ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletแผ่นพับ/ใบปลิว : รับทำ/พิมพ์
bulletโบรชัวร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletแคตตาล็อก : รับทำ/พิมพ์
bulletหนังสือ/วารสาร : รับทำ/พิมพ์
bulletนิตยสาร/แมกกาซีน: รับทำ/พิมพ์
bulletรายงานประจำปี : รับทำ/พิมพ์
bulletโปสเตอร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletปฏิทิน : รับทำ/พิมพ์
bulletการ์ด/บัตรเชิญ : รับทำ/พิมพ์
bulletนามบัตร : รับทำ/พิมพ์
bulletหัวจดหมาย : รับทำ/พิมพ์
bulletซองกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแฟ้มกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแบบฟอร์ม : รับทำ/พิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์อื่นๆ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletฉลากสินค้า : รับทำ/พิมพ์
bulletกล่องบรรจุภัณฑ์ : รับทำ/พิมพ์
bulletถุงกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
bulletรับถ่ายภาพ/ทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletกระดาษ: ความหมาย/ความเป็นมา
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletการพิมพ์: ความหมาย/วิวัฒนาการ
bulletประวัติการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งทำงานพิมพ์
bulletข้อควรระวังในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับ...
bulletถาม / ตอบ โรงพิมพ์ >>
dot
อื่น ๆ
dot
bulletบริหารและจัดการ


ค้นหาด้วยกูเกิ้ล


คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ W - Z article

                        
 

คำศัพท์การออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

 0 - B   C - D   E - G  |  H - K  |  L - M  |  N - P  |  Q - S  |  T - V  |  W - Z  |

คำศัพท์ที่ใช้ในโรงพิมพ์เกี่ยวกับการออกแบบ การจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ การถ่ายภาพ การตลาด ศิลปะ ซอฟแวร์ออกแบบฯ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต


Wallpaper   ความหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คือ ภาพที่ใช้เป็นฉากหลังของหน้าต่างหลักของ Windows

Water Based Varnishing   เคลือบผิวกระดาษให้เงาด้วยวาร์นิชชนิดใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย ความเงาของผิวที่ได้จากการเคลือบแบบนี้จะด้อยกว่าการเคลือบวาร์นิชชนิดใช้น้ำมันเป็นตัวทำละลาย

Web   ดูความหมายของ Web Site

Web Browser   โปรแกรมที่ช่วยในการอ่านสืบค้นข้อมูลในไฟล์หรือใน World Wide Web

Web Page   หน้าเว็บ หน้าแต่ละหน้าของเว็บไซต์

Web Server
   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นที่จัดเก็บเว็บไซต์สำหรับให้ผู้สนใจเยี่ยมชม

Web Site
   กลุ่มบทความที่มีเนื้อหาต่าง ๆ ที่ต้องการเผยแพร่สื่อสารรวมทั้งรับส่งข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจัดเป็นหน้า ๆ เรียกว่า Web Page มีหน้าหนึ่งเป็นหน้าแรกที่เรียกว่า Home Page

Webcam
   กล้องวิดิโอเล็ก ๆ ที่ติดอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวแล้วนำไปเก็บไว้ในหน้าเว็บในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้อื่น ๆ สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้

Webcast
   การออกรายการสดหรือรายการที่บันทึกไว้โดยแสดงแบบต่อเนื่องผ่านทางอินเทอร์เน็ต

Webmaster
   ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเว็บไซต์ ปรับปรุงและเพิ่มข้อมูลในเว็บไซต์

Wide Angle Lenses
   เลนส์มุมกว้างช่วยให้กล้องรับภาพในมุมที่กว้างขึ้น เห็นองค์ประกอบของภาพมากขึ้นกว่าเลนส์ปกติ

Windows
   ในความหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คือ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Operating System) ระบบหนึ่ง เป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ ใช้กันแพร่หลายที่สุดในปัจจุบัน พัฒนาโดย Microsoft Corp.

Word Processing
   ขบวนการจัดทำหน้าเอกสารโดยใช้ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

Word Wrap
   การอำนวยความสะดวกในการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทำการขึ้นบันทัดใหม่ให้และตัดต่อคำอย่างถูกต้องเมื่อถึงจุดสิ้นสุดของบันทัด

WWW(World Wide Web)   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมเว็บไซต์ต่าง ๆทั่วโลก ทำให้ผู้ใช้เครือข่ายสามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านี้ได้

XGA (Extended Graphics Array)   ระบบการส่งสัญญานภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังจอที่พัฒนามาจาก VGA ให้ความละเอียด1020 x 768 พิกเซล ที่ 256 สี

Y (Yellow)   สีเหลืองซึ่งเป็นแม่สีสีหนึ่งในระบบการพิมพ์แบบสอดสี

Yahoo   ซอฟแวร์ประเภท Search Engine ใช้ใน World Wide Web

ZIP File   ไฟล์ที่บรรจุด้วยไฟล์ 1 ไฟล์ หรือหลาย ๆ ไฟล์ที่ถูกบีบอัดให้เล็กลงโดยใช้ซอฟแวร์สำหรับบีบอัดไฟล์


 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่างานเล็ก/งานใหญ่
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิลค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์


งานพิมพ์ทั่วไป สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
พิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิว

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์โบรชัวร์

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์แคตตาล็อก

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/วารสาร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร
พิมพ์นิตยสาร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์รายงานประจำปี
พิมพ์รายงานประจำปี

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์โปสเตอร์

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ปฏิทิน
พิมพ์ปฏิทิน

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดประเภทต่าง ๆ
พิมพ์การ์ด/บัตรเชิญ

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นามบัตร
พิมพ์นามบัตร

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย
พิมพ์หัวจดหมาย

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ซองกระดาษ
พิมพ์ซองกระดาษ

สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์แฟ้ม

 สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์แบบฟอร์ม      งานพิมพ์
   บรรจุภัณฑ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ฉลากสินค้า
พิมพ์ฉลากสินค้า
สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ
สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ถุงกระดาษ
พิมพ์ถุงกระดาษ
 

 

 
 

กลับหน้าแรกโรงพิมพ์
คำศัพท์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ

คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ 0 - B article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ C - D article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ E - G article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ H - K article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ L - M article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ N - P article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ Q - S article
คำศัพท์ในโรงพิมพ์ด้านการออกแบบ/จัดทำต้นฉบับ T - V article