ReadyPlanet.com
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletแผ่นพับ/ใบปลิว : รับทำ/พิมพ์
bulletโบรชัวร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletแคตตาล็อก : รับทำ/พิมพ์
bulletหนังสือ/วารสาร : รับทำ/พิมพ์
bulletนิตยสาร/แมกกาซีน: รับทำ/พิมพ์
bulletรายงานประจำปี : รับทำ/พิมพ์
bulletโปสเตอร์ : รับทำ/พิมพ์
bulletปฏิทิน : รับทำ/พิมพ์
bulletการ์ด/บัตรเชิญ : รับทำ/พิมพ์
bulletนามบัตร : รับทำ/พิมพ์
bulletหัวจดหมาย : รับทำ/พิมพ์
bulletซองกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแฟ้มกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
bulletแบบฟอร์ม : รับทำ/พิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์อื่นๆ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletฉลากสินค้า : รับทำ/พิมพ์
bulletกล่องบรรจุภัณฑ์ : รับทำ/พิมพ์
bulletถุงกระดาษ : รับทำ/พิมพ์
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับ
bulletรับถ่ายภาพ/ทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletกระดาษ: ความหมาย/ความเป็นมา
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletการพิมพ์: ความหมาย/วิวัฒนาการ
bulletประวัติการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งทำงานพิมพ์
bulletข้อควรระวังในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletคุณภาพงานพิมพ์ขึ้นอยู่กับ...
bulletถาม / ตอบ โรงพิมพ์ >>
dot
อื่น ๆ
dot
bulletบริหารและจัดการ


ค้นหาด้วยกูเกิ้ล


หลักการเลือกใช้โรงพิมพ์

                        


ข้อคิดและหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์

โรงพิมพ์ในเมืองไทยมีจำนวนมากและมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จนถึงใหญ่มาก การเลือกใช้โรงพิมพ์ก็มิใช่ดูที่เป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่อย่างเดียว หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้โรงพิมพ์พึงศึกษาเรื่องต่อไปนี้

        คุณภาพของงาน คุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ  งานพิมพ์จาก
โรงพิมพ์แม้จะถูกเพียงเท่าไร แต่คุณภาพไม่ได้ตามที่ต้องการ ย่อมเป็นผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะ
งานพิมพ์เพื่อการโฆษณา ซึ่งมีผลโดยตรงต่อภาพพจน์และยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหากมีผลิตภัณฑ์ที่ดี มีแผนการตลาด (Marketing Plan) ที่ดี แต่สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งอาจทำให้การขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย อนึ่ง สิ่งพิมพ์อื่น ๆ แม้ไม่ใช่งานโฆษณา คุณภาพของงานพิมพ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้สิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพย่อมสะท้อนถึงภาพพจน์ (Image) ที่ดีขององค์กร  ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความเป็นสากลขององค์กร ในการคัดเลือกโรงพิมพ์จึงควรตรวจคุณภาพงานพิมพ์ของโรงพิมพ์โดยดูได้จากตัวอย่างงานที่เคยทำและรายชื่อลูกค้าของโรงพิมพ์ สำหรับโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ ท่านสามารถดูตัวอย่างงานพิมพ์ได้จากเว็บของโรงพิมพ์ หรือจะเรียกให้ตัวแทนฝ่ายขายนำตัวอย่างงานพิมพ์ไปเสนอก็ได้ 

        การบริการ การบริการเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับขนาดของโรงพิมพ์
โรงพิมพ์ที่รับแต่งานพิมพ์ที่มีปริมาณพิมพ์สูงอาจจะให้ความใส่ใจในงานพิมพ์เล็กไม่ดีเท่าที่ควร หรือโรงพิมพ์ที่มีงานประจำอยู่เป็นจำนวนมาก อาจจะให้ความสนใจในงานพิมพ์หลักก่อนงานพิมพ์อื่น ๆ สำหรับโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ เราถือเป็นปรัชญาของโรงพิมพ์ในการให้บริการและการใส่ใจในลูกค้าตั้งแต่การรับงานพิมพ์ การประสานงานช่วงจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ การรายงานความคืบหน้าของงานพิมพ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ได้จัดฝ่ายขาย ฝ่ายประสานงานขาย และฝ่ายประสานงานผลิตไว้ให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งพร้อมที่จะรับการติดต่อสอบถามจากท่าน

        การส่งมอบงาน การส่งมอบ
งานพิมพ์เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งพิมพ์เมื่อถึงกำหนดเวลา ดังนั้นโรงพิมพ์จำต้องเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าในเรื่องการส่งมอบนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพของงานพิมพ์ สำหรับโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ เราถือเรื่องการส่งมอบเป็นเรื่องสำคัญและมีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งงานพิมพ์ให้ได้ตามกำหนดที่ได้นัดหมายกับลูกค้า นอกจากนี้ โรงพิมพ์ของเรายังมีเครือข่ายและพันธมิตรที่สามารถพึ่งพากันในยามที่จำเป็น หรือรองรับงานที่มีปริมาณสูงมาก ๆ
 
        ราคา ลูกค้าโดยทั่วไปจะคำนึงถึงเรื่องราคาเป็นปัจจัยแรก แต่ถ้าหากวิเคราะห์หลักการตั้งราคาของ
โรงพิมพ์จะพบว่า ราคาของงานพิมพ์เริ่มคำนวณจากค่ากระดาษที่ใช้ ค่าทำแม่พิมพ์หรือเพลท ค่าพิมพ์ ค่าใช้จ่ายย่อย ๆ ในขบวนการหลังการพิมพ์ เช่นค่าเคลือบผิว ค่าเก็บเล่มและเข้าเล่ม ค่าปั๊มขึ้นรูป ฯลฯ เมื่อได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงบวกกำไรอีกเล็กน้อย เมื่อมีการแข่งขันระหว่างโรงพิมพ์ โรงพิมพ์บางแห่งก็จะหาวิธีลดต้นทุน เช่นใช้กระดาษที่มีคุณภาพด้อยลง ใช้วัสดุเช่น หมึกที่มีราคาถูก จึงทำให้ได้ราคาที่แข่งขันได้ สำหรับโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ เราให้ความสำคัญที่จะจัดทำราคาค่าพิมพ์ให้แข่งขันได้ โดยยึดถือเรื่องคุณภาพของงานพิมพ์ วัสดุต่าง ๆ ทั้งกระดาษและหมึกต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดไว้ ส่วนค่าพิมพ์ ค่าแรงงานก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับค่าพิมพ์และค่าแรงที่คิดกันในท้องตลาด

โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ ให้คำปรึกษาเรื่องงานพิมพ์อย่างมืออาชีพ ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา
บริการจากโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์: 

รับทำแผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์แผ่นพับ/ใบปลิว

รับทำโบรชัวร์ โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์โบรชัวร์

รับทำแคตตาล็อก โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์แคตตาล็อก

รับทำหนังสือ/พิมพ์วารสาร โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์หนังสือ/วารสาร

รับทำนิตยสาร/แมกกาซีน โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์นิตยสาร

รับทำรายงานประจำปี โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์รายงานประจำปี

รับทำโปสเตอร์ โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์โปสเตอร์

รับทำปฏิทิน โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์ปฏิทิน

รับทำการ์ด/บัตรเชิญ โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์การ์ด/บัตรเชิญ

รับทำนามบัตร โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์นามบัตร

รับทำกระดาษหัวจดหมาย โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์หัวจดหมาย

รับทำซองกระดาษ โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์ซองกระดาษ

รับทำแฟ้มกระดาษ โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์แฟ้มกระดาษ

รนับทำแบบฟอร์ม โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์แบบฟอร์ม

 
รับทำฉลากสินค้า โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์ฉลากสินค้า

รับทำกล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์

รับทำถุงกระดาษ โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์
พิมพ์ถุงกระดาษ

 

 
 

กลับหน้าแรกโรงพิมพ์