราคา การขาย การส่งเสริมการขาย การรับคำสั่งซื้อ 

FTP (File Transfer Protocol)   เป็นวิธีการรับส่งไฟล์คอมพิวเตอร์โดยผ่านระบบเน็ตเวิร์ค สามารถส่งไฟล์ขนาดใหญ่โดยมีโอกาสเกิดความผิดพลาดต่ำ   

Full Frame   ความหมายที่เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพคือ การที่ตัวรับภาพ CCD/CMOS มีขนาดใหญ่เท่ากับหน้าต่างรับภาพของกล้องที่ใช้ฟิล์ม 35 มม. ซึ่งทำให้ภาพมีรายละเอียดดีขึ้นกว่ากล้องดิจิตอลทั่วไป 

G (Green)   สีเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในแม่สีของแสง 

Gamut   ขอบเขตอาณาบริเวณของสีในผังสี (ผังแสดงสีทั้งหมดที่สามารถเห็นได้ด้วยตามนุษย์) ที่อุปกรณ์สร้างภาพแต่ละชนิดสามารถแสดงออกมาได้ เช่น อาณาบริเวณของสีจากจอคอมพิวเตอร์ จากงานพิมพ์จากพริ้นเตอร์ จากงานพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ฯลฯ ทั้งนี้อุปกรณ์แต่ละชนิดผลิตสีได้อาณาบริเวณของสีไม่เหมือนกันและไม่สามารถผลิตสีให้ครอบคุมสีทั้งหมดในผังสีได้ 

Gantt Chart   กราฟแท่งแสดงแผนการปฏิบัติงานที่วางไว้ในช่วงเวลาต่าง ๆ และแสดงผลการปฏิบัติงานเทียบกับแผนที่วางไว้ 

Gate Way   การเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่างระบบกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

GB (Gigabyte)   หน่วยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 1,073,741,824 bytes หรือ 1,024 megabytes

GHz (Gigahertz)   หน่วยวัดความถี่ เท่ากับพันล้านรอบต่อวินาที หรือเท่ากับ พัน megahertz 

GIF (Graphics Interchange Format)   การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง เป็นการจัดเก็บแบบ bitmap ซึ่งใช้สำหรับการเก็บไฟล์ภาพ เหมาะสำหรับเก็บภาพที่มีสีเดียวกันในบริเวณกว้าง เช่น ภาพลายเส้น โลโก้ 

Globalization   การกระทำใด ๆ ในระดับโลก 

Google   ซอฟแวร์ประเภท Search Engine ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน 

GPS (Global Positioning System)   ระบบการนำดาวเที่ยมมาใช้ในการหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้เครื่องรับสัญญานจากดาวเทียมแล้วนำมาคำนวณ 

Gradient   เครื่องมือชนิดหนึ่งในซอฟแวร์ตกแต่งภาพ ใช้เพื่อเปลี่ยนสีจากซีกหนึ่งไปยังอีกซีกหนึ่งในอัตราที่ค่อยเป็นค่อยไป

Grams per Inch   ความหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์คือ หน่วยการวัดน้ำหนักของกระดาษ โรงพิมพ์และผู้เกี่ยวข้องในเมืองไทยมักเรียกสั้น ๆ ว่า "grams (กรัม)"
 

Graphic Arts  ศาสตร์ทางด้านศิลป์เกี่ยวกับการออกแบบ วาดภาพ ตกแต่งภาพ โดยทั่วไปจะหมายถึงงานที่ทำเพื่อใช้ในจัดทำสิ่งพิมพ์ 

Graphic Design   การออกแบบโดยใช้ภาพและข้อความเพื่อสื่อถึงจุดมุ่งหมาย (โดยเฉพาะทางการค้า) ที่ต้องการ เพื่อนำไปจัดทำสิ่งพิมพ์ หน้าเว็บ และสื่อเผยแพร่รูปแบบอื่น ๆ 

Gravure (การพิมพ์กราวัวร์)   ระบบการพิมพ์แบบหนึ่ง แม่พิมพ์จะเป็นร่องลึกในบริเวณที่เป็นภาพ เพื่อขังหมึกไว้ปล่อยลงบนผิวของชิ้นงานพิมพ์ทำให้เกิดเป็นภาพ คุณภาพของงานพิมพ์ประเภทนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

Grayscale  ตารางแสดงความเข้มระดับต่าง ๆ ของสีดำ ที่จัดไว้เป็นช่อง ๆ เริ่มจากความเข้มของสีที่ 0% ที่ช่องแรก ไปจนความเข้มที่ 100% ที่ช่องสุดท้าย 

Grid   ตารางของเส้นที่จัดเรียงอย่างมีแบบแผน เพื่อสะดวกในการอ้างอิงหรือการค้นหาตำแหน่ง ดูเพิ่มเติมได้ใน การจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด

Gross PVC Coating   เคลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีที่มีผิวมันวาว ให้ความเรียบและเงาสูง และเงากว่า
การเคลือบแบบยูวี (UV Coating)  แต่ต้นทุนสูงกว่า มีลูกค้าโรงพิมพ์ใช้พอสมควร 

Grid System  รูปแบบของกริดที่ใช้เป็นแม่แบบในการจัดทำจัดเลย์เอ้าท์ ดูเพิ่มเติมได้ใน การจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด 

Grid Types  รูปแบบพื้นฐานของกริดมีอยู่ 4 ประเภท คือ Manuscript Grid Column Grid Modular Grid และ Hierarchical Grid ดูเพิ่มเติมได้ใน การจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด 

GUI (Graphical User Interface) การใช้สัญญลักษณ์ภาพแทนตัวอักษรบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (เช่น Windows) เพื่อเป็นการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ โดยเมื่อลากเม้าส์มาคลิก จะทำให้ชุดคำสั่งต่างๆ หรือไฟล์ที่เตรียมไว้ทำงาน 

Guideline   ความหมายที่เกี่ยวกับซอฟแวร์การออกแบบคือ เส้นที่ใช้ในการอ้างอิง


 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่างานเล็ก/งานใหญ่
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิลค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์


งานพิมพ์ทั่วไป สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
พิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิว

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์โบรชัวร์

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์แคตตาล็อก

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/วารสาร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร
พิมพ์นิตยสาร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์รายงานประจำปี
พิมพ์รายงานประจำปี

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์โปสเตอร์

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ปฏิทิน
พิมพ์ปฏิทิน

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดประเภทต่าง ๆ
พิมพ์การ์ด/บัตรเชิญ

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นามบัตร
พิมพ์นามบัตร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย
พิมพ์หัวจดหมาย

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ซองกระดาษ
พิมพ์ซองกระดาษ

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์แฟ้ม

 สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์แบบฟอร์ม      งานพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ฉลากสินค้า
พิมพ์ฉลากสินค้า
สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ
สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ถุงกระดาษ
พิมพ์ถุงกระดาษ
 

 

 
 

กลับหน้าแรกโรงพิมพ์
คำศัพท์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ 0 - B article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ C - D article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ H - K article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ L - M article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ N - P article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ Q - S article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ T - V article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ W - Z article