ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletแผ่นพับ/ใบปลิว : รับทำ/พิมพ์
bulletโบรชัวร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletแคตตาล็อก : รับทำ/พิมพ์
bulletหนังสือ/วารสาร : รับทำ/พิมพ์
bulletนิตยสาร/แมกกาซีน: รับทำ/พิมพ์
bulletรายงานประจำปี : รับทำ/พิมพ์
bulletโปสเตอร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletปฏิทิน : รับทำ/พิมพ์
bulletการ์ด/บัตรเชิญ : รับทำ/พิมพ์
bulletนามบัตร : รับทำ/พิมพ์
bulletหัวจดหมาย : รับทำ/พิมพ์
bulletซองกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแฟ้มกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแบบฟอร์ม : รับทำ/พิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์อื่นๆ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletฉลากสินค้า : รับทำ/พิมพ์
bulletกล่องบรรจุภัณฑ์ : รับทำ/พิมพ์
bulletถุงกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
bulletรับถ่ายภาพ/ทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletกระดาษ: ความหมาย/ความเป็นมา
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletการพิมพ์: ความหมาย/วิวัฒนาการ
bulletประวัติการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งทำงานพิมพ์
bulletข้อควรระวังในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับ...
bulletถาม / ตอบ โรงพิมพ์ >>
dot
อื่น ๆ
dot
bulletบริหารและจัดการ


ค้นหาด้วยกูเกิ้ล


Colour Chart vs โรงพิมพ์

                         

Colour Chart vs โรงพิมพ์

สารบัญ: ความหมายของ Colour Chart  Colour Chart สำหรับโรงพิมพ์

Colour Chart ที่ใช้ในโรงพิมพ์

ความหมายของ Colour Chart

Colour chart คือตารางสี แสดงไว้เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ หรือใช้อ้างอิง  Colour Chart สำหรับโรงพิมพ์จะเป็นตารางสีที่แสดงส่วนผสมของเปอร์เซ็นต์ของเม็ดสีของแม่สีทั้งสี่สีที่ใช้ในการพิมพ์ (Yellow Magenta Cyan และ Black) 


Colour Chart สำหรับโรงพิมพ์

เนื่องจากระบบการพิมพ์ออฟเซ็ทเป็นการพิมพ์แบบ Half tone

สีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นการผสมของเม็ดสกรีนของแม่สี ช่องสีแต่ละช่องในตารางสี จะถูกกำกับด้วยเปอร์เซ็นต์ของแม่สีแต่ละสี

Colour chart ข้างล่างเป็นตัวอย่างการจัดตารางสีแบบหนึ่ง (ใช้ดูภาพพอเป็นสังเขป ใช้อ้างอิงไม่ได้ เนื่องจากอยู่ในระบบ RGB)

            แถวบนสุด     เป็นการผสมสีของ B ไล่จากช่องซ้ายไปขวา เริ่มจาก 5% เพิ่มทีละ 5% จนถึงช่องขวาสุดได้ 100%

            แถวที่ 2        เป็นการผสมสีของ Y M และ C ไล่จากช่องซ้ายไปขวา เริ่มจาก 5% เพิ่มทีละ 5% เท่ากันทุกสี จนถึงช่องขวาสุดได้ 100% ทุกสี

            แถวที่ 3 ถึง 5   เป็นการแสดงสีเดี่ยว ๆ ของ Y M และ C ในแต่ละแถว เริ่มจาก 5% เพิ่มทีละ 5% จนถึง 100% ที่ช่องขวาสุด

            ตาราง 4 x 4 ช่องที่อยู่ถัดลงไป แต่ละตารางจะมีค่า Y และ B ตายตัว เช่น Y 100 B 0 เท่ากับ Y 100% B 0% และในแต่ละตาราง ค่าของ C จะเท่ากันในแต่ละแถวของแนวตั้ง เริ่มจาก 0% ในช่องแถวขวาสุด ช่องในแถวถัดมาด้านซ้ายจะเท่ากับ 60% 80% และ 100% ตามลำดับ ส่วนค่าของ M จะเท่ากันในแต่ละแถวของแนวนอน เริ่มจาก 0% ในช่องแถวบนสุด ช่องในแถวถัดลงมาจะเท่ากับ 60% 80% และ 100% ตามลำดับ

การจัดตารางสีสามารถจัดจำนวนช่องสีให้ละเอียดมากกว่าที่แสดงไว้ เช่น ค่าของ C และ M เพิ่มทีละ 10% หรือ 5% แทนที่จะใช้ 4 ช่องตามตัวอย่าง ซึ่งหากจัดให้ละเอียดจะไม่สามารถแสดงตารางทั้งหมดภายในหน้าเดียว จึงอาจต้องทำเป็นเล่มก็ได้

ประโยชน์ของ Colour Chart ใช้ในการออกแบบจัดทำต้นฉบับเพื่อเลือกสีที่ต้องการลงในภาพหรือใช้สื่อสารกับโรงพิมพ์ว่าต้องการสีอะไรโดยบอกเปอร์เซ็นต์ของแม่สีแต่ละสี สำหรับโรงพิมพ์เองใช้ Colour Chart เพื่อเปรียบเทียบสีที่พิมพ์จากแท่นพิมพ์กับ Colour Chart ที่เป็นมาตรฐาน
 

Colour Chart ที่ใช้ในโรงพิมพ์โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่างานเล็ก/งานใหญ่

บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิลค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์


โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
พิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิว


โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โบรชัวร์
พิมพ์โบรชัวร์

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แคตตาล็อก
พิมพ์แคตตาล็อก

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/วารสาร

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นิตยสาร
พิมพ์นิตยสาร

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์รายงานประจำปี
พิมพ์รายงานประจำปี

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์โปสเตอร์
พิมพ์โปสเตอร์

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ปฏิทิน
พิมพ์ปฏิทิน

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดประเภทต่าง ๆ
พิมพ์การ์ด/บัตรเชิญ

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์นามบัตร
พิมพ์นามบัตร

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กระดาษหัวจดหมาย
พิมพ์หัวจดหมาย

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ซองกระดาษ
พิมพ์ซองกระดาษ

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แฟ้มกระดาษ
พิมพ์แฟ้มกระดาษ

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์แบบฟอร์ม
พิมพ์แบบฟอร์ม
   

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ฉลากสินค้า
พิมพ์ฉลากสินค้า

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์รับพิมพ์ถุงกระดาษ
พิมพ์ถุงกระดาษ
 
 
              

 

 
 

กลับหน้าแรกโรงพิมพ์