ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletแผ่นพับ/ใบปลิว : รับทำ/พิมพ์
bulletโบรชัวร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletแคตตาล็อก : รับทำ/พิมพ์
bulletหนังสือ/วารสาร : รับทำ/พิมพ์
bulletนิตยสาร/แมกกาซีน: รับทำ/พิมพ์
bulletรายงานประจำปี : รับทำ/พิมพ์
bulletโปสเตอร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletปฏิทิน : รับทำ/พิมพ์
bulletการ์ด/บัตรเชิญ : รับทำ/พิมพ์
bulletนามบัตร : รับทำ/พิมพ์
bulletหัวจดหมาย : รับทำ/พิมพ์
bulletซองกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแฟ้มกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแบบฟอร์ม : รับทำ/พิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์อื่นๆ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletฉลากสินค้า : รับทำ/พิมพ์
bulletกล่องบรรจุภัณฑ์ : รับทำ/พิมพ์
bulletถุงกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
bulletรับถ่ายภาพ/ทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletกระดาษ: ความหมาย/ความเป็นมา
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletการพิมพ์: ความหมาย/วิวัฒนาการ
bulletประวัติการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งทำงานพิมพ์
bulletข้อควรระวังในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับ...
bulletถาม / ตอบ โรงพิมพ์ >>
dot
อื่น ๆ
dot
bulletบริหารและจัดการ


ค้นหาด้วยกูเกิ้ล


คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ H - K article

                        
 

คำศัพท์การออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

 0 - B   C - D   E - G  |  H - K  |  L - M  |  N - P  |  Q - S  |  T - V  |  W - Z  | 

คำศัพท์ที่ใช้ในโรงพิมพ์เกี่ยวกับการออกแบบ การจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ การถ่ายภาพ การตลาด ศิลปะ ซอฟแวร์ออกแบบฯ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 


Hacker   ผู้ที่พยายามเข้าไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และสร้างความเสียหายให้กับเครือข่ายนั้น 

Hairline   ความหนาเทียบเท่ากับเส้นผม พบในซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ออกแบบจัดทำต้นฉบับ 

Halftone    การจัดเรียงของเม็ดสีเล็ก ๆ (เม็ดสกรีน) ที่มีความเข้มเท่ากันหมดแต่มีขนาดใหญ่เล็กต่าง ๆ กันกระจายตัวอยู่บนพื้นขาว เมื่อดูด้วยตาเปล่าทำให้เห็นเสมือนหนึ่งว่าความเข้มของสีมีความต่าง ๆ กัน ด้วยวิธีนี้สามารถจัดเรียงเม็ดสีทำให้เกิดเป็นภาพได้  

Handshaking   การแลกเปลี่ยนสัญญานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องในการรับส่งข้อมูล เพื่อแสดงว่าการจัดส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

Hard Copy   งานพิมพ์ที่สั่งพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่างจาก Soft Copy ซึ่งเป็นชิ้นงานที่แสดงบนจอคอมพิวเตอร์ 

Hard Disk   หน่วยจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ทำจากจาน Aluminum เคลือบด้วย Iron Oxide มีความจุสูง สามารถอ่าน เขียนและลบข้อมูลได้ มักติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ 

Hardware   ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่จับต้องได้ประกอบกันขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรงกันข้ากับคำว่า Software 

HDD (High Definition Display)   อุปกรณ์และระบบการสร้างภาพความละเอียดสูง เช่น HDTV (High Definition TV), HDMI (High Definition Multimedia), HDV (High Definition Video onto magnetic tape) ฯลฯ 

Headline   หัวข้อ หรือข้อความสรุปที่เขียนขึ้นก่อนเข้าเนื่อหาของเรื่อง มักเขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่และมักใช้สีที่สดุดตาเพื่อดึงให้ผู้อ่านหรือผู้พบเห็นเกิดความสนใจ 

Hertz   หน่วยวัดความถี่ เท่ากับรอบต่อวินาที 

Hidden Files   ไฟล์ที่ถูกซ่อนไว้และไม่ปรากฏให้เห็นในรายการไฟล์เมื่อทำการเรียกดูโดยคำสั่งปกติ 

Hierarchical   ลำดับก่อนหลังจากการจัดเรียงกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเปรียบเที่ยบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เรียงลำดับตัวเลขจากค่ามากไปน้อยของ 6 8 4 5 ก็จะได้ 8 6 5 4 

High Key Image    ภาพที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโทนสีสว่าง มักมีจุดสนใจของภาพเป็นสีที่เข้ม 

High Light   บริเวณที่สว่างที่สุดในภาพหนึ่ง ๆ 

High Resolution   การจัดเรียงเม็ดสีของภาพที่มีความละเอียดสูง ยังผลให้ภาพมีรายละเอียดที่ดี มีความคมชัดและมีมิติ สำหรับการพิมพ์ความละเอียดควรอยู่ที่ 300 dpi ขึ้นไป 

Histogram   กราฟแท่งที่แสดงจำนวนครั้งของการเกิดค่าแต่ละค่า ในด้านเกี่ยวกับภาพหมายถึง กราฟแท่งที่แสดงความถี่ของโทนที่เกิดขึ้นในแต่ละโทนจากโทนมืดที่สุดไปโทนสว่างที่สุด 

Home Page   หน้าแรกของเว็บไซต์ที่ผู้มาเยี่ยมจะพบเมื่อเข้าเว็บนั้น ๆ 

Host Computer   เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่เป็นผู้ให้บริการต่าง ๆ แก่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Hot Stamping   คือกรรมวิธีที่โรงพิมพ์ทำภาพพิมพ์บนกระดาษโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีความร้อนรีดแผ่นฟอ
ล์เงิน/ทองลงให้ติดผิวกระดาษให้เกิดภาพตามแม่พิมพ์ แผ่นฟอยล์ที่ใช้อาจมีสีหรือลวดลายเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

HSB (Hue, Saturation, Brightness)   วิธีการอธิบายสีแต่ละสีซึ่งถือเป็นวิธีมาตรฐานวิธีหนึ่ง Hue คือการเรียกชื่อสี Saturation คือความบริสุทธิ์ของสี Brightness คือความสว่างของสี 

HTML (Hypertext Markup Language)   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งซึ่งในการใช้เขียนหน้าเว็บ เพื่อนำไปใช้ใน World Wide Web 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)   วิธีมาตรฐานที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง Web Server กับ Web Browser 

Hue   การเรียกชื่อสีหนึ่ง ๆ โดยอิงจากสีที่เกิดจากการหักเหของแสงบริสุทธิ์ที่ได้ออกมาเป็นสี 7 สี 

Hyperlink   การที่ข้อความหรือรูปบนหน้าเว็บเมื่อถูกคลิกด้วยเม้าส์ หน้าเว็บอื่นหรือจุดอื่นของหน้าเว็บเดียวกัน(ซึ่งถูกกำหนดไว้ตอนเขียนโปรแกรม) ก็จะแสดงขึ้นมาบนจอคอมพิวเตอร์ 

Hypertext (Hyperdocuments)   ข้อความในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นหรือตำแหน่งอื่นได้เมื่อถูกคลิกด้วยเม้าส์ 

Icon    ภาพเล็ก ๆ บนจอคอมพิวเตอร์เพื่อแทนความหมายของคำสั่ง ขบวนการปฏิบัติการ หรือไฟล์ต่าง ๆ เมื่อผู้ใช้คลิกเม้าส์ไปที่ภาพนั้น คำสั่ง หรือปฏิบัติการต่าง ๆ จะเริ่มทำงาน  

Ideal   ความคิดหรือมาตรฐานที่มีความสมบูรณ์แบบ 

Identity   เป็นเอกลักษณ์ เป็นหนึ่งเดียวที่แตกต่างจากผู้อื่น    

Idol   ความรู้สึกนึกคิดนิยมชมชอบที่มีต่อบุคคลใดหรือสิ่งของใดอย่างมาก 

Image    มาจากคำภาษาลาติน Imago หมายถึงภาพซึ่งอาจเป็นภาพเหมือนธรรมชาติหรือภาพที่สร้างขึ้น ภาพที่เป็น 2 มิติเช่น ภาพในสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพที่เป็น 3 มิติ เช่น รูปปั้น ความหมายอีกความหมายหนึ่งคือ ภาพพจน์ขององค์กร ความคิดเห็นที่คนส่วนใหญ่มีต่อองค์กรหนึ่ง ๆ 

Imagesetter    เครื่องสร้างภาพ (ที่ประกอบด้วยเม็ดสกรีนที่เรียงตัวกัน) ลงบนแผ่นฟิล์มแยกตามแม่สี (และ/หรือสีพิเศษอื่น ๆ) แต่ละสีที่จะนำไปใช้ทำเพลทแม่พิมพ์ 

Impressionism   ลักษณะของภาพวาดแบบหนึ่งมีจุดเริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส ในราวปี ค.ศ. 1870 เป็นลักษณะการวาดที่เน้นเรื่องแสงในแต่ละช่วงเวลา ภาพจะเป็นรอยพู่กันไม่เน้นเก็บรายละเอียดของวัตถุต่าง ๆ ในภาพ 

Inkjet Printer    เครื่องพิมพ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ ทำงานโดยรับข้อมูลภาพจากคอมพิวเตอร์แล้วสั่งให้พ่นละอองหมึกของแม่สีทั้งสี่ (หรือมากกว่าสี่สี) ตามปริมาณที่ถูกต้องลงบนกระดาษ (หรือแผ่นวัสดุอื่น) จนเกิดเป็นภาพตามที่ได้รับข้อมูลมา 

Insert   ใบปลิว/แผ่นพิมพ์ที่ถูกนำไปแทรกในสื่อสิ่งพิมพ์อื่นเช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ แฟ้ม 

Internet   ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

Interpolation   การคำนวนสร้างพิกเซลเติมลงไปในภาพในขั้นตอนการขยายภาพที่มีความละเอียดต่ำให้มีความละเอียดสูงขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการลดปรากฏการขั้นบันได (Aliasing) ทำให้ภาพมีความกลมกลืนขึ้น เส้นมีความเรียบขึ้น 

Interpreter   ผู้อธิบายความหมายของสิ่งของหรือข้อความ ในทางคอมพิวเตอร์หมายถึงโปรแกรมที่เปลี่ยนคำสั่งของอีกโปรแกรมหนึ่งให้เป็นคำสั่งที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจและ)ฏิบัติตาม 

Intranet   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงข้อมูลคล้ายระบบ internet แต่ใช้จำกัดเฉพาะในหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่ง ๆ เท่านั้น 

ISO Speed (International Standards Organization Speed)   ความไวในการรับแสงของตัวรับภาพ (CCD, CMOS)/ฟิล์มรับภาพ ISO ยิ่งสูงความไวในการรับแสงยิ่งมาก เดิมเรียก ASA Speed (American Standards Association Speed) 

IT (Information Technology)   การศึกษาและการใช้ระบบปฏิบัติการและเครื่องมือเพื่อการจัดเก็บและรับส่งตลอดจนการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

Java   ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่พัฒนาโดยบริษัท Sun Microsystems ใกล้เคียงกับภาษา C++ แต่ใช้งานง่ายกว่า สามารถใช้ได้กับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใดก็ได้ 

JavaScript   ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทำหน้าเว็บ พัฒนาโดย Netscape Communications Corp. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group)   รูปแบบการจัดเก็บ /ฟอร์แมทของไฟล์ภาพแบบหนึ่งโดยมีการบีบอัดไฟล์ให้เล็กลง ทำให้การใช้พื้นที่การเก็บน้อยลงและสะดวกต่อการรับส่งไฟล์  

Jukebox   เครื่องมือชนิดหนึ่งที่สามารถเลือกแผ่นซีดีจากกล่องเก็บซีดีและใส่เข้าไปในเครื่องอ่านซีดีได้โดยอัตโนมัติ 

K (Black)   สีดำซึ่งเป็นแม่สีสีหนึ่งในระบบการพิมพ์แบบสอดสี 

KB (Kilobyte)   หน่วยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 1,024 bytes 

kbps (Kilobits per Second)   อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยเป็น กิโลบิตต่อวินาที 

Keynote   แก่นกลางของความคิดของหนังสือเล่มหนึ่ง หรือสุนทรพจน์ชุดหนึ่ง 

Knock Door   กรรมวิธีในการขายสินค้าโดยเข้าไปเยี่ยมตามสถานที่อยู่ของลูกค้าเป้าหมาย มีการอธิบายสรรพคุณ วิธีใช้ และการเสนอขาย 

Knowledge Base   ประมวลความรู้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาหรือการให้คำแนะนำ


 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่างานเล็ก/งานใหญ่
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิลค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์


งานพิมพ์ทั่วไป สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
พิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิว

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์โบรชัวร์

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์แคตตาล็อก

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/วารสาร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร
พิมพ์นิตยสาร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์รายงานประจำปี
พิมพ์รายงานประจำปี

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์โปสเตอร์

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ปฏิทิน
พิมพ์ปฏิทิน

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดประเภทต่าง ๆ
พิมพ์การ์ด/บัตรเชิญ

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นามบัตร
พิมพ์นามบัตร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย
พิมพ์หัวจดหมาย

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ซองกระดาษ
พิมพ์ซองกระดาษ

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์แฟ้ม

 สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์แบบฟอร์ม      งานพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ฉลากสินค้า
พิมพ์ฉลากสินค้า
สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ
สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ถุงกระดาษ
พิมพ์ถุงกระดาษ
 

  

 
 

กลับหน้าแรกโรงพิมพ์
คำศัพท์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ 0 - B article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ C - D article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ E - G article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ L - M article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ N - P article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ Q - S article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ T - V article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ W - Z article