ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletแผ่นพับ/ใบปลิว : รับทำ/พิมพ์
bulletโบรชัวร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletแคตตาล็อก : รับทำ/พิมพ์
bulletหนังสือ/วารสาร : รับทำ/พิมพ์
bulletนิตยสาร/แมกกาซีน: รับทำ/พิมพ์
bulletรายงานประจำปี : รับทำ/พิมพ์
bulletโปสเตอร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletปฏิทิน : รับทำ/พิมพ์
bulletการ์ด/บัตรเชิญ : รับทำ/พิมพ์
bulletนามบัตร : รับทำ/พิมพ์
bulletหัวจดหมาย : รับทำ/พิมพ์
bulletซองกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแฟ้มกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแบบฟอร์ม : รับทำ/พิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์อื่นๆ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletฉลากสินค้า : รับทำ/พิมพ์
bulletกล่องบรรจุภัณฑ์ : รับทำ/พิมพ์
bulletถุงกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
bulletรับถ่ายภาพ/ทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletกระดาษ: ความหมาย/ความเป็นมา
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletการพิมพ์: ความหมาย/วิวัฒนาการ
bulletประวัติการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งทำงานพิมพ์
bulletข้อควรระวังในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับ...
bulletถาม / ตอบ โรงพิมพ์ >>
dot
อื่น ๆ
dot
bulletบริหารและจัดการ


ค้นหาด้วยกูเกิ้ล


คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ N - P article

                        
 

คำศัพท์การออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

 0 - B   C - D   E - G  |  H - K  |  L - M  |  N - P  |  Q - S  |  T - V  |  W - Z  | 

คำศัพท์ที่ใช้ในโรงพิมพ์เกี่ยวกับการออกแบบ การจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ การถ่ายภาพ การตลาด ศิลปะ ซอฟแวร์ออกแบบฯ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต 


Nano   หน่วยวัดในระบบเมตริก เท่ากับ หนึ่งในล้านส่วน เช่น 1 nanometer เท่ากับ 1/1,000,000,000 meter 

Navigator   ความหมายที่เกี่ยวกับซอฟแวร์คือ ซอฟแวร์ที่ช่วยในการอ่านสืบค้นข้อมูลใน World Wide Web พัฒนาโดยบริษัท Netscape Comunications Corp. 

Neoclassicism   ศิลปะในศตวรรษที่ 18 เป็นการนำศิลปะในยุคกรีกและโรมันโบราณมาเป็นแบบอย่าง 

Netscape Navigator   ซอฟแวร์ที่ช่วยในการอ่านสืบค้นข้อมูลใน World Wide Web 

Network   การนำคอมพิวเตอร์หลายตัวมาต่อเชื่อมกันเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

Nicad (Nickel-cadmium)  เป็นแบตเตอรี่ที่อัดไฟใหม่ได้ ใช้ในคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

NiMH (Nickel-Metal Hydride)   เป็นแบตเตอรี่ที่อัดไฟใหม่ได้ ประสิทธิภาพการจ่ายไฟได้นานกว่า ใช้ในคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

Node   จุดเชื่อมต่อของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์; เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกับระบบเครือข่าย  

Noise   ความหมายที่เกี่ยวกับภาพคือ อาการที่เกิดความพร่ามัวเป็นเม็ดสีที่มีสีไม่ถูกต้อง บางครั้งเป็นจุดขาวเล็กบนภาพ มักเกิดในบริเวณที่มืดของภาพ สาเหตุหนึ่งเกิดจากการรับปริมาณแสงไม่เพียงพอตอนถ่ายภาพ 

Nudge  เคลื่อนย้ายชิ้นงานที่เลือกไว้บนหน้าจอทีละนิด 

Object-oriented Graphics   ภาพที่เกิดจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ภาพจากการจัดเก็บแบบนี้สามารถย่อขยายเปลี่ยนสีโดยไม่ทำให้สูญเสียรายละเอียดของภาพ ซึ่งต่างกับการจัดเก็บแบบ Bitmap 

OCR (Optical Character Recognition)   การแปลงข้อความที่เขียนด้วยมือหรือพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์บนกระดาษ/วัสดุอื่นให้เป็นข้อความดิจิตอลที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ 

Octet   กลุ่มของ 8 บิท ความหมายคล้ายกับคำว่า byte แต่ใช้แทนกันไม่ได้ 

OEM (Original Equipment Manufacturer)   บริษัทที่รับประกอบสินค้าให้ผู้อื่น โดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของตราสินค้า

Offset Printing  (การพิมพ์ออฟเซ็ท)   ระบบการพิมพ์แบบหนึ่ง ใช้หลักการน้ำกับน้ำมันไม่รวมตัวกัน เริ่มโดยสร้างเยื่อน้ำไปเกาะอยู่บนบริเวณไร้ภาพของแผ่นแม่พิมพ์ เมื่อรับหมึก หมึกจะไม่เกาะน้ำแต่จะไปเกาะบริเวณที่เป็นภาพซึ่งจะถูกถ่ายลงบนผ้ายางและกระดาษพิมพ์ต่อไป

On Line   การติดต่อสื่อสารโดยตรงกับระบบคอมพิวเตอร์ 

Open Source Software   ซอฟแวร์ที่เปิดเผยรายละเอียดของโปรแกรมต่อสาธรณชน ทำให้บุคคลทั่วไปสามารถเขียนโปรแกรมต่อเติมได้ 

Operating System   ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปและสั่งให้ซอฟแวร์ของตนทำงานได้ 

Optical Zoom หรือ Optical Multiplier   กำลังการขยายภาพที่เกิดจากการหักเหของแสงในชุดของเลนส์ที่ติดตั้งในอุปกรณ์นั้น ๆ และไม่มีการเติมแต่งขยายเพิ่มเติม  

Oracle   ซอฟแวร์เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล เป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน 

Outlook Express   ซอฟแวร์เกี่ยวกับการจัดการอีเมล์ มีจำหน่ายพ่วงกับ Microsoft Windows 

Oversampling  ความหมายในด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ มีความหมายเดียวกับ Anti-alisasing

PAL (Phase-Alternate-Line)   ระบบสัญญานทีวีสีระบบหนึ่งใช้ในประเทศสหราชอาณาจักร และอีกหลาย ๆ ประเทศ 

Palette   ตารางแสดงเฉดสีที่จัดแบ่งเป็นชุด ๆ จากเฉดสีทั้งหมด จัดขึ้นสำหรับให้ผู้ใช้เลือกสีโดยนำเม้าส์ไปคลิก 

Palm Pilot   คอมพิวเตอร์ขนาดพกพาขนาดเล็ก จุดประสงค์เพื่อบริหารข้อมูลส่วนบุคคล ผลิตโดย Palm Computing Inc. of Santa Clara 

Pan   การเลื่อนภาพที่แสดงอยู่ไปทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวา 

Panorama   ภาพที่มองเห็นในมุมกว้างมากในแนวนอนจากซ้ายไปขวา มักหมายถึงภาพวิวธรรมชาติ

Paper   ดูความหมายใน ความหมายและความเป็นมาของกระดาษ ดูการจัดแบ่งชนิดของกระดาษที่ใช้ในวงการพิมพ์ใน ชนิดของกระดาษ

Parchment   แผ่นหนังสัตว์ที่ผ่านการนำขนออกและถูกทำให้เรียบ ใช้ในการขีดเขียนในยุคโบราณ ดูเพิ่มเติมได้ใน ความหมายและความเป็นมาของกระดาษ

Paste
   ความหมายที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ การนำข้อความ/ภาพจากที่อื่นมาวางไว้ในตำแหน่งที่ต้องการ 

Path   เส้นรอบวัตถุในภาพซึ่งทิศทางการเดินของเส้นดังกล่าวถูกกำหนดด้วยสูตรคณิตศาสตร์ ภาพที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในรูปแบบ Vector 

PDA (Personal Digital Assistant)   คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก จุดประสงค์เพื่อใช้บริหารข้อมูลส่วนบุคคล เก็บรายชื่อที่อยู่ของบุคคล รับส่งเมล์ ส่งแฟกซ์ ทำตารางนัดหมาย ฯลฯ 

PDF (Portable Document Format)   รูปแบบการจัดเก็บไฟล์ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถแสดงฟ้อนต์ ภาพ และสีสันได้ถูกต้องเหมือนเดิมโดยไม่ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการใด ๆ ไฟล์ PDF สามารถอ่านด้วยซอฟแวร์ Adobe Acrobat

Penetrate   ความหมายที่เกี่ยวกับการตลาดคือ กระทำการเจาะตลาด โดยหาวิธีการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายในตลาดที่ยังเข้าไม่ถึง 

Pentium   Microprocessor ที่มีความสามารถสูง ผลิตโดย Intel Corp. ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ PC Compatible

Perfecting (ไสสันทากาว)   ความหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์คือ กรรมวิธีในการยึดเล่มหนังสือให้ติดกันโดยการไสสันหนังสือด้วยเลื่อยเหล็ก เสร็จแล้วทากาวที่สัน นำปกมาหุ้มติดกับตัวเล่ม ปัจจุบันโรงพิมพ์จะใช้เครื่องไสสันทากาวอัตโนมัติ 

Phamplet (เพมเพล็ท)   สิ่งพิมพ์ที่เป็นเล่ม หนา 4 ถึง 48 หน้า ปกมักใช้กระดาษเนื้อเดียวกับกระดาษข้างใน มักเป็นบทความ ข้อเขียนต่าง ๆ 

Photo Bank   แหล่งรวมของภาพต่าง ๆ มีจุดประสงค์เพื่อการให้เช่า ขายหรือให้ยืม 

PhotoShop   ซอฟแวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Adobe Systems Inc. สำหรับใช้ในการตกแต่งภาพ

Pica   หน่วยวัดสำหรับการเรียงพิมพ์และการออกแบบงานพิมพ์ 1 pica มีความยาวโดยประมาณเท่ากับ 1/6 นิ้ว หรือเทียบเท่ากับ 12 points 

PIN (Personal Identification Number)   รหัสตัวเลขประจำตัวใช้เป็นรหัสผ่านในการเข้าไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการใช้บัตร ATM ฯลฯ 

Pitch   จำนวนตัวอักษรที่เรียงกันต่อความยาว 1 นิ้วโดยใช้แบบตัวอักษรและขนาดเดียวกัน หากจัดเรียงตัวอักษรโดยใช้ความกว้างเท่ากันหมดเรียกว่า Fixed Pitch แต่หากจัดเรียงตัวอักษรโดยใช้ความกว้างไม่เท่ากัน (เช่น อักษร 'I' จัดระยะห่างให้แคบลงเมื่อเทียบกับอักษร 'W') เรียกว่า Proportional Pitch 

Pixel  เม็ดสีเล็ก ๆ ที่เรียงตัวกันประกอบเป็นภาพที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ 

Place   ความหมายที่เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ การดึงข้อมูลจากไฟล์ที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบอื่นที่ไม่ตรงกับรูปแบบปกติของโปรแกรมที่ใช้งานอยู่

Plate   ความหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์คือ แผ่นอลูมิเนียมใช้เป็นแม่พิมพ์ภาพที่เกิดจากเม็ดสกรีน ทำหน้าที่รับหมึกจากลูกหมึกส่วนที่เป็นเม็ดสกรีนจะมีหมึกมาเกาะ แล้วถ่ายทอดภาพต่อไปยังผ้ายาง 

Platform   อุปกรณ์หรือซอฟแวร์ที่ใช้เป็นฐานสำหรับให้ซอฟแวร์อื่น ๆ ทำงานภายใต้ตัวของมัน เช่น MS Windows เป็น Platform สำหรับให้ซอฟแวร์ต่าง ๆ ทำงาน 

Plotter   เครื่องมือเขียนภาพโดยเคลื่อนไหวปากกาตามข้อมูลจากคอมพิวเตอร์  

Plug-in   โปรแกรมที่ทำเสริมให้กับซอฟแวร์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้มากขึ้น เช่น เพิ่มเครื่องมือในการตกแต่งภาพแบบแปลก ๆ ในซอฟแวร์ Photoshop 

PMS (Pantone Matching System)   ระบบการจัดทำตารางสีมาตรฐานสำหรับใช้เปรียบเทียบระบบหนึ่งซึ่งจัดทำขึ้นโดยบริษัท Pantone ใช้วิธีกำหนดรหัสสีสำหรับสีแต่ละเฉดสี เพียงบอกรหัสก็สามารถหาสีที่ถูกต้องได้ทุกที่ 

Pop Art   ศิลปะในยุคกลางศตวรรษที่ 19 เริ่มในอังกฤษแล้วไปนิยมในสหรัฐอเมริกา มีการนำภาพโฆษณา วัฒนธรรมของสังคมในยุคนั้น มาแสดงออกในภาพ 

Portrait   ภาพถ่ายบุคคล มักถ่ายครึ่งตัว ภาพ portrait เป็นศิลปะแบบหนึ่งสามารถบอกเรื่องราว อารมณ์ ความรู้สึกให้ผู้ชมสัมผัส 

POS (Point of Sale)   จุดที่มีการซื้อขายชำระเงินและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

Positioning   ความหมายเกี่ยวกับการตลาดคือ ตำแหน่งของตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในใจของลูกค้าโดยเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันของผู้แข่งรายอื่น ๆ 

Positive  ภาพที่มีแสงและสีตรงกับภาพต้นฉบับ ต่างกับ Negative ซึ่งมีแสงและสีตรงข้ามกับภาพต้นฉบับ 

Posting   การนำข้อความ/บทความเข้าไปแสดงในหน้าเว็บการลงประกาศต่าง ๆ หรือห้องสนทนาต่าง ๆ 

PostScript   ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งใช้สำหรับควบคุมการพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ประเภทเครื่อง Imagesetter เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยแปลงตัวอักษรที่เป็นฟ้อนต์ต่าง ๆ ภาพต่าง ๆ ให้เป็นคำสั่งในรูปแบบสูตรคณิตศาสตร์

Powerpoint   ซอฟแวร์สำหรับการทำ presentation จำหน่ายในชุดของ Microsoft's Office 

PPI (Pixels Per Inch)   จำนวนพิกเซลที่เรียงกันในความยาวหนึ่งนิ้ว หากค่าของ PPI ยิ่งสูง จำนวนพิกเซลต่อนิ้วยิ่งมาก ภาพจะมีรายละเอียดยิ่งสูงและความคมชัดก็ยิ่งสูงด้วย 

PR (Public Relations)   การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธรณชนทราบผ่านทางสื่อต่าง ๆ  

Preflight   ขั้นตอนก่อนที่จะนำไฟล์งานไปพิมพ์ ซึ่งจะมีซอฟแวร์คอยตรวจดูว่าไฟล์งานถูกจัดเตรียมถูกต้องเพียงใด มีอะไรผิดพลาดบ้าง เช่น ฟ้อนต์ที่แนบมาด้วยมีครบหรือไม่ ภาพที่ฝังอยู่ในหน้ามีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่ 

Prepress   ขบวนการเตรียมงานก่อนเข้าสู่ขบวนการพิมพ์ ได้แก่การตรวจไฟล์งาน การแยกสี การเรียงหน้า การทำเพลทแม่พิมพ์ การปรู๊ฟด้วยแท่นพิมพ์

Press   ความหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์คือ โรงพิมพ์; เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (เทียบกับขนาดของพริ้นเตอร์)

Press Proof   เป็นการพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ทซึ่งอาจเป็นเครื่องพิมพ์จริงหรือเครื่องขนาดย่อมออกแบบมาเพื่อใช้ในการปรู๊ฟซึ่งพิมพ์ทีละหนึ่งสีจึงต้องพิมพ์หลายเที่ยวจนครบสี งานที่ได้สามารถใช้เป็นบันทัดฐานสำหรับเปรียบเทียบได้

Preview   ความหมายที่เกี่ยวกับซอฟแวร์ออกแบบคือ การแสดงภาพให้ดูคร่าว ๆ ก่อนได้ภาพจริง 

Primary Colours   แม่สี หากเป็นแม่สีของแสงก็คือ RGB (Red, Green, Blue) หากเป็นแม่สีสำหรับการพิมพ์ก็คือ CMY (Cyan, Magenta, Yellow) และเพิ่มสีดำ K (Black) เพื่อชดเชยความไม่สมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในขบวนการพิมพ์และหมึกที่ใช้พิมพ์

Print Proof   หมายถึงการปรู๊ฟจากพริ้นเตอร์ กล่าวคือเป็นการพิมพ์ภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พริ้นเตอร์ก่อนนำไปพิมพ์จริง ปกติมักใช้ดูข้อความ รูปแบบคร่าว ๆ แต่สีสันไม่สามารถใช้เป็นบันทัดฐานได้

Process Colour   คือแม่สีที่ใช้ในการพิมพ์สอดสีประกอบด้วยสี 4 สี คือ Cyan, Magenta, Yellow, Black  เมื่อมีการพิมพ์ภาพแต่ละสีซ้อนทับกัน จะเกิดสีต่าง ๆ มากมาย

Product Catalogue   สิ่งพิมพ์หรือหน้าเว็บที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับรายการสินค้า/บริการพร้อมคำบรรยาย 

Product Family   กลุ่มสินค้าใน Product Line ที่มีลักษณะ หรือการใช้งานคล้ายคลึงกัน 

Product Line   กลุ่มสินค้าที่มีดวามเกี่ยวข้องกันภายใต้การจัดจำหน่ายขององค์กรหนึ่ง ๆ  

Product Manager   ผู้ทำหน้าที่ดูแลสินค้าแต่ละตัวตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางกลยุทธการทำตลาด การโฆษณา การตั้งราคา ฯลฯ  

Profit Center   หน่วยงานในองค์กรที่สามารถทำกำไรได้ กล่าวคือมีทั้งรายรับและรายจ่าย ในขณะที่หน่วยงานบางหน่วยมีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับ 

Promotion   การส่งเสริมการขายด้วยการ ลด แลก แจก แถม

Proof   ความหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์คือ การทดลองพิมพ์ภาพเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อความ ภาพ การจัดวาง และลวดลายต่าง ๆ ตลอดจนสีสันว่าทุกส่วนเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ก่อนที่จะทำการพิมพ์จริง มีการปรู๊ฟหลายแบบ กล่าวคือ Print Proof/Computer Proof, Digital Proof, Conventional Proof/Machine Proof/Press Proof  

Protocol   ขั้นตอนการปฏิบัติและรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสำหรับให้คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ส่งผ่านและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน 

Proxy Server   คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมอยู่ระหว่างกลางของ Web Server กับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ โดยใช้พักข้อมูลของเว็บนั้น ๆ และใช้สื่อสารกับผู้ใช้ เพื่อลดปริมาณการสื่อสารโดยตรงระหว่าง Web Server หากมีผู้เข้าชมเว็บเป็นจำนวนมาก 

Public Domain   ผลงานต่าง ๆ เช่น บทประพันธ์ ภาพ เพลง ซอฟแวร์ ฯลฯ ที่อนุญาตให้สาธารณชนใช้ได้โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์

Pull-down Menu   เมนูย่อยที่ปรากฏออกมาเมื่อหัวข้อในเมนูหลักถูกเลือกโดยใช้เม้าส์คลิก

PVC Coating   เคลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีบาง ๆ ทั้งแผ่นพิมพ์เพื่อตกแต่งผิวแผ่นพิมพ์ โดยทั่วไปจะมีสองแบบคือ ฟิล์มพีวีซีเงา (Gross PVC) ซึ่งมีผิวมันวาว ให้ความเรียบและเงาสูง และเงากว่าการเคลือบแบบยูวี (UV Coating) แต่ต้นทุนสูงกว่า มีลูกค้าโรงพิมพ์ใช้พอสมควร ฟิล์มพีวีซีด้าน (Matt PVC) ซึ่งมีผิวที่ด้านคล้ายผิวของกระจกฝ้าแต่สามารถมองผ่านทะลุถึงภาพพิมพ์ได้ ให้ผลลัพธ์ที่ดีและนิยมใช้กันมาก ลูกค้าของโรงพิมพ์มักให้ทำเคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) ควบคู่ไปด้วย


 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่างานเล็ก/งานใหญ่
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิลค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์


งานพิมพ์ทั่วไป สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
พิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิว

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์โบรชัวร์

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์แคตตาล็อก

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/วารสาร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร
พิมพ์นิตยสาร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์รายงานประจำปี
พิมพ์รายงานประจำปี

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์โปสเตอร์

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ปฏิทิน
พิมพ์ปฏิทิน

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดประเภทต่าง ๆ
พิมพ์การ์ด/บัตรเชิญ

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นามบัตร
พิมพ์นามบัตร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย
พิมพ์หัวจดหมาย

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ซองกระดาษ
พิมพ์ซองกระดาษ

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์แฟ้ม

 สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์แบบฟอร์ม      งานพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ฉลากสินค้า
พิมพ์ฉลากสินค้า
สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ
สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ถุงกระดาษ
พิมพ์ถุงกระดาษ
 

  

 
 

กลับหน้าแรกโรงพิมพ์
คำศัพท์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ 0 - B article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ C - D article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ E - G article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ H - K article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ L - M article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ Q - S article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ T - V article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ W - Z article